VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.30. Skelbimai

UAB „Vilniaus hidroprojektas“ akcininkų dėmesiui!

Bendrovės valdybos nutarimu 2020 m. balandžio 30 d. 14 val. (registracija nuo 13.30 val.) bendrovės buveinėje, Kalvarijų g. 129 - 402, Vilnius, šaukiamas  eilinis visuotinis UAB „Vilniaus hidroprojektas“ (įmonės kodas 121896961) akcininkų  susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

2.2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

3.Einamieji klausimai.

Informacija tel. (8 5) 273 0319. Bendrovės direktorius M. Zavarzinas.

UAB „Vilniaus hidroprojektas“ valdyba.

Atgal