VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teatras

05 31. Prienuose bus pagerbtas "Amerika pirtyje" autorius J. Vilkutaitis-Keturakis

Prienuose šeštadienį bus pagerbtas pirmosios lietuviškos komedijos "Amerika pirtyje" autorius - notaras Juozas Vilkutaitis-Keturakis. Jam bus atidengta atminimo lenta.

Atminimo lentą ant Prienų kultūros ir laisvalaikio centro sienos planuojama atidengti rajoninės dainų ir šokių šventės "Tykiai, tykiai Nemunėlis teka..." metu.

Lietuvos notarų rūmų iniciatyva ją sukūrė skulptorius Gediminas Piekuras.

J. Vilkutaitis-Keturakis (1869-1948) buvo teisininkas, dramaturgas, visuomenės veikėjas. Į Lietuvos teisės istoriją J. Vilkutaitis įėjo kaip ilgametis darbuotojas: įgijęs teisininko licenciją, 1905-1918 m. dirbo Marijampolės apygardos teisme, 1919 m. paskirtas Seinų teisėju, 1920 m. organizavo teismą Prienuose ir net 15 metų, 1924-1939 m., Prienuose dirbo notaru.

Lietuvos kultūros istorijoje J. Vilkutaitis-Keturakis yra ypatingo kūrinio - komedijos "Amerika pirtyje" autorius. 1895 m. Keturakio slapyvardžiu išleista komedija "Amerika pirtyje", kuri buvo vaidinama slaptuose lietuviškuose vakaruose Rusijos imperijai priklausiusioje Lietuvos teritorijoje ir lietuvių teatro draugijų vakaruose, vienijo lietuvius, susibūrusius Mažojoje Lietuvoje, Rusijos imperijos, Europos, JAV miestuose, ugdė pilietinę ir kultūrinę lietuvių bendruomenę.

Aktyvus visuomenininkas ir patriotas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius J. Vilkutaitis-Keturakis tik per laimingą atsitiktinumą išvengė tremties. 1940 m. sovietų valdžiai konfiskavus J. Vilkutaičio namą, notaras persikėlė į Kauną. Jam pavyko pasislėpti nuo 1941 m. didžiųjų trėmimų, per kuriuos J. Vilkutaičio vardas buvo vienas iš pirmųjų tremiamųjų iš Prienų sąrašuose. 1944 m., artėjant frontui, J. Vilkutaitis pasitraukė į Vakarus. Gyveno Vienoje, o pasibaigus karui, atsidūrė Augsburgo perkeltųjų asmenų stovykloje Vokietijoje. Ten gyvendamas, 1947 m. buvo išrinktas Lietuvos rašytojų tremtinių draugijos garbės nariu.

1948 m. J. Vilkutaitis mirė Augsburge, ten buvo ir palaidotas. 1975 m. jo palaikai perlaidoti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Klivlende.

J. Vilkutaičio gimimo 145-osios metinės buvo paminėtos šiemet kovo 1 d., tačiau atminimo lentą nuspręsta atidengti Prienuose vykstančios dainų ir šokių šventės metu. Nepriklausomos Lietuvos notariato 95-ąsias metines minintys Lietuvos notarų rūmai 2014-uosius paskelbė J. Vilkutaičio-Keturakio metais.

Atgal