VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teatras

06 23. Punske sušaukta Lietuvos klojimo teatrų krivūlė

Lietuvos klojimo teatrų draugija

2015 m. birželio 20-21d. Punske Lietuvos nepriklausomybės atgavimo dvidešimt penktaisiais metais sušaukta Lietuvos klojimo teatrų XXVII krivūlė. Praeitais metais Girdžiuose Punsko klojimo teatrui atiteko Didysis kun. Jono Katelės prizas ir teisė šaukti šių metų krivūlę.Suvažiuoja per trylika teatrų iš visos Lietuvos nuo Paluobio, Leliūnų, Girdžių iki Anykščių, Senųjų Agluonėnų, Jurbarko, Klaipėdos ar Seinų. Punsko krašto klojimo teatrai net pačiais sunkiausiais polonizacijos priespaudos laikais gyvavo kiekviename lietuviškame kaime.Klojimo teatrai Lietuvoje visada buvo lietuvybės ištikimi kareiviai nuo pat spaudos draudimo laikų.

Klojimo teatrų eisena Punsko gatvėmis į lietuvių skanseną

Dvi dienas visada sausakimšai pilname Punsko lietuviškos sodybos (skanseno) klojime skambės dzūkų, žemaičių, zanavykų, aukštaičių tarmėmis lietuvių autorių dramos veikalai. Gabiausių laukia kun. Jono Katelės didysis prizas ir JE vyskupo Jono Kaunecko vardinė 300 eurų premija. Vyskupas, kaip Lietuvos klojimo teatrų draugijos Dvasios vadovas asmeniškai dalyvaus visuose spektakliuose ir sekmadienį Punsko bažnyčioje už kultūrai pasišventusius žmones aukos šv. Mišias. Antrą 300 eurų Laukuvos seniūnijos premiją ir Šilalės mero Jono Gudausko paramą atveža Laukuvos seniūnas Virgilijus Ačas.Ši premija geriausiam klojimo teatrui kas metai skiriama jau daugiau kaip dvidešimtį metų.

Vertinimo komisijai vadovauja Klaipėdos universiteto HMF dekanas prof. dr. Rimantas Balsys.

Prie paminklinio akmens Punsko rež. Teklė Paransevičienė, Lietuvos klojimo teatrų draugijos pirmininkas Petras Bielskis

 

Atgal