VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Sveikata

05.27. Alkoholis. Mada, žala ar būtinybe?

Danguolė Čepienė,

žurnalistė

Kaip atsakysite į šį klausimą: kas jums yra alkoholis? ,,Linksma taurelė – kvaila galvelė“, - sumurmėjo močiutė. Jubiliejų, švenčių užstalės atributas, - tarė renginių organizatorius. ,,Šiuolaikinis bendravimo būdas – savaitgalio mada“, - sakė barmenas. ,,Vergystės kančios‘‘, - atsiduso toksikologas, gydydamas tragiškas svaigalų pasekmes.

Kad alkoholis netaptų jaunimo mada, vėliau – žala, dar vėliau – kasdienybe ir priklausomybe, kad nekalta pradžia nesibaigtų dramatiška pabaiga, Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius vykdo svarbų projektą ,,Alkoholis. Mada, žala ar būtinybe?“

Projekto tikslą nusako pavadinimas, kurio esmė  –  stiprinti ir plėtoti kompleksinę alkoholio prevencijos programą įtraukiant vaikus ir jaunimą, ypatingą dėmesį skiriant aktyviam tėvų ir bendruomenės narių dalyvavimui, skatinant vaikų ir jaunimo sąmoningumą, sveikatingumą, prasmingą užimtumą, socialinį atsakingumą, drauge ugdant kūrybingą, sveiką ir dorą visuomenės pilietį. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus projekto veiklą finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas. Projekto trukmė – 12 mėnesių.

Prevencija geriausia ateities investicija

Alkoholis skaudžiai kerta priklausomiems asmenims, šeimoms ir visuomenei. Šalies statistikos duomenys atskleidė paauglių gyvensenos problemų mastą, su svaigalais siejamą nepilnamečių nusikalstamumą. Vilniaus samariečių bendrijos alkoholio prevencijos projekto vykdytojai numatė atlikti konkrečios projekto dalyvių aplinkos alkoholio vartojimo problemų analizę: kiek vaikų kiekviename regione vartoja alkoholį, išsiaiškinti jo plitimo priežastis bei veiksnius. Projekto įgyvendinimo žingsniai diktavo būtinybę nustatyti didžiausias rizikos grupes, siūlyti būdus rizikos veiksniams šalinti, formuoti jaunosios kartos neigiamą požiūrį į alkoholį. Projekto kryptis išryškino prevencinės veiklos konkrečią eigą. Skirtingo amžiaus, išsilavinimo bei skirtingos patirties tikslinės grupės buvo įtrauktos į projektą siekiant spręsti ir analizuoti alkoholio vartojimo problemą holistiniu požiūriu. Tai reiškia - matyti reiškinį ne kaip elementų sumą, o suvokiant jį kaip vientisą visumą. Tyrimai ir statistiniai duomenys buvo esminis faktorius renkantis šalies miestus ir apskritis. Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Marijampolės, Klaipėdos, Telšių, Utenos ir Alytaus miestuose bei apskrityse samariečių darbuotojai, lektoriai, mentoriai, psichologai ir jiems talkinę savanoriai rengė susitikimus, paskaitas, seminarus, mokymus, konkursus, praktines užduotis jaunimo kūrybiškumui, iniciatyvumui, užimtumui, sveikai gyvensenai ir kultūrai ugdyti. Alkoholio prevencijos programos renginiai vyko mokyklose, bibliotekose, jaunimo centruose bei atvirose erdvėse, jaunimo susibūrimo vietose.

,,Mitų griovėjai – alkoholis“

Tokiu pavadinimu vyko jaunimo praktiniai užsiėmimai, apėmę bemaž visą Lietuvą. Tai alkoholio reklamos analizė - to paties projekto veiklos dalis. Ji palietė spaudos, radijo, televizijos, interneto, kino, vitrinų, foto bei kitų reklamų turinio ir formos slėpinį. Peržvelgę šūsnį įvairių reklamų, mokiniai tuoj perprato  daugelio reklamų slėpinio esmę. Daugelyje alkoholio reklamų pozavo sveiki, gražūs žmonės, prie lūpų glaudžiantys svaigalų taurę. Juos supo įspūdinga aplinka, prabangūs baldai, ant jų ilsėjosi retų veislių šuneliai, gamtos fone risnojo balti arkliai.

Vaikai aktyviai dalyvauja Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus vykdomame alkoholio prevencijos projekte

Vyksta užsiėmimas tema „Pozityvi tėvystė“

Simboliška.... Vienok, apsvaigusių žmonių gamta nemėgsta: šuo kanda, arklys spiria, blaivieji šalinasi. Apsižvalgykite, ar alkoholio ragavę asmenys atrodo kaip reklamose? Jokiu būdu. Širdį veria gatvėse matant liūdnus, suvargusius, svaigalų ,,suėstus“ žmones. Kurgi ta prabanga ir komfortas, kur laiminga laisvo žmogaus šypsena? Tai priklausomybės sutriuškinti mūsų broliai, praradę pastogę, vaikus ir tėvus. Jų akys slepia meilės ir užuojautos stygių, nuolatinę dvasinę kovą be pergalių. Gal ir jie kažkada patikėjo reklama, - garsiai mąstė moksleiviai. Paaugliai buvo stebėtinai atviri, pasakojo matytas ir išgyventas savo šeimos bei giminės istorijas, analizavo, komentavo, taikliai apibūdino jiems pateiktų reklamų turinį. Sugrupuoti į komandas vaikai ir paaugliai aptarinėjo įvairias reklamų rūšis. Rašė pastabas, komentavo tekstus, šriftų dydžius ir jų spalvas. Visi su džiaugsmu įsijungė į sąžiningą kovą, smerkdami nesąžiningą alkoholio reklamą.

Pozityvus auklėjimas

Tai ugdomieji seminarai vaikams, jaunimui, tėvams ir mokytojams. Pozityvus auklėjimas yra teigiamais principais paremtas visavertis vaikų  ir jaunuolių auklėjimas namuose, mokykloje, visuomenėje. Projekto vykdytojai parengė saugios aplinkos, pagarbaus bendravimo, šeimos vertybių, konfliktų sprendimo, jausmų ugdymo paskaitų ciklą. Paskaitas lydėjo įdomios praktinės užduotys: žaidimai vaidmenimis, kasdienės namų aplinkos, keblių situacijų imitavimo, šeimos gyvensenos, vaikų ir tėvų bendravimo scenos. Pozityvaus auklėjimo dalyviai vaidino, analizavo savo ir kitų vaidmenis, diskutavo, aptarė situacijas, dalijosi patirtimi, nuotaikingai praleido susitikimo valandas. Praktiniai užsiėmimai ir paskaitos gilino tėvų bei šeimos narių žinias, skatino rūpintis vaikų sielos ir kūno sveikata, teisingai elgtis užklupus problemoms, bręstant kivirčams. Tėvai buvo mokomi nebaudžiant vaiko šalinti netinkamą jo elgesį, leidžiant jam saugiai patirti savo veiksmų pasekmes, prisiimti atsakomybę. Tėvų įgūdžiai stebėti vaiką, įsiklausyti į jo žodžius, suprasti, kas jį liūdina, žeidžia, kas kelia nerimą - labai naudingi šeimos gerovei, abipusiam pasitikėjimui, susiklausymui, užbėgant nelaimėms už akių.

Bendruomenės diena, savanorystė ir užimtumas

Svarbi projekto dalis – atviri vietos bendruomenių  mokymai, supažindinantys su vaikų ir jaunimo alkoholio prevencijos dėsniais, projektu, jo eiga, pateikiant alkoholio vartojimo statistiką Lietuvoje ir regionuose. Susitikimų su bendruomene esmė – opios alkoholio problemos kėlimas ir kiekvieno bendruomenės nario skatinimas jungtis į bendrą kovą prieš alkoholį. Tai pilietinis raginimas prisiimti asmeninę atsakomybę už savo bendruomenės narių, ypač vaikų ir paauglių, girtavimą. Kvietimas dalyvauti šio negatyvaus reiškinio prevencijoje, aiškinant savo ir kaimynų vaikams alkoholio vartojimo pasekmes. Tai poreikis kilti į bendrą kovą prieš svaigalų pardavimą nepilnamečiams, suaugusiųjų girtavimą parkuose ir paupiuose, viešose vietose ir šeimose, ypač kai tokį elgesį stebi vaikai. Sąmoningą dalyvavimą alkoholio prevencijoje skatina tėvų, mokytojų, vaikų ir vietos bendruomenės renginiai. Susitikimai vienoje erdvėje, kur saugi aplinka, geranoriškumas, kartų bendrystė, pozityvios nuostatos, nuoširdi pagalba ieškant sprendimų – geriausias būdas augti pačiam ir ugdyti kitus.

,,Aktyvus laisvalaikis ir savirealizacija - savanorystė ir užimtumas“ – taip pavadinta projekto daugialypės veiklos praktinė alkoholio vartojimo prevencijos dalis jaunimui. Vieną kartą padaryk, negu dešimt išklausyk, - sako moksleiviai.   Jie teisūs, todėl projekto lektorių padrąsinti paaugliai imasi blaivių renginių organizavimo, mokyklos švenčių ir poklasinės veiklos be svaigalų rengimo, pritaria savanorystės, sveikos gyvensenos idėjai. Tereikia neatsukti nugaros jaunystei, iniciatyvumui, kūrybiškumui ir saviraiškos dvasiai. Jaunimo mokymo ir praktinių užsiėmimų metu, projekto lektoriai domėjosi asmeniniais jaunų širdžių poreikiais, išklausė jų svajones, pageidavimus, norus. Drauge kūrė saviraiškos galimybes alkoholio prevencijos esamiems ir būsimiems projektams. Į jaunimo savanorystės užsiėmimus buvo kviečiami ir vietos įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, būrelių vadovai, žmonės, atsakingi už alkoholio ir psichotropinių medžiagų vartojimo kontrolę.

Psichologo konsultacijos ir socialinio tinklo džiaugsmas

Psichologo pagalbos tikslas – profesionaliai padėti spręsti kasdienius sunkumus ir sėkmingai susidoroti su užsitęsusiomis problemomis. Tai parama visai šeimai ir galimybė į savo gyvenimą pažvelgti iš šalies. Psichologas naudingas ne tik vaikams, bet ir tėvams, išgyvenantiems santykių krizę, skyrybas, sutuoktinio smurtą, neturintiems auklėjimo patirties, dorybių ugdymo įgūdžių. Specialisto žodis - reali parama vaikams, įveikiant mokyklos baimę, uždarumą, bendravimo kliūtis, nemigos, svaigalų vartojimą. Mat kai kurie vaikai vengia kreiptis į mokyklos psichologą, bijodami, kad sužinos tėvai, mokytojai, klasės draugai. Samariečių psichologas konsultuoja asmenis visą projekto vykdymo laikotarpį, su vaiku kalbasi saugiai -  įvesta atskira telefono linija, konsultacijos anonimiškos. Kad konsultanto profesinis pasirengimas maksimaliai pasitarnautų šeimai, psichologas ne tik konfidencialiai išklauso ir pataria telefonu (+370 5 2335444 darbo dienomis nuo 10 iki 14 val.), bet ir esant sudėtingai situacijai, gali atvykti į namus.

Moksleivių bendravimui, įvairių problemų sprendimui ir aptarimui, galimybei  paklausti ir gauti teisingą atsakymą, atsivėrė  dar viena reikalinga erdvė - projekto dalyvių socialinis tinklas. Čia jaunimas išsako nuomones, diskutuoja, analizuoja, pasakoja istorijas ir išgyvenimus, demaskuoja reklamų mitus bei įsitikinimus apie ,,saikingą“ ir neva saugų alkoholio vartojimą.

Šūkio ir logotipo kūrimo konkursas

Projekte dalyvavusių miestų ir apskričių moksleiviai jungėsi į kūrybines dirbtuves – alkoholio prevencijos šūkio ir logotipo konkursą. Tai buvo bene įdomiausia ir kūrybiškiausia jaunimo užduotis. Pradinukams skirta vaikų piešinių paroda. Vyresni iš surinktų nuotraukų dėliojo gyvenimo istorijas – fotomontažus. Paaugliai kūrė alkoholio antireklamos šūkius ir logotipus. Konkursų laimėtojų lauks apdovanojimai, prizai ir siurprizai. Sėkmingi darbai, šūkiai ir logotipai bus spaudoje, bendruomenių renginiuose, projekto atributikoje. Galbūt išvysime juos ant marškinėlių, kepuraičių, skėčių, skrajučių, kasdienio naudojamo daiktų.  Kūrybinės dirbtuvės moksleiviams suteikė daug džiaugsmo, skatino mąstyti, veikti, pajusti užimtumo prasmę, galimybę išreikšti save, suprasti svaigalų žudantį poveikį ne tik asmeniui, bet ir jį supančiai aplinkai. Pagaliau, jaunam žmogui labai svarbu perteikti žinią savo pačių atrastais žodžiais, piešiniais, spalvomis ir formomis.

Projekto patirtis bus panaudota

Projekto patirtis bus aptarta, pristatyta visuomenei ir pateikta metodiniame leidinyje. Jo esmę sudarys alkoholio vartojimo prevencijos priemonės skirtingoms tikslinėms grupėms. Bus paskelbti moksleivių apklausos duomenys, tyrimai. Skaitytojai ras gerosios praktikos pavyzdžių, rekomendacijų, skubios pagalbos apsinuodijus alkoholiu kontaktus, detoksikacijos centrų adresus, vertingos patirties kaip bendrauti su jaunimu pastebėjus juos vartojant alkoholį, svaigalų prevencijos bei sveikos gyvensenos patarimus. Naudingos žinios pasieks bendruomenes, mokytojus, šeimos narius. Leidinį sudarys dvi savarankiškos dalys. Viena dalis skirta jaunimui, kita - tėvams, mokytojams, alkoholio prevencijos specialistams. Elektroninė leidinio versija bus platinama ir paskelbta internete.

Projekto veiklai besibaigiant visi jo vykdytojai, svečiai ir partneriai rugsėjo  mėnesį susitiks baigiamojoje konferencijoje LR Seime. Konferencijoje dalyvaus Lietuvos samariečių bendrijos ilgamečiai partneriai iš Drezdeno ASB (Vokietija), Sveikatos apsaugos ministerijos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, nevyriausybinių organizacijų, mokyklų, savivaldybių atstovai, bendruomenių nariai. Susirinkusieji dalysis gerosios praktikos patirtimi organizuojant ir stiprinant alkoholio prevenciją Lietuvoje.


Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus nuotraukos

 

 

 

Atgal