VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Tautos mokykla

01 09. Lietuva 25-ąjį kartą minės Laisvės gynėjų dieną

Lietuva 25-ąjį kartą minės tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės gynėjų dieną.
Sausio 9-osios, šeštadienio, vidudienį bus duotas startas tradiciniam tarptautiniam pagarbos bėgimui "Gyvybės ir mirties keliu" - Antakalnio kapinės-Televizijos bokštas. Prieš bėgimą Antakalnio kapinėse bus pagerbtas žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas. Šalies regionų atstovai, bėgimo organizatoriai, svečiai ir Garbės sargybos kuopos kariai padės gėlių ant žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kapų.
Laisvės gynėjų dienos išvakarėse, sausio 12-ąją, antradienį, Seimo Vitražo galerijoje bus atidengta Atminimo lentelė, skirta 1991 metais prisiekusiems gynėjams pagerbti. Vėliau - iškilminga Laisvės gynėjų rikiuotė Parlamento ir Vitražo galerijose, Laisvės gynėjų susitikimas Seimo Kovo 11-osios Akto salėje.
Vidudienį Vilniaus televizijos bokšte susitiks nukentėjusieji nuo sovietų agresijos.
Tą pačią dieną Seimo III rūmų parodų galerijoje bus atidaryta parlamento gynėjo Leonido Chardino nuotraukų paroda, skirta Laisvės gynimo 25-mečiui, o Seimo II rūmų parodų galerijoje bus atverta fotomenininko Algirdo Tarvydo nuotraukų paroda "Už Laisvę".
Vakare Sausio 13-osios įvykių vietose bus uždegami atminimo laužai: prie Vilniaus televizijos bokšto, prie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastato, Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje ir Lietuvos miestuose ir miesteliuose 
Vilniaus televizijos bokšto salėje rengiama poezijos ir muzikos valanda "Nerimo mintys", o Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje - koncertas "In memoriam".
Pagrindinę Laisvės gynėjų minėjimo dieną, sausio 13-ąją, rytą Lietuvos žmonės kviečiami dalyvauti pilietinėje akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija" ir valstybės institucijose, mokyklose prie langų uždegti žvakutes. Vėliau Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija transliuos laidą "Pamoka Laisvei".
Tuo pat metu Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje bus dedamos gėlės prie Kovo 11-ajai skirto paminklo "Žinia".
Laisvės gynėjų atminimas bus pagerbtas ir iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime Seimo Kovo 11-osios Akto salėje. Vidudienį Nepriklausomybės aikštėje - Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija.
Po jos - Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos iškilmingas paradas ir renginio dalyvių eitynės nuo sostinės Nepriklausomybės aikštės iki Katedros aikštės.
Sausio 13-osios aukos bus pagerbtos Antakalnio kapinėse.
Popietę Seimo Konstitucijos salėje Seimo vadovybė ir Vyriausybės nariai susitiks su žuvusiųjų artimaisiais ir nukentėjusiaisiais nuo sovietų agresijos 1991 metais. 
Pavakare - šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.
Sausio 12 ir 13 dienomis Seimo Parlamento ir Vitražo galerijos bei Sausio 13-osios memorialas bus atviri visuomenei. Atvirų durų valandomis bus galima apžiūrėti parodas, bus demonstruojama vaizdo medžiaga, meninės kompozicijos.
Laisvės gynėjų diena taip pat bus paminėta atvirų durų dienų programa Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse.
Bandydama nuversti teisėtai išrinktą ir nepriklausomos valstybės atkūrimą paskelbusią Lietuvos valdžią sovietų kariuomenė 1991 metų sausio 13-osios naktį Vilniuje ginkluota jėga užėmė Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatą. Sovietų kariuomenė tuomet neišdrįso pulti Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo rūmų, kuriuos saugojo dešimtys tūkstančių žmonių. Tačiau prie Televizijos bokšto nebuvo išvengta aukų, - desantininkams pradėjus su karine technika važinėti po minią ir šaudyti į beginklius žmones, žuvo 14 ir buvo sužeisti daugiau nei tūkstantis laisvės gynėjų.

Atgal