VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teatras

06 09. K.Donelaitis: ir toli, ir šalia

Algimanta Lipskė

Kupiškio kultūros centro teatras ,,Provincija“ (režisierė Nijolė Ratkienė) gegužės 31- birželio 1 dienomis dalyvavo jubiliejiniuose renginiuose, skirtuose K.Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti Kaliningrado srityje. Teatras ,,Provincija“, šiais metais skaičiuojanti 15 metų kūrybinės veiklos sukaktį ,Kaliningrado srityje lankėsi antrą sykį ( 2005 metais dalyvavo Kaliningrado miesto 750 –ųjų metinių proginiuose renginiuose).  Lietuvos Respublikos generalinio konsulato ir Kaliningrado miesto L.Rėzos lietuvių kultūros draugijos kvietimu į renginius vyko per 30 įvairaus amžiaus kupiškėnų teatro aktorių. Teatras rodė 2014 metų Lietuvos dainų šventės ,,Čia - mūsų namai “ repertuarinį spektaklį ,,Pavasario linksmybės“ pagal K .Donelaitį.

Spektaklio ,,Pavasario linksmybės“ akimirka.Vaidina: D.Voveris,A.Kacinauskienė,V.Laucienė,K.Malinauskienė,P.Skrebienė,V.Latožienė,F.Butkienė. Foto - Modestas Puišė

Prasminga išvyka prasidėjo Tolminkiemyje (Čistyje Prudy), kur vyko Kaliningrado srities lietuvių poezijos ir muzikos šventė ,,Svečiuose pas Donelaitį“, kurioje dalyvavo gausus būrys Kaliningrado srities vidurinių mokyklų moksleivių, besimokančių lietuvių kalbos ir etnokultūros. Šventės dalyviai parengė literatūrines muzikines kompozicijas K.Donelaičio kūrybos motyvais, deklamavo grožinės literatūros pradininkui skirtas mūsų lietuvių poetų eiles, folkloro ansambliai dainavo lietuvių liaudies dainas, Kupiškio teatras Tolminkiemio bažnyčioje vaidino spektaklį ,,Pavasario linksmybės“. K.Donelaičio draugijos pirmininkas Lietuvoje dr. N. Vitkauskas sveikindamas dalyvius, džiaugėsi , kad lietuviai nepamiršta šios brangios vietos. Euroregiono ,,Nemunas“ Marijampolės biuro vadovas G. Skamaročius įteikė prizus ir dovanas šventės dalyviams. Šventės rengėjas - Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojų asociacija , vadovas A. Bartnikas dėkojo už neblėstantį entuziazmą puoselėjant lietuvybę Rusijoje, už prasmingus kultūrinius ryšius mažinančius atskirtį nuo Lietuvos, už kone jau dešimtmetį trunkančią kultūrinę draugystę tarp Kupiškio mėgėjų teatro ir Kaliningrado lietuvių.

Po spektaklio Tolminkiemyje(Čystyje prudy). Iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys, kultūros,švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto pirmininkas A.Martinka, Kaliningrado L.Rėzos kultūros draugijos pirmininkė N.Lukoševičienė, Kupiškio kultūros centro režisierė, teatro edukologė Nijolė Ratkienė, LR Generalinio konsulato Kaliningrado srityje kultūros atašė R.Senapėdis

Birželio 1 dieną teatras rodė spektaklį Šv. Šeimos bažnyčios šventoriuje, kurį žiūrėjo gausiai susirinkę ne tik lietuviai, bet ir rusakalbiai Kaliningrado miesto gyventojai. Pasak , iš kitapus gatvės esančios cerkvės atėjusio stačiatikių šventiko ,,Rusai pamiršo, kad vaidina lietuviai, nes nuo tylos spektaklio metu girdisi kaip vėjas šnarina bijūnų žiedus ....“ Po spektaklio rusakalbiai dalinosi patirtais įspūdžiais, vienas mokytojas deklamavo ,,Pavasario linksmybių “ ištrauką rusiškai ... kol visus į lietuvių bendruomenės salę sukvietė Kaliningrado L.Rėzos lietuvių kultūros draugijos vyrų ansamblis ,,Penkie vaikee“, vadovaujamas A. Karmilavičiaus.

Kultūros projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Kaliningrado srityje. Teatrui ,,Provincija“ dalyvavimo renginyje programą sudarė LR generalinio konsulato kultūros atašė R .Senapėdis. L.Rėzos draugijos nariai poetai perdavė įteikti autorines knygas dedikuotas Kupiškio skaitytojams. Knygos perduotos Kupiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

Kupiškio teatralai prie K.Donelaičio paminklo Gumbinėje (Guseve)

 

 

Atgal