VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

04.18. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Š. m. balandžio mėn. 28 d. 13 val. bus atliekamas Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Vėriškių k. Kad Nr. 4192/0100:387  sklypo ribų žymėjimas. Kviečiame dalyvauti žemės sklypo Kad. Nr. 4192/0100:815 savininką OLIMĄ CHALILOVĄ. UAB “Topokada”, tel. 867855903, info@topokada.lt.


Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Krėvos gatvės atšakos iki įvažiavimo į naujai užstatomą gyvenamųjų namų kvartalą Marijampolės sav. Marijampolės sen. Triobiškių k. susisiekimo infrastruktūrai vystyti) procedūros pradžios

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius,  (toliau – Skyrius)vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 5 dalimi, informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1P-73-(1.17 E.)„Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Krėvos gatvės atšakos iki įvažiavimo į naujai užstatomą gyvenamųjų namų kvartalą Marijampolės sav. Marijampolės sen. Triobiškių k. susisiekimo infrastruktūrai vystyti) procedūros pradžios“ pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra dėl:

– Daivos Hohlveg ir Klaus Dieter Hohlweg nuosavybės teise valdomo 0,1500 ha (kadastro Nr. 5164/0001:700) žemės sklypo, esančio Triobiškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., 0,0137 ha dalies paėmimo visuomenės poreikiams paėmimo;

 – Tomo Balaikos ir Odetos Balaikienės nuosavybės teise valdomo 0,2231 ha (kadastro Nr. 5164/0001:555) žemės sklypo, esančio Triobiškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., 0,0520 ha dalies paėmimo visuomenės poreikiams paėmimo;

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės savininkams ir (ar) kitiems naudotojams, kuriems nepavyko įteikti registruotų laiškų pasirašytinai, apie sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams pranešta tinkamai.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Skyriaus (adresas: Vytauto g. 28, 68296 Marijampolė) vyr. specialistę Loretą Norkeliūnienę, tel. 8 706 85 604, el. p. Loreta.Norkeliuniene@ nzt.lt.

 

 

Parduodamas BUAB „Agava“ (įmonės kodas 133604653) priklausantis kilnojamasis turtas bei transporto priemonės. Platesnė informacija el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt arba telefonu 868678088.

 

 

Parduodamos bendros Lietuvos - Rusijos įmonės UAB „VESTRA“ (į.k. 110471133) priklausantis nekilnojamasis turtas. Dėl platesnės informacijos kreiptis el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt

 

 

 

Parduodamas AB „Akmena“ (įmonės kodas 164160221) priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis Palangos pl. 2A, Vydmantų k., Kretingos r. sav., kartu su kilnojamuoju turtu (įranga). Taip pat parduodamas sąrašas trumpalaikio turto (atsargos) bei kitas ilgalaikis turtas pagal sąrašą. Dėl papildomos informacijos kreiptis tel.: (+370 6) 4238474, el.p.: vaidaskasauskas@gmail.com

 

 

Parduodamas UAB „Vilmanto statybos“ (į.k. 125758445) priklausantis turtas. Dėl informacijos kreiptis el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt

 

 

Parduodami BUAB „Dufanai“ (į.k.  302574897) priklausantys debitoriniai reikalavimai.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel.: (+370 6) 9623767, el.p.: pletrosbiuras@gmail.com

 

 

Parduodama BUAB „Šilavoto B&B“ (į.k. 302555441) šokolado gamybos įranga kartu su kitu susijusiu kilnojamuoju turto ir transporto priemonėmis. Dėl įrangos detalizavijos kreiptis į bankroto administratorių telefonu Nr. 868678088 arba el. paštu robertas@nemokumosprendimai.lt

 UAB „Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymądaugiabučio  namo Baltupio g. 117, Vilnius, stogo remonto darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/


 

UAB „VOLTAS“ (įm.kodas 140587745)  valdybos sprendimu  2020 m. gegužės 22 d. vyks bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorė – bendrovės valdyba. Susirinkimo pradžia 15 val. Susirinkimas vyks bendrovės administracinėse patalpose  Sendvario g. 18, Sudmantų k.

Susirinkimo dalyviai  registruojami nuo 14.30 val. Su dokumentais galima susipažinti 2020 m. gegužės 15 d.  8-14 val. Bendrovės administracijos patalpose  Sendvario g. 18, Sudmantų k. pas vyr. finansininkę Danutę Elheim.

Susirinkimo darbotvarkė:

1) Bendrovės metinis pranešimas už 2019 m.

2) 2019  metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

3) 2019 m. pelno – nuostolio ataskaitos tvirtinimas.

4) 2019 m. audito išvadų aptarimas.

5) Audito įmonės rinkimas audituoti 2020 metų finansinė atskaitomybę. Atlygio nustatymas audito bendrovei už auditavimo darbus.

Visi asmenys, dalyvausiantys akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, privalo turėti asmens dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos įgaliojimą.

DIREKTORIUS

DARIUS LEVICKIS


 

S K E L B I M A S

apie siūlymą pripažinti statinĮ, kuriSneturi savininkų

(ar kuriO savininkai nežinomi), bešeimininkiU, ESANTĮ MAŽEIKIŲ APYLINKĖS SENIŪNIJOJE

              

               Mažeikių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl hidrotechninio statinio – Pralaidos – Kurmaičių akmenų slenkstis Kūlupio upėje, kuris yra Kurmaičių tvenkinyje I, Kurmaičių k., Mažeikių r. kuris neturi savininko (ar kurio savininkas nežinomas), pripažinimo bešeimininkiu ir jo perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn.

                  Asmenis, turinčius turtinių teisių į šįstatinį, prašome iki 2020 m. rugpjūčio1d.  kreiptis į  Mažeikių rajono savivaldybės administracijąadresu: Laižuvos g. 3, IV aukštą, 418kab. Mažeikiai ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytąstatinį.

 


2020-04-27d. 10 val. bus ženklinamos žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Šepečių k., Klevų 2-oji g. 39, ribos. Kviečiami gretimo sklypo Kad. Nr.4164/1003:47 savininkai Rita Radzevičiūtė, Asta Radzevičiūtė Gurgel. Matavimus atlieka matininkė Jūratė Ciesiūnaitė, Žirmūnų g. 68 Vilnius, tel. nr. 867597522. Informuo­jame, kad neatvykus ar neinformavus, darbai bus tęsiami.

 


Pranešimas apie šaukiamą pakartotinį UAB „Eninvesta“ visuotinį akcininkų susirinkimą

Vadovaujantis 2019 m. spalio 28 d. UAB „Enermega“ atskyrimo sąlygomis, UAB „Enermega“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 28 dieną 10 val. UAB „Enermega“ (kodas 149668255) buveinės patalpose, esančiose Alytaus m. sav., Alytaus m., Naujoji g. 128, šaukiamas pakartotinis atskyrimo metu steigiamos UAB „Eninvesta“ visuotinis akcininkų susirinkimas(akcininkai registruojami nuo 9.40 val.).

Susirinkimo darbotvarkė:

1)Dėl UAB „Eninvesta“ įstatų patvirtinimo.

2)Dėl UAB „Eninvesta“ buveinės.

3)Dėl UAB „Eninvesta“ vadovo (direktoriaus) rinkimo.

Visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkus kviečiame dalyvauti užpildant ir iki susirinkimo pateikiant bendruosius balsavimo biuletenius.

Bendruosius balsavimo biuletenius, siūlomų sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu, akcininkai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais gali gauti UAB „Enermega“ buveinėje adresu Naujoji g. 128, Alytus, suderinę laiką tel. 8-685-35345.

 

 

Atgal