VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

01.30. Skelbimai

2021-02-09 12:00 val. bus vykdomi kadastriniai matavimai sklypui, esančiam Vilniaus raj.  Maišiagalos sen., Kiemelių k., projekt.,Nr., 253, Kad. Nr. 4147/0300:0084.Kviečiami gretimo sklypo  kad. Nr. 4147/0300:0087, savininkus, paveldėtojus, ar įgaliotus asmenis atvykti prie savo žemės sklypo. Neatvykus, su planu planu bus galima susipažinti, ar pareikšti pretenzijas 30 kalendoriniu dienų po matavimų dienos. Matininkas Tomas Pūža, el.,paštas tomas.puza@gmail.com, tel.,861776686. Kaunas.

 


Informacija apie numatomą žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Vilniaus rajono skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 541.2 papunkčiu informuoja žemės sklypo (kadastro Nr. 4134/0300:79), esančio Juodonių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.,  savininką apie numatomą šio žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą, įrašant formavimo momentu taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Pastabas dėl numatomo žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypo savininkas gali pateikti Vilniaus rajono skyriui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių, Kalvarijų g. 147, Vilnius (atsakingas asmuo – Vilniaus rajono skyriaus vyriausioji specialistė   Aistė Paužinskė, tel. 8 706 86 173, el. paštas Aiste.Pauzinske@nzt.lt).

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės sklypo savininkas apie numatomą aukščiau minėto žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą pranešta tinkamai.

 


Informacija apie numatomą žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Vilniaus rajono skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 541.2 papunkčiu informuoja žemės sklypo (kadastro Nr. 4170/0200:711), esančio Naujoji g. 15, Pikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.,  savininką apie numatomą šio žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą, įrašant formavimo momentu taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Pastabas dėl numatomo žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypo savininkas gali pateikti Vilniaus rajono skyriui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių, Kalvarijų g. 147, Vilnius (atsakingas asmuo – Vilniaus rajono skyriaus vyriausioji specialistė   Aistė Paužinskė, tel. 8 706 86 173, el. paštas Aiste.Pauzinske@nzt.lt).

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės sklypo savininkas apie numatomą aukščiau minėto žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą pranešta tinkamai.

 


UAB Diagnostikos laboratorija(įmonės kodas 300598351, buveinės adresas buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Žemaičių pl. 37, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų Centro Juridinių asmenų registre), vadovaudamasi LR Akcinių bendrovių įstatymo 53 straipsnio nuostatomis, informuoja, jog šios bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas 2021 m. sausio 28d. nusprendė sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą anuliuojant bendrovės įsigytas savas akcijas. Bendrovės įstatinis kapitalas bus laikomas sumažintu, įregistravus pakeistus bendrovės įstatus VĮ Registrų Centro Juridinių asmenų registre. 

 


 

Parduodamas BUAB „Petrochema“ debitorinių reikalavimų sąrašas. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el. paštu uabdebitus@gmail.com

 


 

Pranešame, kad UAB „Selersa“ (į.k. 304766615) steigimo dokumentai laikomi negaliojančiais.

 

 

 

 

Atgal