VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teatras

05 24. Mizanscenų festivalis po šešerių metų

Alfonsas Kairys

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys

2015 metų gegužės 10 d. Lentvario pradinė mokykla susilaukė gausybės svečių, mizanscenų teatro artistų: vaikų iš Utenos kultūros centro Tauragnų skyriaus vaikų ir jaunimo teatro studijos, Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos teatro studijos „Saulutė“, Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos „Polėkis“, Alytaus „Drevinuko“ mokyklos – darželio teatro studijos „Drevinukas“, jaunųjų aktorių iš Lenkijos Punsko lietuvių kultūros namų vaikų teatro „Kregždutė“.

Visus maloniai pasitiko projekto „Mizanscenų pilis“, vykdomo jau trečią kartą, autorė Lentvario pradinės mokyklos direktorė, edukologijos (švietimo vadybos) magistrė Ona Ramanauskienė, šios Lietuvos mokyklos, vienos didžiausių mokinių skaičiumi, teatro studija „Fėja“ bei Lentvario pradinės mokyklos mokinių liaudies šokių kolektyvas „Spindulėlis“.

Projekto "Mizanscenų pilis" autorė Lentvario pradinės mokyklos direktorė, edukologijos (švietimo vadybos) magistrė Ona Ramanauskienė (kairėje) ir teatro studijos „Fėja“ vadovė Angelė Šakalienė (dešinėje)

Sveikinimo žodžius tarė Jadvyga Lisevičiūtė, LR kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, aktorius Jonas Vaitiekaitis, Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė, Trakų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Rasa Dikevičienė. Alfonsas Kairys, buvęs Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Rytų Lietuvos programos poskyrio vedėjas, prisiminė puikiai įvertintą departamentui pateiktą projektą „Mizanscenų pilis“ (autorė Onutė Ramanauskienė), jam skirtas lėšas bei jo vyksmą 2007- aisiais metais Trakų kultūros rūmuose. Tada - I tarptautiniame- net dvi dienas žiūrovus savo talentu žavėjo 3 kolektyvai iš užsienio (Latvijos, Lenkijos ir Kaliningrado srities) ir 14 vaikų ir jaunimo teatrų kolektyvų iš Lietuvos.

Festivalio vedėja Airidė Stankevičiūtė (pirma pirmoje eilėje)

Po 2 metų poilsio - 2009 - Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo metais - kovo 27 d. – Teatro dieną – II tarptautinis vaikų ir jaunimo mokyklinių teatrų festivalis „Mizanscenų pilis“ (projekto autorė ir režisierė Ona Ramanauskienė) sukvietė 10 Lietuvos savivaldybių mokyklų dramos kolektyvus, savo spektakliais džiugino Lenkijos Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos dramos studija „Klumpiukai“ bei Seinų vidurinės mokyklos dramos studijos „Šakar makar“ talentai.

Ir vėl... reikėjo net 6 metų pertraukos, kad šis unikalus renginys atgytų. Ir atgijo...

O apie jį vėlgi nenuilstančioji Lentvario pradinės mokyklos direktorė Onutė Ramanauskienė sako: „Džiugu, jog festivalis ir vėl 2015 metais - Etnografinių regionų metais - sutelkė Lietuvos ir užsienio lietuviškas ugdymo įstaigas, besidominčias teatrinės kūrybos puoselėjimu, sudarė galimybę dalintis tarpusavyje sukaupta patirtimi bei ugdyti mokinių teatrinę ir estetinę kompetenciją, įgalino savarankiškai ir kūrybingai reikštis socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje, o svarbiausia – puoselėjo skambų lietuvišką žodį“.

Taip. Nuostabi vaidyba ir taisyklingas lietuviškas žodis skambėjo iš Lentvario pradinės mokyklos Teatro studijos „Fėja“, parodžiusios spektaklį pagal Juditos Vaičiūnaitės pasaką „Skersgatvio pasaka“ (režisierė Angelė Šakalienė, dailininkas Augenis Kasputis), Lenkijos Punsko lietuvių kultūros namų vaikų teatro „Kregždutė“, parodžiusio Aldonos Liobytės pasaką „Devyniabrolė“ (režisierė Jolanta Malinauskaitė Vektorienė, kompozitorius Arnoldas Vaznelis), Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos teatro studijos „Saulutė“, parodžiusios Vytauto V. Landsbergio inscenizaciją „Arklio Dominyko meilė“ (režisierė Rasa Plėtienė, dailininkė Živilė Raščiuvienė), Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos „Polėkis“, parodžiusios Genovaitės Gustytės pjesę – pasaką „Juodažvaigždis arkliukas“, pastatytą pagal Jono Avyžiaus pasaką (režisierė Genovaitė Gustytė Šaučiūnienė, kompozitorius Vidmantas Valantiejus), Alytaus „Drevinuko“ mokyklos – darželio teatro studijos„Drevinukas“, parodžiusios Kosto Kubilinsko pasaką „Bebenčiukas“ (režisieriai: Ieva Ivanauskienė ir Jonas Gaižauskas, dailininkė Gintarė Markevičienė, kompozitorius Jonas Gaižauskas) lūpų.

Belieka pasakyti, kad III tarptautinį festivalį rėmė Trakų rajono savivaldybė, Trakų Švietimo pagalbos tarnyba, Lentvario kultūros centras, UAB „JS Fabric“, UAB „Mijuda“, Lentvario pradinės mokyklos bendruomenė. Aišku, kad be jų pagalbos toks puikus renginys vargu bau ar būtų įvykęs ir vargu, ar būtų gauta tiek rėmėjų dovanų, padėkų, nominacijų.

Spektakliais pakerėti festivalio žiūrovai. Nuotraukos Augenio Kaspučio

Baigiamąjį žodį tarusiai projekto „Mizanscenų pilis“ autorei gausiai susirinkę renginio dalyviai - aktoriai ir žiūrovai - dėkojo ilgai trunkančiais plojimais, šiltais padėkos žodžiais, nes, pasak jos, „festivalis padėjo mokiniams, mylintiems teatro meną, išreikšti savo sugebėjimus aukščiausia gaida, Mes, suaugusieji, turime skatinti kultūringą ir turiningą vaikų laisvalaikio užimtumą, ugdyti meilę lietuvių kalbai.

Sakoma, kad žmogų labiau praturtina dvasinės vertybės nei materialinės gėrybės, todėl šis festivalis kaip šviesos ir šilumos spindulys praskaidrino lentvariečių gyvenimą. Tikimės po dvejų metų vėl išvysti projekto tęsinį.“

Atgal