VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Tautos mokykla

2016-05-27
Skapiškis (Kupiškio r.) žinomas ne tik savo lankomais istoriniais objektais, bet ir meno žmonėmis – tautodailininkais, garsinančiais šį kraštą.  Plačiau
2016-05-07
Gegužėje visu balsu suskambusioje Lietuvos padangėje garsiname ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. 1904 m. gegužės 7-oji įkūnija 40-ties metų trukusią kovą ir pergalę, kuri įprasmino lietuvišką kalbą ir raidę – mūsų šalies brangiausias vertybes. Plačiau
2016-05-07
Po to, kai 1990 m. Lietuva vėl tapo nepriklausoma valstybe, kurie ne kurie aktyvistai su didžiausia pagieža skubėjo primesti epitetą „kolaborantas“ trims iškiliems lietuvių literatūros grandams – Salomėjai Nėriai, Petrui Cvirkai ir Justinui Marcinkevičiui. Plačiau
2016-05-03
Tradicinio IX-ojo Respublikinio tarmiškos kūrybos konkurso baigiamoji šventė vyko 2016 m. balandžio 16 d. Raudondvario kultūros centre (Kauno r.). Plačiau
2016-05-03
Prieš keletą savaičių turėjau progos dalyvauti itin kruopščiai apgalvotoje, išradingai sukomponuotoje ir todėl įspūdingoje Kupiškio rajono savivaldybės organizuotoje šventėje Plačiau
2016-04-18
Praėjusį šeštadienį (2016 m. balandžio 16 d.) „Lietuvos aide“ bei Lietuvos aktualijų portale Slaptai.lt paskelbtas Viešas kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimą, Valstybinę lietuvių kalbos komisiją, spaudos ir knygų leidėjus nelietuviškų tikrinių vardų viešosios vartosenos klausimu pirmadienį (balandžio 18 d.) įteiktas Seimui ir Kalbos komisijai su keturių visuomeninių organizacijų – Lietuvos kultūros kongreso tarybos, Lietuvos mokslininkų sąjungos, Sambūrio „Patirtis“ ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos bendru lydraščiu. Plačiau
2016-04-15
Mes, šį kreipimąsi pasirašę visuomeninių organizacijų atstovai, vieningai remiame iniciatyvinės grupės „Talka už Lietuvos valstybinę kalbą“ Seimui įteiktą asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisų projektą (Nr. XIIP-3796). Plačiau
2016-04-11
Dėlko turėtume jaudintis, kalbėdami apie mūsų gimtąją lietuvių kalbą? O gal atvirkščiai, nėra ko bijoti, vykstantys kalbos procesai ir tendencijos – natūralus, neišvengiamas dalykas? Plačiau
2016-04-08
Norėčiau atkreipti „Lietuvos aido“ skaitytojų dėmesį į kai kuriuos neatitinkančius tikrovės teiginius Ričardo Simonaičio rašinyje apie Lietuvos Sąjūdžio XV suvažiavimą Plačiau
2016-04-08
Lietuvos paštas kartu su Nacionaliniu diktantu išsiaiškino, kokių lietuviškų žodžių rašyba gyventojams kelia daugiausia keblumų. Iš daugiau nei pusės tūkstančio pateiktų žodžių sudaryta sudėtingiausios rašybos žodžių atmintinė, padėsianti juos geriau įsidėmėti ir išmokti. Plačiau
2016-04-08
Apie kandidato į Sąjūdžio pirmininkus iškėlimą geriausiai žino Lietuvos Sąjūdžio tarybos nariai, dalyvavę paskutiniuose tarybos posėdžiuose ir XV Sąjūdžio suvažiavime. Patikslinu R. Simonaičio straipsnio teiginius tuo klausimu (LA 2016-03-05, Nr. 49, 50, 51 p.). Plačiau
2016-04-08
Šį straipsnelį pradėsiu išmintingo vadovo Marko Aurelijaus žodžiais: “Lempos šviesa šviečia ir neužgęsta, kol jos neužpūsi; argi tavyje glūdinti tiesa, teisingumas ir išmintis užges anksčiau už tave?“ Plačiau
2016-04-04
Balandžio 8 d., penktadienį, Konferencijų salėje (Seimo III r.) Seimo narys Kęstutis Daukšys ir Lietuvių kalbos institutas organizuoja lietuvių kalbos ateities klausimams skirtą konferenciją „Ar kalbės robotai lietuviškai? Lietuvių kalbos tyrimai valstybėje“. Plačiau
2016-04-01
Įsijungęs į Lietuvių kalbos dienoms skirtų renginių programą, parengtą gimtosios kalbos sklaidai ir autoritetui didinti, Vinco Krėvės–Mickevičiaus memorialinis butas – muziejus (vadovas Vladas Turčinavičius) 2016 m. kovo 9 d. pakvietė į renginį „Tvarkom ar darkom? Kalbos aktualijos“. Plačiau
2016-04-01
Politikai, matydami teismų susvetimėjimo problemą ir norėdami patraukti rinkėjus, savo rinkiminėse programose paprastai įsipareigoja vykdyti teismų pertvarką, turint galvoje jų pertvarkymą demokratinių valstybių pavyzdžiu, bet atėję į valdžią – įsipareigojimus pamiršta. Plačiau
2016-03-19
Šiais metais mūsų Lietuva jau 26–ąjį kartą dvasiškiau, tautiškiau ir išradingiau švenčia savo Nepriklausomybės atkūrimo šventę. Plačiau
2016-03-19
Minint knygnešio Jurgio Bielinio 170-ąsias gimimo metines – šio mėnesio 16 dieną Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje prie knygnešių Atminimo sienelės LŠS Kauno šaulių 2-oji kuopa, vadovaujama Juliaus Proškaus, gražiai talkinant aktyviam šauliui Ramunui Kazakevičiui, surengė Knygnešio dienos minėjimą, kuriame dalyvavo ir būrys jaunųjų šaulių. Plačiau
2016-03-19
Kovo 10 d. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos iškilmingas minėjimas, kurio metu buvo pristatytas vaidybinis filmas apie Sausio 13-osios įvykius „Mes dainuosim“ (režisierius Robertas Mulanas (Robert Mullan) iš Didžiosios Britanijos, prodiuseris Artūras Dvinelis). Plačiau
2016-03-15
Gerų iniciatyvų juk matome, nebūtina viską palikti kitkart neaiškioms profsąjungoms. Ne profsąjungos Vilniuje, o patys švietimiečiai išjudina tokius reiškinius, kaip Šalčininkų „Leliumai“, Kauno mokyklų konkursai, Didžiojo kunigaikščio Algirdo ir kiti vienijantys istorinės atminties sambūriai. Kelmės Sąjūdžio seimelis, menantis Antano Račo veiklą, būtų pavyzdys daugeliui. Plačiau
2016-03-10
Vasario 27 d. Tėvynės pažinimo draugijos nariai rinkosi į konferenciją Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejuje (Pilies g.40, Vilniuje). Įžanginį žodį tarė Vilniaus skyriaus pirmininkė Birutė Mikulytė, pasidžiaugusi gausiai susirinkusiu TPD būriu ir svečiais. Plačiau