VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Tautos mokykla

01 30. Valstybinė kalba  lietuvių kalba!

Viešas kreipimasis  į Lietuvos Respublikos Seimą

Vilnius, 2016 m. sausio 23 d.

Mes, Vilniaus rokiškėnų  klubo „Pragiedruliai“  nariai  visiškai pritariame „Talkos už  Lietuvos valstybinę  kalbą“  Seimui įteiktam  „Asmens  tapatybės kortelės ir paso  įstatymo Nr. XII-1519  5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui (XIIP-3796)“ ir raginame Lietuvos Respublikos Seimą siūlomas pataisas priimti.

Gerbiamieji Seimo nariai! Priimdami sprendimą, turėkite prieš akis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 straipsnį:„Valstybinė kalba -lietuvių kalba“. O tai reiškia, kad visa viešoji  informacija žodžiu ir raštu  privalo būti teikiama taisyklinga lietuvių kalba.  Taigi  vardai ir pavardės  Lietuvos  valstybės išduodamuose asmens dokumentuose turi būti  rašomi lietuviškai. Kita kalba juos galima įrašyti tik kaip papildomą informaciją. Konstitucinis lietuvių kalbos, kaip valstybinės kalbos, statusas reikalauja, kad visi svetimvardžiai (asmenvardžiai ir vietovardžiai) taip turi būti rašomi ne tik asmens dokumentuose, bet apskritai visuose viešuose lietuviškuose tekstuose. Imkite pavyzdį iš latvių. Latvijoje taip nesiblaškoma, kaip pas mus. Jie    neapsunkina viešųjų  tekstų nesuprantamai rašomais vardažodžiais. Šiuo atžvilgiu Latviją sektinu pavyzdžiu pripažino ir šiomis dienomis (2016 m. sausio 15 d.) Seime įvykusi konferencija  „Valstybinė kalbos politika ir asmenvardžių rašyba valstybės dokumentuose“.

Lietuvoje  svetimvardžių vartoseną  sujaukė  politikuojantys išpuikėliai, pasišovę aklai mėgdžioti  „Vakarų“  madas ir taip  mus „europinti“. Netvarką  įteisino ir skatina Valstybinė lietuvių kalbos komisija 1997 m. birželio 19 d. priimtu 60-uoju nutarimu. Šio nutarimo 5-tas punktas svetimvardžius lietuviškai rašyti rekomenduoja tik grožinėje literatūroje,  vaikams ir jaunimui skirtuose leidiniuose. Visur kitur turinčios  būti  tik  „autentiškos“, „originalios“ svetimvardžių formos. Tai akivaizdi antikonstitucinė nuostata.  Jau  2004 metais Lietuvos Respublikos Seimo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos dėmesį į tai atkreipė  nepriklausomi teisininkai, paskelbdami išvadą „Svetimvardžių „autentiškoji“ rašyba prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams“ (žr. Lietuvos aidas, 2004 06 18, Nr. 140).

Nešališki, politikų užgaidoms nepasiduodantys ir lietuvių kalbos savitumą bei lietuvių kalbos vartotojų interesus nuosekliai ginantys kalbininkai kalbos mokslo duomenimis seniai paneigė visus „vakarietininkų“ prasimanytus argumentus „originaliajai“ svetimvardžių rašybai pateisinti (žr. prof. habil.dr. Vinco Urbučio knygas: Lietuvių kalbos išdavystė. Antra, praplėsta laida. V., 2007; Pavardžių pradžiamokslis. V.,2010; žr. taip pat profesorių Arnoldo Piročkino, Vito Labučio, Aldonos Paulauskienės ir daugelio kitų publikacijas spaudoje).

Kalbos komisijos atstovų aiškinimai, kad minėtas nutarimas tariamai suteikiąs pasirinkimo laisvę, tėra pasaka. Lietuvių kalbos vartotojai, skaitytojai, jokios pasirinkimo galimybės neturi, yra priversti skaityti sudarkytus  leidinius (pvz., Visuotinę lietuvių enciklopediją). 

Gerbiamieji Seimo nariai! Valstybinė lietuvių kalbos komisija yra Seimui atskaitinga valstybės institucija.  Viena iš Seimo pareigų – parlamentinės kontrolės vykdymas. Taigi prašome Seimo vadovybės, o ypatingai Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto, pareikalauti, kad Kalbos komisija artimiausiu metu pataisytų  Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštaraujančias minėto 1997 m. birželio 19 d. 60-ojo nutarimo nuostatas.

P.S. Su  Vilniaus rokiškėnų  klubo „Pragiedruliai“ 45 narių parašais ir klubo pirmininko Algio Naručio lydraščiu  šis kreipimasis 2016 m. sausio 25 d. įteiktas Lietuvos Respublikos Seimui.  Pridėta ir kreipimosi tekste minima nepriklausomų teisininkų išvada „Svetimvardžių „autentiškoji“ rašyba prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams“.

Atgal