VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.16. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.Bus ženklinamos žemės sklypo ribos esančios Vilniaus m. sav., Salininkų Sodų 6-oji g. 31 (kad.Nr. 0101/0079:1108). 2020-05-25d. 09:00val. į žemės sklypo ribų ženklinimą kviečiama gretimo sklypo savininkė Valentina Pligina (kad.Nr. 0101/0079:1136). Kadastrinius matavimus atlieka matininkė Neringa Žukaitienė, bei matininkės padėjėja Karolina Bukelytė, adresas: Žimūnų g. 68, tel: 868321705 el.paštas:  kkarolinabbukelyte@gmail.com.

Informuojame, kad neatvykus ar neinformavus darbai bus tęsiami.


 

Parduodamas BUAB „Agava“ (įmonės kodas 133604653) priklausantis turtas. Platesnė informacija el.p. robertas@nemokumosprendimai.ltarba telefonu 868678088.

 


Parduodamos bendros Lietuvos - Rusijos įmonės UAB „VESTRA“ (į.k. 110471133) priklausantis nekilnojamasis turtas. Dėl platesnės informacijos kreiptis el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt

 

 


Parduodamas UAB „Vilmanto statybos“ (į.k. 125758445) priklausantis turtas. Dėl informacijos kreiptis el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt

 


DĖL INFORMAVIMO APIE SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ, KAI FORMUOJANT ŽEMĖS SKLYPĄ TAM ŽEMĖS SKLYPUI TAIKYTINA SPECIALIOJI ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGA NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLOJE NEBUVO NURODYTA IR ĮRAŠYTA Į NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRĄ, ĮRAŠYMO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius informuoja, kad atsižvelgdamas į akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 m. kovo 25 d. ir 2019 m. gegužės 31 d. prašymus, kad formuojant žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0034:165), esantį Smėlio g. 9, Vilniuje ir žemės sklypus (kadastro Nr. 0101/0076:564, Nr. 0101/0065:756), esančius Vilniuje, žemės sklypams taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos plotas (elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)) Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nebuvo nurodytas ir įrašytas į Nekilnojamojo turto registrą.

Per 30 kalendorinių dienų žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0034:165, Nr. 0101/0076:564, Nr. 0101/0065:756) savininkai gali susipažinti ir pateikti pastabas dėlparengtų žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plano ir žemės sklypų kadastro duomenų formos elektroniniu paštu vilniaus.miestas@nzt.ltarba tel. Nr. 8706 86125.


Prarastus BUAB "Fintem" į.k. 304465875 įstatus laikyti negaliojančiais.


Remiantis 2020m. kovo 5d. uždarosios akcinės bendrovės vienintelio akcininko sprendimu, pradedama UAB Generas, įk: 305288965, buveinė: Perkūnkiemio g. 13-61, Vilnius, Lietuva, likvidavimo procedūra,

duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre. Nuo 2020 m. kovo 10 d. UAB Generas įgyja likviduojamos bendrovės teisinį statusą.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į likvidatorių, K.Usavičių, tel.: +37062194158

 


PERKAME MIŠKĄ SU ŽEME ARBA IŠSIKIRTIMUI VISOJE LIETUVOJE. TEL. NR. 8 698 26111.


 

AB “RAMETA” AKCININKŲ DĖMESIUI

AB “Rameta” akcininko UAB“Irelita“ iniciatyva ir AB “Rameta” direktoriaus sprendimu 2020 m. birželio 08 d. 16 val. Bendrovės salėje (Radviliškis, Šiaulių g. 2) šaukiamas neeilinis visuotinis AB “RAMETA” (įmonės kodas 171333481) akcininkų susirinkimas, kurio apskaitos diena yra 2020-06-01. Susirinkimo darbotvarkė:

       1. Dėl Bendrovės valdybos narių atšaukimo.

       2. Dėl Bendrovės naujų valdybos narių išrinkimo.   

       3. Dėl auditoriaus rinkimų ir atlyginimo jam nustatymo.

Dėl papildomos informacijos, nutarimų projektų kreiptis į  AB “RAMETA” Direktorių Juozą Pečiukevičių tel. (8-422) 52440.

Direktorius Juozas Pečiukevičius


Informuojame, kad 2020 m. 05 mėn. 28 d. 14.00 – 14.30 val. bus atliekami žemės sklypo kadastro Nr. 4177/1400:248, esančio Petešos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.matavimai;

Į žemės sklypo ribų ženklinimą kviečiami atvykti žemės sklypų kadastro Nr.: 4177/1400:49; 4177/1400:247 savininkai, naudotojai, jų atstovai ir kitų suinteresuotų asmenų atstovai.

Darbų vykdytojas UAB ,,Futurum modus‘‘, Šalčininkų r., Turgelių mstl., tel.8-610 37448, el.p. futurummodus@gmail.com.

Atgal