VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.30. Skelbimai

 

 

Parduodamas UAB „4res“ (į. k. 302443990) priklausantis turtas. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefonu 868678088 arba el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt

 

 

BUAB „Ridevis“ (į.k. 141422846) steigimo dokumentai laikomi negaliojančiais.

 


Informacija apie numatomus žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimus

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Vilniaus rajono skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 541.2 papunkčiu informuoja žemės sklypo (kadastroNr. 4127/0200:311), esančio Granapališkių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r., žemės sklypo (kadastro Nr. 4137/0100:1119), esančio Prūdiškių k., Juodšilių  sen., Vilniaus r., savininkus apie numatomą šių žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimą, įrašant jiems formavimo momentu taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Pastabas dėl numatomų žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypų savininkai gali pateikti Vilniaus rajono skyriui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių, Kalvarijų g. 147, Vilnius (atsakingas asmuo – Vilniaus rajono skyriaus vyresnysis specialistas   Artūras Sladkevičius, tel. 8 706 86 179, el. paštas Arturas.Sladkevicius@nzt.lt).

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės sklypo savininkams apie numatomą aukščiau minėtų žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimą pranešta tinkamai.

 


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „KRISTENSEN & KRISTENSEN“, įm. k. 211791920, Dariaus ir Girėno g. 67, Tauragė, tel.: (8 446) 62200, faks.: (8 446) 62201, dk@kristensen.ltmailto:info@skalsa.lt. 2.Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, simona@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: baldų gamybos apimčių didinimas;Dariaus ir Girėno g. 67, Tauragė. 4. Trumpas PŪV aprašymas: našiau išnaudojant esamą gamybos įrangą planuojama padidinti gaminamos produkcijos kiekį 10 %. Atitinkamai padidės žaliavų sąnaudos bei tarša. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Tauragės miesto seniūnijos patalpose (V. Kudirkos g. 9, Tauragė);
2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2020-06-01 iki 2020-06-12 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-15 val. 3) Santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2020-06-15, 17 val. UAB „KRISTENSEN & KRISTENSEN“ administraciniame pastate (Dariaus ir Girėno g. 67, Tauragė). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel.: (8 446) 61167, taurage@nvsc.lt.


 Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr. 4182/0600:0502 ir 4182/0600:0439), esančių Akmenės k. ir Savičiūnų k., Rukainių sen., Vilniaus r., savininkus V.C., R.V., S.V., kad UAB „Lorus construction“ matininkas Marius Kundelis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-953) 2020 06 09 10:00 vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 4182/0600:0801), esančio Akmenės k., Rukainių sen., Vilniaus r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Lorus construction“ adresu Žalgirio g. 131, Vilnius, el. paštu marius@lorus.ltarba telefonu +37067632459.


PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ UAB AEROPOLIS EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ

2020 m. birželio mėn. 22 d. 15.00 val. Turgelių g. 1, Vilniuje, UAB Aeropolis patalpose šaukiamas eilinis visuotinis UAB Aeropolis ( kodas 300023308, registruota šiuo adresu: Savanorių per.191, Vilnius), toliau – „Bendrovė“, akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 14.00 val. iki 14.45 val.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės direktoriaus iniciatyva, vadovaujantis 2020 m. gegužės 21 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu.

Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

1.Metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas.

2. 2019m. Bendrovės pelno paskirstymas.

3. Atnaujintos Bendrovės įstatų redakcijos tvirtinimas.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Visi asmenys, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą.

Nuo 2020 m. birželio mėn. 08 d. akcininkai, atvykę į UAB Aeropolis, adresu Turgelių g.1, Vilnius, gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus.

 

 

 

 

Atgal