VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teatras

09 15. Skapiškio artistai Vilniaus Kupiškėnų klube

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Pirmąjį rugsėjo sekmadienį, popietėje Vilniaus Mokytojų namuose rinkosi Vilniaus kupiškėnų klubo nariai, jiems prijaučiantys vilniečiai į eilinį susitikimą. Renginį vedė ir į jį subūrė Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentė Filomena Marčiulionienė, primindama, kad kitąmet Vilniaus kupiškėnų klubas minės savo veiklos 25-metį.

Renginį sudarė keturios dalys: knygų pristatymai, Skapiškio „Stebulės“ spektaklis, jubiliatų, sulaukusių 75-metį pasveikinimas: tai žinomas fotografas, skapiškėnas Vilius Naujikas, gyvenantis Rūdininkuose ir ilgametis Vilniaus Kupiškėnų klubo narys, valdybos narys Vladas Keršulis. Ketvirtoji – baigiamoji dalis – bendravimas prie suneštinių vaišių stalo.

Knygų pristatymas

Susitikimo metu buvo pristatytos dvi kupiškėno prof. habil dr. Jono Minkevičiaus knygos: „Migonių vinkšna“ ir „Prieštaringoji architektūra“.

2014 m. išleista 134 psl. knyga „Migonių vinkšna“, dedikuota motinai: „Skiriu savo šviesios atminties Motutei – migoniškei, Onai Juodviršytei Minkevičienei (Monkevičienei), tai įvairiu laiku parašytos, kitos jau publikuotos periodikoje 27 novelės.

Knyga „Prieštaringoji architektūra“ išleista 2014 m. (255 psl.) – tai straipsniai apie Lietuvos architektūrą. Knygą puošia autoriaus J. Minkevičiaus piešiniai.

Vilniaus mokytojų namų salėje keletas Skapiškio liaudies teatro artistų. Iš kairės sėdi: Gabrielius Petuchovas, Pranas Nakrošis, Džiugas Meilus ir Žydrūnas Petuchovas. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Apie knygas kalbėjo pedagogė iš Kauno Irena Liucija Kerelytė (jos protėviai – skapiškėnai) bei pats autorius profesorius J. Minkevičius. Mokslininkas su skausmu kalbėjo apie itin aktualią nūdienos problemą – globalizmą, materializmą. Jei nesaugosime savo kultūros, kalbos, tikėjimo – pradingsime kaip tauta, išnyks ir valstybė.

Prof. habil. dr. Jonas Minkevičius

Prof. habil. dr. Jonas Minkevičius gimė 1929 m. birželio 24 d. Kupiškio valsčiaus Ožkinių kaime. Baigęs Didžprūdžių pradinę mokyklą, dr. kun. Juozapo Čepėno dėka tėvo išleistas į mokslus. Mokėsi Kupiškio, Klaipėdos, Panevėžio gimnazijose. Baigė Kauno politechnikos instituto Architektūros fakultetą (1954 m.). Dirbo Lietuvos statybos ir architektūros mokslinio tyrimo institute, Lietuvos valstybinio dailės instituto Kauno skyriuje ir Kauno technologijos universitete.

Lietuvių, vokiečių, anglų bei rusų kalbomis parašė knygų architektūros ir dailės tematika. Jo prozos kūriniai spausdinti „Santaroje“, „Nemune“, „Kupiškis“, „Literatūroje ir mene“, „Metuose“.

Prof. J. Minkevičius yra laimėjęs pirmąsias premijas įvairiuose architektūrologijos konkursuose. Pasaulinėje architektūrologijoje pirmasis sudarė mokslinius metodologinius interjero erdvių ir monumentaliosios dekoratyvinės dailės sintezės pagrindus.

Profesorius – vienas Lietuvos liaudies buities muziejaus Rumšiškėse pradininkų, VDI Kaune įkūręs interjero ir įrenginių katedrą.

J. Minkevičius – ateitininkas pogrindininkas, nukentėjęs už tautinių ir pažangių mokslinių idėjų sklaidą bei sovietinės ideologijos ignoravimą.

Mokslininkas surengęs personalines dailės parodas (2005, 2006). Yra sukūręs tapybos, grafikos, skulptūros darbų, iliustravęs knygų (tarp jų ir autorinių), domisi fotografija.

Liaudies teatro artistai iš Skapiškio; centre režisierė Vita Vadoklytė, jos dešinėje – Skapiškio senolis 94-erių metų amžiaus artistas Jonas Uziela

Prof. J. Minkevičiaus darbai sulaukė įvertinimų: Lietuvos SSR valstybinės premijos, Auksinio architektūros riterio ordino, Kauno miesto savivaldybės 600 metų medalio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kultūros ir meno premijos.

Skapiškėnų „Stebulės“ spektaklis

Antroje Vilniaus kupiškėnų klubo rugsėjo sambūrio dalyje – Skapiškio teatro „Stebulė" spektaklis „Pasakoja kupiškėnai"(režisierė V. Vadoklytė du kartus apdovanota „Aukso paukštė“, pelniusi įvairių kitų apdovanojimų). Spektaklis skirtas garsiam „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ režisieriui, unikaliam piršlio vaidmens atlikėjui Povilui Zulonui (1912 09 27–1996 11 21). Publicistiniame spektaklyje, kaip kalba V. Vadoklytė, įprasmintas režisieriaus P. Zulono gyvenimo ir kūrybos kelias; kalbamasi su augančia karta, nes labai svarbu puoselėti ir saugoti savo krašto tradicijas, vertinti žmogų ir jo darbus. Kupiškėnas P. Zulonas bandė žvelgti į pasaulį ne tik vaiko, jaunuolio, bet ir brandaus amžiaus bei seno žmogaus akimis.

Režisierė V. Vadoklytė, sveikindama susirinkusius kupiškėnus, pasakojo, kad spektaklio „Pasakoja kupiškėnai“ premjera – įvyko 2012 m., minint režisieriaus 100-ąsias gimimo metines, ir „Stebulė“ vaidino ne vieną kartą. Spektaklyje vaidina 22 artistai, į Vilnių jų atvyko 17-ką. Vaidina Žydrūnas Petuchovas su sūnumi Gabrieliu, Jurgita Pakalnytė su sūnumi Pranu Nekrošiumi, Auksė Meilutė su broliu Džiugu. Režisierė ypatingai džiaugiasi Skapiškio senoliu, kuriam šįmet per Jonines buvo uždėtas 94-tas gimtadienio vainikas.

Spektaklyje „Pasakoja kupiškėnai“ režisierė V. Vadoklytė gebėjo labai sumaniai į vaidybą įjungti vaizdus iš kino filmo, kad žiūrovas ne tik pamatytų, bet ir išgirstų gyvą P. Zulono balsą, spektaklis ir kurtas remiantis Povilo Zulono atsiminimais.

Vita Vadoklytė – nuo 1991 m. Kupiškio kultūros centro Skapiškio kultūros namų režisierė, Skapiškyje sukūrusi liaudies teatrą „Stebulė“ (1991), vėliau vaikų ir jaunimo teatrą „Ku-kū“ (1992). Nuo 1997 m. Skapiškį garsina organizuodama „Pienių....“ festivalius: tai „Pienių medus“, „Pienių vynas“ ar „Pienėspūkas“ (pagal amžių grupes) festivalių sumanytoja bei režisierė Vita Vadoklytė Vilniaus kupiškėnų klubui padovanojo iš Skapiškio krašto kilusios tautodailininkės Genė Kiaulėnaitės-Šimėnienės, šįmet mininčios 70-metų jubiliejų, išaustą teatrui gairelę.

Ilgai netilo plojimai, pagarbą artistams ir režisierei žiūrovai liudijo plodami atsistoję. Vilniaus kupiškėnų klubo renginio dalyvius – gausiai susirinkusius žiūrovus – sužavėjo „Stebulės“ artistų natūralumas, sceninis etnografinis originalumas ir gebėjimas perteikti istorinę laiko dvasią moderniomis teatrinėmis priemonėmis.

Senovinės kupiškėnų vestuvės

Kupiškio vardą ir šio krašto papročius išgarsino Kupiškio etnografinis liaudies teatras su spektakliais „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ ir „Šienpjovių daina“. Pirmasis spektaklis parodytas 1966 m., paskutinis – 1992 m. Per 26 metus liaudies teatras iš viso žiūrovams pasirodė 672 kartus.

Su 75-erių metų jubiliejumi sveikinamas fotografas Vilius Naujikas. Iš kairės: profesorius Jonas Minkevičius, pedagogė Irena Liucija Kerelytė, fotomenininkas Vilius Naujikas, Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentė Filomena Marčiulionienė, aukščiau dešinėje stovi „Stebulės“ artistai – su akordeonu Stepas Kraskauskas ir mokytoja Nijolė Bagdonavičienė

Spektaklį sudarė šeši vestuvinių papročių paveikslai: „Piršlybos“, „Mergvakaris“, „Užgėrų rytas“, „Piršlio korimas“, „Sodo pirkimas“ ir „Vestuvės“. Vaidinimo metu netrūko dramatizmo ir humoro, veiksmo dinamikos ir gilių išgyvenimų. „Senovines kupiškėnų vestuves“ liaudies teatro aktoriai visuomet atliko savo tarme (kupiškėniškai). Tai unikali sovietmečiu gebėta pateikti, puoselėti ir saugoti savo krašto kultūrinį paveldą: papročius, kalbą, dainas, aprangą...

Povilas Zulonas nuo pat pirmos repeticijos jis tapo ne tik piršlio vaidmens atlikėju, bet ir režisieriumi. Spektaklis „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ susilaukė įvairių apdovanojimų.

1977 m. „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ dalyviai tapo sąjunginio meno saviveiklos festivalio laureatais.Maskvoje, TSRS Kompozitorių sąjungoje įvyko Visasąjunginė etnografinių-folklorinių filmų peržiūra, į kurią buvo iš mūsų respublikos nuvežtas vienintelis filmas – „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ (režisierius Eugenijus Šaltis). „Vestuvėms“ dėl filmo medžiagos autentiškumo, vaidybos tikroviškumo, raiškios meninės formos buvo skirta pirmoji vieta.

Rašytojo, vaikystėje 1918–1929 m. gyvenusio Puponyse Juozo Baltušio (1909 04 27(04 14)–1991 02 04) pastangomis 1981 m. vasario 22 d. Ukmergėje spektaklis buvo nufilmuotas į spalvotą juostą.

Garsas apie „Senovės kupiškėnų vestuves“ užsienyje nuskambėjo dėka tuometinio televizijos diktoriaus Henriko Paulausko. Jis 1968 m. į Kanadą nuvežė spektaklio magnetofoninį įrašą. Greitai ten pasirodė 600 patefonas plokštelių, pavadintų „Lietuviškos vestuvės“, pasklidusių Kanados, JAV, Australija ir kitų šalių universitetuose, kuriuose buvo studijuojama baltistika.

Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentė Filomena Marčiulionienė su jubiliejumi sveikina klubo valdybos narį Vladą Keršulį

1971 m. Vilniaus plokštelių įrašų studija įrašė „Senovinių kupiškėnų vestuvių spektaklį“. Beveik po metų Rygos firma „Melodija“ dideliu tiražu išleido dviejų plokštelių komplektus. Kiekviename komplekte įdėta programėlė su nemažu J. Baltušio straipsniu.

Liaudies meistrė V. Bakanauskienė sukūrė visų „Kupiškėnų vestuvių“ personažų lėles. Jos paplito po Lietuvą tapdamos vertingu suvenyru. „Minties“ leidykla yra išleidusi atvirukų rinkinį su tautodailininkės lėlėmis.

Kupiškyje, Lauryno Stuokos – Gucevičiaus aikštėje 1996 metais atidengta skulptoriaus Henriko Orakauskokompozicija „Senovės kupiškėnų vestuvės“. Skulptorius nekūrė konkrečių personalijų, bet pateikė apibendrintą siužetinę kompoziciją.

1980 m. pasirodė P. Zulono ilgai rengta knyga „Pasakoja kupiškėnai”, kurioje pateikti autentiški vestuvių dalyvių pasakojimai.2006 m. liaudies etnografinio teatro 40-mečiui paminėti, išleista Algimanto Jasaičio ir Andriaus Kleniausko parengta knyga „Tai bent vestuvės“.

„Senovės kupiškėnų vestuves“ fotografijose įamžino daugybė fotografų, bet daugiausia nuotraukų padaręs fotomenininkas Algimantas Žižiūnas.

„Vestuvių“ tematika atsispindi iš Kupiškio krašto kilusių dailininkų darbuose: tapybos darbų ciklą sukūrė dailininkė Bronislava Jacevičiūtė-Jėčiūtė, ne vieną kūrinį jiems paskyrė dailininkas-grafikas Eduardas Jurėnas, keramikė Danutė Eidukaitė.

Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentė Filomena Marčiulionienė su jubiliejumi sveikina fotomenininką Vilių Naujiką

O minint 100-ąsias P. Zulono metines, kaip jau minėta, Skapiškio liaudies teatras „Stebulė“ 2012 m. pastatė spektaklį „Pasakoja kupiškėnai“. Per trejetą metų spektaklis džiugino šimtus žiūrovų visoje Lietuvoje, pelnė ne vieną pripažinimą. Keletą iš daugiau kaip 30 pristatymų, remdamiesi režisierės Vitos Vadoklytės pasakojimu, paminėsime.

Spektaklio „Pasakoja kupiškėnai“ kelionėspo Lietuvą ir už jos ribų

2012 m. teatro „Stebulė“ bei vaikų ir jaunimo teatro studijos ‚Ku – kū“ jubiliejiniame 20-mečio vakare Skapiškyje festivalyje „Pienių vynas – Maironio 150“ įvyko spektaklio „Pasakoja kupiškėnai“, remiantis Povilo Zulono atsiminimais, premjera.Vėliau spektaklis suvaidintas Skapiškyje Šv. Lauryno atlaidams skirtame renginyje.

Spektaklis „Pasakoja kupiškėnai“ daug kartų rodytas Kupiškyje: Kupiškio kultūros centre P. Zulono 100-osioms metinėms skirtame renginyje – skaitovų konkurse „Piršlio testamentas“, parodytas spektaklis „Pasakoja kupiškėnai“; Kupiškio etnografijos muziejuje organizuotoje konferencijoje „Oi tu, strazde strazdeli“, skirtoje Povilo Zulono 100 – osioms gimimo metinėms (Čia filmuota Z.Kelmickaitės laidai „Ryto suktinis“); folkloro festivalyje „Lingaudala“, skirtame Tarmių metams Kupiškyje. Be to, vyko teatralizuotas budėjimas prie Lauryno Stuokos – Gucevičiaus vartų. Spektaklis suvaidintas Skapiškio teatro Padėkos vakare Kupiškio kultūros centre, skirtame Tarptautinei teatro dienai; Kupiškio kultūros centre, renginyje, skirtame Etnografinių regionų metams; Kupiškio technologijų ir verslo mokykloj, renginyje skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.

Profesorius Jonas Minkevičius su novelių knyga „Migonių vinkšna“

DalyvautaUkmergėje vykusioje Lietuvos mėgėjų teatrų regioninėje teatrų apžiūroje „Atspindžiai“ (atrinkti į baigiamąją šventę);Švenčionėliuose vykusioje respublikinėje teatrų šventėje - apžiūroje „Atspindžiai“ (apdovanoti Laureato diplomu); Alytuje vykusioje Lietuvos teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ „Už ryškiausią nacionalinės dramaturgijos interpretaciją“ teatras „Stebulė“ už spektaklį „Pasakoja kupiškėnai“, apdovanotas diplomu bei statulėle „Ryškiausias metų spektaklis“; Pasvalyje, Klėties teatre, Lietuvos teatrų festivalyje „Senasis tiltas“; Panemunėlyje (Rokiškio r.), renginyje, skirtame pirmojo slaptojo vaidinimo 120–osioms metinėms paminėti; Tauragnuose (Utenos r.), renginyje, skirtame pirmojo viešojo vaidinimo 105 – osioms metinėms paminėti; Laukuvoje (Šilalės r. vykusioje 25 - ojoje Lietuvos klojimo teatrų Krivūlėje Spektaklis suvaidintas Bilionių klojime; 13 - ame lietuviškų tarmių klojimų teatrų festivalyjeKurtuvėnuose(Šiaulių r.).Spektaklis suvaidintas prie Kurtuvėnų svirno; kaimo teatrų festivalyje „Citnaginė“ – Margionių klojime (Varėnos r.);Panevėžyje vykusioje Aukštaitijos dainų šventėje spektaklis suvaidintas Kupiškio kiemelyje ir Tarmių metams skirtoje scenoje “Aukštaičių tarmių alasas“; Daugyvenės muziejaus – draustinio Kleboniškių kaime, Kleboniškių klojime (Radviliškio r.) muziejaus spektaklių 2013 m. sezono užbaigime; Tarmių metams skirtame renginyje „Rakavonių droblius“ Utenoje ir Vyžuonose (Utenos r.);mėgėjų teatrų festivalyje „Savaitgalis su mėgėjų teatrais“ Biržuose.

Profesoriaus Jono Minkevičiaus knygos, pristatytos Vilniaus kupiškėnų klube

Teatro „Stebulė“  bei vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku – kū“ atstovavo Lietuvą Baltijos šalių tarptautiniame teatrų festivalyje „Baltijos rampa“ Birštone.Aktoriai dalyvavo kūrybinėse laboratorijose.

Be to, dalyvavo teatrų konferencijoje – klojimo teatro krivūlėje Punske (Lenkija). Tad Skapiškio mėgėjų teatro „Stebulė“ atvykimas į Vilnių – naujas spektaklio „Pasakoja kupiškėnai“ garsinimas, žiūrovams teikiant didžiulį malonumą, dvasinę atgaivą.

Atgal