VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.27. Skelbimai

P R A N E Š I M A S

APIE UAB SVEIKATOS CENTRAS „Energetikas” EILINĮ VISUOTINĮ

AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 23 straipsnio 1 dalimi,  24 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 2 dalimi ir 10 dalimi, pranešu,kad 2020 m. balandžio 27d. 8.00 val. valdybos iniciatyva yra šaukiamas eilinis UAB sveikatos centro ,,Energetikas” visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimas vyks adresu: Kuršių takas 1, Palanga

Susirinkimo dalyvių registracijos pradžia: 8 val. 00 min.

Susirinkimo dalyvių registracijos pabaiga: 8 val. 10 min.                   

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2020 m. Balandžio 24 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra UAB sveikatos centro ,,Energetikas” akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Darbotvarkė:

1.      Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;

2.      Bendrovės 2019 m. Metinis pranešimas;

3.      Nepriklausomo auditoriaus išvada;

4.      2019 m. UAB SC Energetikas metinė finansinė atskaitomybė;

5.      2019 m. UAB SC Energetikas pelno paskirstymas;

 

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke,  galima susipažinti Bendrovėje, adresu Kuršių takas 1, Palanga, administracijos darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. nuo 2020 m. balandžio 24 d.  

Bendrovė, atsižvelgdama į situaciją dėl koronaviruso plitimo, prašo visų Bendrovės akcininkų naudotis galimybe eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris bus atsiųstas elektroniniu paštu akcininkui pageidaujant.

Atgal