VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Tautos mokykla

02 06. KREIPIMASIS Į LIETUVOS ŽMONES

Dalyvauti 1949 metų vasario 16 dienos Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos Deklaracijos pasirašymo minėjime

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininkas

dimisijos pulkininkas Jonas Čeponis

1949 metų vasario 16 dieną Minaičiuose susirinkę Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos nariai pasirašė Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio  Deklaraciją. Ši Deklaracija prilygo Lietuvos Konstitucijai. Lietuvos Valstybė aukštai įvertino   partizanų ir jų rėmėjų žygdarbius.

Primename, kad partizaninis karas Lietuvoje vyko 1944-1953 metais, kurio metu žuvo apie 20 tūkstančių partizanų ir jų rėmėjų. Daugelį partizanų ir jų rėmėjų sovietai nuteisė ir ištrėmė į lagerius, kuriuose daugelis ištremtųjų buvo nužudyti arba žuvo.

Lietuva dar gerai prisimena partizaninį karą. Jis įkvėpė ryžtą sąjūdininkams, kai atsirado galimybė atkurti Lietuvos Nepriklausomybę 1990-ųjų kovo 11 dieną ir suteikė drąsos bei dvasios stiprybės ginant Nepriklausomybę 1991 metų sausį. Partizaninis karas tampa dar prasmingesnis šių dienų agresijos iš Rytų akivaizdoje.

Partizanai yra dėkingi Lietuvos žmonėms už aktyvų dalyvavimą Laisvės kovų minėjimo renginiuose, tačiau labai apgailestauja, kad Lietuvos valdančiosios institucijos nuo 2014 metų vasario 16 dienos iki šiol valstybės lygiu neorganizuoja  1949-ųjų vasario 16 dieną pasirašytos Deklaracijos minėjimo prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo  Pirmininko generolo  Jono Žemaičio-Vytauto paminklo.

DĖKOJAME Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai už iniciatyvą organizuoti 1949-02-16 pasirašytos Deklaracijos minėjimą prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo  Pirmininko generolo  Jono Žemaičio-Vytauto paminklo,  pastatyto Vilniuje,  prie Krašto apsaugos ministerijos.

Vadovaudamasis Vilniaus Sąjūdžio tarybos iniciatyva:

KVIEČIU Lietuvos žmones VASARIO 16 dieną aktyviai dalyvauti Deklaracijos pasirašymo minėjime prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo  Pirmininko generolo  Jono Žemaičio-Vytauto paminklo.

PRAŠAU aukščiausias Lietuvos valstybės institucijas VISADA  VASARIO 16 dieną rengti viešą 1949 metų vasario 16-osios  Deklaracijos pasirašymo paminėjimą prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo  Pirmininko generolo  Jono Žemaičio-Vytauto paminklo.

Nuoširdžiai linkiu geros sveikatos ir prasmingų darbų. Visiems prašau Dievo palaimos.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kviečia visus neabejingus istorinei atminčiai žmones po 2016 m. Vasario 16 - osios iškilmingo minėjimo Vilniuje Pilies g. prie Signatarų namų 14 val. 30 min. ateiti prie generolo Jono Žemaičio - Vytauto paminklo, pastatyto Vilniuje prie Krašto apsaugos ministerijos, į 1949 m. Vasario 16-osios Deklaracijos paminėjimą.

Atgal