VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Tautos mokykla

02 27. Lietuvos valstybės šventė Pumpėnuose Pasvalio rajone

Ona Striškienė, Paįstrys, Panevėžio rajonas

Lietuvos valstybės atkūrimo šventė Pumpėnuose, Pasvalio rajone prasidėjo šv. Mišių auka Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Po to Pumpėnų kraštiečių klubo „Pumpėniečių viltys“ prezidento Algimanto Stalilionio ir giminų iniciatyva Pumpėnų kapinėse pagerbė šio miestelio savanorį Juozą Mikoliūną.

Giminaičiai ir kraštiečiai prie savanorio Jono Mikoliūno kapo. Algimanto Stalilionio foto

Jis žuvęs Nepriklausomybės kovose, palaidotas Pumpėnuose. Ant jo kapo uždegtos žvakės, perjuostos tautinėmis juostelėmis, padėta gėlių, pasimelsta.

 Pumpėnų kultūros namuose vyko tos dienos šventinis paminėjimas. Sugiedotas Valstybės himnas. Šventę vedė Pumpėnų kultūros namų vadovė Aldona Kurlinskienė. Skambėjo Pumpėnų bendruomenės narių, mokytojos Marijos Šimanskienės, paįstrietės Onos Striškienės skaitomos eilės. Pumpėnų saviveiklininkai dainavo su daugelį metų čia buvusiu jų vadovu, svečiu iš Panevėžio rajono Jonu Valašinu. Jono Valašino sukurtos dainos yra labai istorinės, patriotinės, puikiai skambančios. Jos nepaliko nei vieno šventės dalyvio abejingo ir yra visada labai maloniai priimamos. Prie dainuojančiųjų vėliau prisijungė ir Jurgėnų kaimo meno kolektyvas "Jurgino žiedas", vadovė Gėlė Mačiūnienė. Su savo kūrybos ir labai melodingomis dainomis.

Šventėje kalba Pumpėnų kultūros namų vadovė Aldona Kurlinskienė

Pumpėnų seniūnijos seniūnė Regina Rapkevičienė visus pasveikino su Vasario 16-osios švente. Padėkas įteikė Jonui Valašinui iš Pažagienių kaimo, Panevėžio rajono ir Gėlei Mačiūnikenei iš Jurgėnų kaimo Pasvalio rajono. Smagu buvo matyti tris jaunas vienuoles, iš tolimo užsienio, gyvenančias Panevėžyje, kurios dažnai talkininkauja Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Jos labai šiltai, nors gal ne viską suprasdamos lietuviškai mielai bendravo.

Su vienuolėmis bendrauja Pumpėnų seniūnijos seniūno pavaduotoja Asta Punienė

Atgal