VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.23. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


PERKAME MIŠKĄ SU ŽEME ARBA IŠSIKIRTIMUI VISOJE LIETUVOJE. TEL. NR. 8 698 26111.


Skelbimas dėl nekilnojamojo turto viešo aukciono

 Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373, buveinė – Vilniaus g. 61,                LT-19120 Širvintos, informuoja, kad organizuoja šių objektų viešą aukcioną:

1. Pastato (katilinės), bendrasis plotas – 127,98 kv. m, su jam priskirtu 0,1086 ha žemės sklypu, esančių Mokyklos g. 4, Barskūnų kaime, Jauniūnų seniūnijoje.

2. Kultūros paveldo objekto – gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 441,34 kv. m, koplyčios ir tvarto su jiems priskirtu 0,9710 ha žemės sklypu (žemės sklypas nuomojamas 9 metams), esančių Maumedžio g. 12, Staškūniškio kaime, Zibalų seniūnijoje.

3. Administracinio pastato, bendrasis plotas – 264,17 kv. m, su jam priskirtu 0,1277 ha žemės sklypu, esančių Plento g. 23, Medžiukų kaime, Jauniūnų seniūnijoje.

4. Administracinio pastato, bendrasis plotas – 504,82 kv. m, kiemo statinių – tvoros, betono dangos, bordiūrų su jiems priskirtu 0,2840 ha žemės sklypu, esančių Zibalų g. 45B, Širvintose.

5. Dalį gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 187,16 kv. m, su jam priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,7303 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 73/100, esančių Gelvonų g. 12, Musninkų miestelyje, Musninkų seniūnijoje.

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis. Registracija į elektroninį aukcioną vyksta prisijungiant interneto svetainėje www.evarzytines.lt

Dalyvių registracijos pradžia – 2020 m. birželio 23 d. 00.00 val., pabaiga – 2020 m. birželio 25 d. 23.59 val.

Dalyvių registracijų tvirtinimo trukmė – 2 darbo dienos.

Aukciono pradžia – 2020 m. birželio 30 d. 9.00 val., pabaiga – 2020 m. liepos 3 d. 13.59 val.

Nekilnojamąjį turtą apžiūrėti galėsite nuo 2020 m. birželio 15 d. 8.00 val., iki                             2020 m. birželio 19 d. 15.45 val.

Susipažinti su aukciono sąlygomis ir pirkimo–pardavimo sutarties projektu galite  www.sirvintos.lt.

Asmuo, atsakingas už informacijos teikimą, – Ona Šilaitė,  tel. 8 610 31 552,  el. p. ona.silaite@sirvintos.lt.


Dėl rengiamo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Pikeliškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Skyrius) informuoja, kad Skyriaus vedėjas 2020-03-10 įsakymu Nr. 48VĮ-517-(14.48.2.) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Pikeliškių kadastro vietovės žemės sklypų planų, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektui, rengimo“ patvirtino Asmenų, pateikusių prašymus perduoti nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Pikeliškių kadastro vietovėje, sąrašą.

Kviečiame toliau sąraše nurodytus piliečius ar šių piliečių įpėdinius sąraše nurodytu laiku atvykti į Skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 8 aukštas) dalyvauti pretendentų susirinkime, kuriame turėsite išreikšti valią dėl projektuojamo (-ų) žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos ir ribų.

Susipažinti su informacija apie Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Pikeliškių kadastro vietovėje laisvos žemės fondo žemės plotus, kuriuose Jūsų vardu gali būti projektuojamas (-i) žemės / miško / vandens telkiniosklypas (-ai),galite atvykusi į Skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 9 aukštas), arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-reformos-zemetvarkos-projektaipasirinkus Skyrių, toliau Pikeliškių kadastro vietovę ir nuorodas „Laisvos valstybinės žemės plotai“ arba „Laisvos valstybinės žemės fondo sklypų sąrašas – žiniaraštis“.

Atvykstant į susirinkimą prašome su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pretendento paveldėjimo teisės liudijimą, jeigu Jūsų interesams atstovaus kitas asmuo – Jūsų teisių ir teisėtų interesų atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Tik pateikus visus būtinus dokumentus bus vykdomi projektavimo darbai. Pretendento mirties atveju, į projektavimą turi atvykti visi įpėdiniai, nurodyti paveldėjimo teisės liudijime, kitu atveju projektavimo darbai nebus vykdomi.

Informuojame, kad piliečiams, neatvykusiems į organizuojamą pretendentų susirinkimą rinktis arba atvykus ir nepasirinkus projektuojamo žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos, arba nebelikus laisvos žemės fondo žemės, kurioje būtų galima projektuoti perduodamą neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam žemės, miško sklypą ar vandens telkinį,  nuosavybės teisės bus atkuriamos pinigais.

Kviečiamų pretendentų (jų paveldėtojų) sąrašas:

1. Vincentas Podlipski, 2020 m. birželio 5 d., 13.00 val.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Skyriaus vyriausioji specialistė Liudmila Stripeikienė, tel. 8 706 86 184, el. p. Liudmila.Stripeikiene@nzt.lt.


Dėl parengto Vilniaus apskrities Vilniaus rajono savivaldybės Pagirių seniūnijos Pagirių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo

Pagirių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymorezultatų aptarimas vyks

2020-06-09 nuo 9.00 iki 12.00 val. Vilniaus rajono skyriuje adresu Kalvarijų g. 147, Vilnius, 8 aukšte.


Dėl parengto Vilniaus apskrities Vilniaus rajono savivaldybės Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo

Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymorezultatų aptarimas vyks

2020-06-16, 2020-06-18, 2020-06-19 nuo 9.00 iki 16.00 val. (12.00 -12.30 val. pietų pertrauka) Vilniaus rajono skyriuje adresu Kalvarijų g. 147, Vilnius, 8 aukšte.


Bankrutavusios UAB "Lorgita" įm.k. 134918443  įstatai prarasti ir yra laikomi negaliojančiais".

Bankrutavusios UAB "Amber golf village" įm.k. 300580823 įstatai prarasti ir yra laikomi negaliojančiais.

Bankrutavusios UAB "Heles group" įm.k. 302683569  įstatai prarasti ir yra laikomi negaliojančiais. 


PASKELBTAS KONKURSAS EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

1. Genetinės diagnostikos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).

 [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: patirtis genetinės vėžio diagnostikos srityje, taikant naujos kartos ir piro-sekoskaitos, visuminius RNR / mikroRNR raiškos bei kiekybinio PGR metodus]

  Pareiginės algos koeficientas – 1,25-1,58 

 

2. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokslo tiriamojo darbo pagrindai krūties vėžio diagnostikos ir gydymo srityje]

Pareiginės algos koeficientas – 1,25-1,58 

 

3. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).

 [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: mokslo tiriamojo darbo pagrindai galvos-kaklo bei odos navikų diagnostikos ir gydymo srityje]

Pareiginės algos koeficientas – 1,25-1,58

 

4. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,125 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokslo tiriamojo darbo pagrindai onkourologijos srityje]


                                                                                                                     Pareiginės algos koeficientas – 0,63-0,79

 

5. Biomedicininės fizikos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: patirtis vaizdinant biologinius objektus lazeriniu skenuojančiu mikroskopu, charakterizuojant nanodarinius atomo jėgos mikroskopu, gebėjimas taikyti fluorescencijos gyvavimo trukmių mikroskopiją bei analizuoti gautus duomenis]

                                                                                                                    Pareiginės algos koeficientas – 5,0-5,66

 

6. Biomedicininės fizikos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: patirtis charakterizuojant nanodaleles nuostoviosios ir laikinės skyros spektroskopijos, dinaminės sklaidos ir zeta potencialo nustatymo metodais; patirtis kultivuojant ląsteles bei gebėjimas taikyti toksiškumo įvertinimo metodus XTT, MTT, LDH]

 

Pareiginės algos koeficientas – 5,0-5,66

 

7. Biomedicininės fizikos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,5 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: patirtis sintetinant fluorescuojančias nanodaleles, atliekant nanodalelių bei kitų fluorescuojančių kontrastinių agentų optinių bei erdvinių savybių tyrimus, tinkamumo vėžio teranostikai įvertinimą, darbo su atomo jėgos mikroskopu, sugerties ir fluorescencijos spektrometrais patirtis]

 

Pareiginės algos koeficientas – 2,5-3,16

 

8. Molekulinės onkologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,5 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:  patirtis  genomo redagavimo ir visuminių tyrimų srityje, naudojant DNR mikrogardeles]

Pareiginės algos koeficientas – 2,5-3,16

 

9. Vėžio epidemiologijos laboratorijoje – mokslo darbuotojo (1,0 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: patirtis epidemiologinių tyrimų srityje, statistinių metodų išmanymas, gebėjimas dirbti su didelės apimties duomenų bazėmis]

Pareiginės algos koeficientas – 7,51-9,16

 

Reikalavimai pretendentams:

1. Atitikti minimalius kvalifikacinius mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimus (Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos (2014-12-15 protokolas Nr. A7-7) patvirtintas mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas)

2. Būti kompetentingam eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)

 

Dokumentai dalyvauti konkurse:

1. prašymas dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) ir jų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas, kuriame kandidatas laisva forma nurodo savo mokslinę ir praktinę veiklą, savo įgūdžius ir dalykines savybes (pvz., mokėjimą naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimą, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimą ir pan.);
5. išsamus mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašas ir šių darbų – tik titulinio (1-ojo) lapo  kopijos;
6. ataskaita apie kvalifikacijos kėlimą.

 

Dokumentus pateikti iki 2020 m. rugpjūčio 26 d.

moksliniam sekretoriui dr. Ernestui Janulioniui

Adresu: Nacionalinis vėžio institutas (324 kab.), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius

Tel.: (8 5) 278 6781; el. paštas: ernestas.janulionis@nvi.lt

 


 Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus r. sav., Rukainių  sen.,  Valkagulių k. kad.Nr.4182/0300:65  kadastrinius matavimus. .  Prašome gretimo sklypo  Nr.4182/0300:258 Onos Meilutės paveldėtojus,   2020 m. birželio 19 d. 16:30 val.atvykti prie bendros su kaimyninio sklypo ribos. Ribų derinimui.  Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Mindaugas.matininkas@gmail.com tel. +37067334710.


Informacija apie numatomus žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimus

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Vilniaus rajono skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 541.2 papunkčiu informuoja žemės sklypo (kadastro Nr. 4172/0300:392), esančio Beviršės vs., Nemenčinės sen., Vilniaus r., žemės sklypo (kadastro Nr. 4137/0100:1107), esančio Prūdiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r., savininkus apie numatomą šių žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimą, įrašant jiems formavimo momentu taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Pastabas dėl numatomų žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypų savininkai gali pateikti Vilniaus rajono skyriui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių, Kalvarijų g. 147, Vilnius (atsakingas asmuo – Vilniaus rajono skyriaus vyresnysis specialistas   Artūras Sladkevičius, tel. 8 706 86 179, el. paštas Arturas.Sladkevicius@nzt.lt).

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės sklypo savininkams apie numatomą aukščiau minėtų žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimą pranešta tinkamai.


Atgal