VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

01.16. Skelbimai

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „Ekoinversta“ (įm. k. 302471089), Laižuvos g. 24, Mažeikiai, mob.: (8610) 18019, el. p.: ekoinversta@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. k. 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el.p.: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vienos vėjo jėgainės statyba ir eksploatacija, Akmenės r. sav., Kruopių sen., Šapnagių k. (kadastrinis Nr. 3235/0001:127). 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti vieną vėjo jėgainę, kurios galia iki 1,8 MW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Kruopių seniūnijos patalpose (Vytauto Didžiojo g. 4, Kruopiai, Akmenės r.); 2) UAB „Ekosistema“ patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2021-01-20 iki 2021-02-03; 08-12 ir 13-16 val. 3) Ataskaita skelbiama – http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021-02-03, 17:00 val. Prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/89651810535. Kilus klausimams dėl prisijungimo skambinti tel.: (8 601) 79195. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir reg. laišku - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (8 5) 212 40 98, el. paštas: info@nvsc.lt.

 


INFORMACIJA apie Variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos gamybos, gamybos paskirties pastate Pažalvaičių g.1, Panevėžyje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

PŪV organizatorius:AQ Wiring Systems UAB, Ramygalos g. 194E, Panevėžys, tel. 845502707, el. p. info.aqwp@aqg.se

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, tel. 864035061, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

PŪVpavadinimas, vieta:Variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos gamyba gamybos paskirties pastate Pažalvaičių g. 1, Panevėžys

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Automobilinių kabelių pynių ir elektromechaninių sistemų inžinerija, projektavimas ir gamyba. Gamybos apimtys – 2-2,5 mln. vnt./metus skirtingų kabelių/laidų pynių ir elektros centrų

Ataskaita viešai eksponuojama: UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius d.d. nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. pasiteiravimui 864035061. Taip pat Ataskaita paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą: https://aplinkosvadyba.clickmeeting.com/aqwiring Pristatymas prasidės 2021 m. vasario 1 d., 17:00 val. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos prašome skambinti tel. 864035061

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:PVSV dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. 845461081, el. p. panevezys@nvsc.lt

 


Pranešame, kad 2020 m. rugsėjo 30  d. AB "Baltic Research", teisinė forma: akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300547588, buveinės adresas: Rietavo sav., Rietavo sen., Stumbrių k., Laukų g. 4, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį: VĮ Registrų centras, visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pertvarkyti juridinį asmenį į uždarąją akcinę bendrovę, kuri perims visas pertvarkomo juridinio asmens teises ir pareigas nuo pertvarkomo juridinio asmens naujos įstatų redakcijos įregistravimo VĮ Registrų centro juridinių asmenų registre dienos.

Duomenys apie po pertvarkymo veiksiantį juridinį asmenį:

Pavadinimas: UAB "Baltic Research"

Buveinės adresas: Rietavo sav., Rietavo sen., Stumbrių k., Laukų g. 4. (nesikeičia).

Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė

Juridinio asmens kodas: 300547588 (nesikeičia)

Su pertvarkomo juridinio asmens naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentais galima susipažinti Klaipėdoje Taikos pr. 52C-603. Informacija teikiama tel: 867222042.

 


Informuojame, kad 2021 m. 01 mėn. 28 d. 11.30 – 12.00 val. bus atliekami žemės sklypo kadastro Nr. 4112/0300:0081, esančio Šlepiškių k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav.matavimai;

2021 m. 01 mėn. 28 d. 10.15 – 10.45 val. bus atliekami žemės sklypo kadastro Nr. 4112/0400:0186, esančio Šikšniškių k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav.matavimai.

Į žemės sklypo kad. Nr. 4112/0300:0081 ribų ženklinimą kviečiami atvykti žemės sklypų kadastro Nr.: 4112/0300:0527 (Lina Pivoravičiūtė); 4112/1100:0181 (Jolita Palionytė Morkūnienė ir Ingrida Palionytė) savininkai, naudotojai, jų atstovai ir kitų suinteresuotų asmenų atstovai;

Į žemės sklypo kad. Nr. 4112/0400:0186 ribų ženklinimą kviečiami atvykti žemės sklypo kadastro Nr.: 4112/0400:0224 (Lina Pivoravičiūtė) savininkai, naudotojai, jų atstovai ir kitų suinteresuotų asmenų atstovai;

Darbų vykdytojas UAB ,,Futurum modus‘‘, Šalčininkų r., Turgelių mstl., tel.8-610 37448, el.p. futurummodus@gmail.com.

 


UAB „Skomė“ akcininkų dėmesiui!

UAB „Skomė“ valdybos sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis UAB „Skomė“ (į. k. 122574319, buveinė Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2021 m. vasario 8 d. 19 val. UAB „Skomė“ buveinėje, posėdžių salėje, adresu Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, (3 a., 316 kab.).

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl UAB „Skomė“ 2009 m. gegužės 13 d. emisijos akcijų anuliavimo ir dėl Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo;

2. Dėl UAB„Skomėįstatų 3.1 p. pakeitimo.

Numatoma, kad įstatinis kapitalas mažinamas šiam tikslui: siekiant anuliuoti Bendrovės įsigytas akcijas  (Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 2 d. 2 p.).Įstatinio kapitalo mažinimo būdas: anuliuojant akcijas (Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 3 d. 2 p.).

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus ir kitus įstatymuose ir bendrovės „Skomė“ įstatuose numatytus dokumentus ir/ar informaciją gauti ir/ar su jais susipažinti bus galima UAB „Skomė“ buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, pas bendrovės direktorių (kab. Nr. 336), pirmadieniais ir antradieniais nuo 17 val. iki 18 valandos arba iš anksto suderinus kitu laiku.

 


 

Informuojame, kad BUAB „Bondi LT“ (į.k. 300046876) steigimo dokumentai laikomi negaliojančiais.

 

 

 

 

Atgal