VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teatras

04 27. Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku-kū“

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Nedidelis Skapiškio miestelis (Kupiškio raj.) Respublikinę Kultūros dienos šventę paminėjo neįprastai: Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku-kū“ (rež. Vita Vadoklytė) 2011 m. balandžio 15 d. žiūrovus pakvietė į kultūros namus, į V.V. Landsbergio „Pelytės Zitos gyvenimas“ premjerą.

„Ku-kū“ premjeros

1992 m. suburta Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku-kū“ 2009 m. buvo pripažinta geriausia vaikų teatro studija Lietuvoje ir 2010 m. apdovanota „Aukso paukšte“. Apie tai rašyta „Lietuvos Aide“ (2010 m. kovo 31 d.).

Artistus ir režisierę sveikina rajono meras Jonas Jarutis

„Pelytės Zitos gyvenimas“ – tai jau 14-oji studijos „Ku-kū“ premjera. Ši Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro studija - trečia „Ku-kū“ teatro užaugintų artistų karta. Studija yra pastačiusi spektaklius „Cirkas“ (1993), pagal V. Žilinskaitę „Peliukės Liukės nuotykiai“ (1994), E. Ignatavičiaus „Šyvio dalia“ (1995), S. Samulevičienės „Beždžionėlė Čavi“ (1996), pagal V. Žilinskaitę „Nukas“ (1998), pagal H. K. Anderseną „Motina“ (2000), A. Kairaitienės „Miela šventė“ (2002), „Pažinimo atspindys“ (2003), „Gyvas praeities prisilietimas“ (2004), V. Gaižausko „Koridoriaus vaikai“ (2005), „Saulės lieptas“ (2005), V. Šekspyro „Vasarvydžio nakties sapnas“ (2006), R. Kašausko „Apie burtininkus ir varles“ (2009).

Nauja premjera

„Pelytės Zitos gyvenimas“ artistai - 6-13 metų amžiaus vaikai.

Vaikai premjeriniame spektaklyje jautėsi laisvai, jie nevaidino, o tiesiog gyveno savo vaidmeniu. Tai, be abejo, didelis režisierės Vitos Vadoklytės nuopelnas ne tik suburiant vaikus, kruopščiai, kryptingai ir kantriai su jais dirbant, bet gebėjimas įdiegti jiems gėrio ir grožio pojūtį, atsakomybės vienas už kitą jausmą.

Mažieji artistai ne tik vaidino, bet ir melodingai dainavo. Į pelytės gyvenimą režisierė V. Vadoklytė pažiūrėjo per liaudišką prizmę: liaudies dainas, žaidimus, kurie tapo svarbiu vaidmeniu spektaklyje.

Noriu pasidžiaugti pagrindinio vaidmens atlikėja Ligita Rudokaite - pelyte Zita, jos „džentelmenu tarakonu Aloyzu“, kurį vaidino Lukas Kaladė, Julita Burokaite – pelytės Zitos mamyte ir kitais trylika mažųjų artistų, suteikusių visiems: o ypač jų tėveliams, seneliams, valdžios atstovams ir kitiems žiūrovams, daug džiaugsmo. Vaikų širdelės, sklidinos gėrio, režisierės Vitos Vadoklytės sumanumo dėka skleidė jį visiems.

Spektaklio sėkmei svarbus ir scenoje nematomų asmenų įdėtas kruopštus darbas: tai Kupiškio kultūros centro siuvėja Juzefa Dyrienė, garso ir šviesos operatorius Rimvydas Petraitis, lietuvių liaudies muziką įgrojo Rolandas Vaškevičius.

Padėkos jauniesiems artistams ir režisierei

„Pelytės Zitos gyvenimas“ sujaudino žiūrovus. Tad ne veltui tiek daug gražių padėkos žodžių išsakė rajono meras Jonas Jarutis, Kupiškio kultūros centro direktorius Rapolas Lukoševičius, Skapiškio bendruomenės pirmininkė Roma Bugailiškienė, Skapiškio mokyklos pedagogų kolektyvo atstovė Dalia Notkuvienė. Tėvelių vardu padėką išsakė Jurgita Pakalnytė, „Stebulės“ teatro aktorių vardu – Irena Žalnieriūnienė ir Petronėlė Ribokienė, Skapiškio seniūnijos vardu – Regina Beleckienė, teatro mylėtoja gydytoja Valentina Ryženok. Senelių vardu kalbėjo Palma ir Alius Petroniai. Režisierės V. Vadoklytės atskleistais vaikų gebėjimais džiaugėsi ir šio straipsnio autorė.

Jaunieji artistai ir jų režisierė buvo apdovanoti gėlėmis, saldumynais, vaisiais, didžiuliu sūriu... Skapiškio bibliotekos bibliotekininkė ir miestelio bendruomenės pirmininkė R. Bugailiškienė kalbėjo: „Ilgai galvojome, kaip pradžiuginti artistus, ir nusprendėme, kad pelytei geriausia dovana – sūris“. Tad artistams buvo įteiktas didžiulis, daugiau nei penkis kilogramus sveriantis kaimiškas sūris su ananasais.

Režisierės padėka ir dėmesys

Režisierė V. Vadoklytė kiekvienam artistui įteikė verbų puokšteles, primindama, kad jas galės nusinešti į bažnyčią Verbų sekmadienyje – tai dvasinių vertybių gražus diegimas į vaikų širdeles. Nuo 1990 m. Skapiškyje dirbanti V. Vadoklytė, 2007 m. Klaipėdos universiteto menų fakultete, Režisūros katedroje apgynusi magistrinį darbą, neišvyko į didesnį miestą, kuriame platesnės kūrybinės galimybės, o ištikimai likosi Skapiškyje ir įaugo į jo gyvenimą.

V. Vadoklytės vadovaujama Vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku-kū“ tapo vienu jai brangių kūdikių, nes čia vaikai, augdami kartu su teatru, bręsta ne tik žiniomis, bet ir dvasiškai – šio tikslo gyvenime siekė ir siekia pati režisierė.

Kaip sako pati režisierė Vita Vadoklytė, jos kūrybos tikslai yra šie: spektaklių kūrimo procese puoselėti vaikų laisvumą, gyvybingumą, išsaugoti natūralumą, teatro ir kūrybos pagalba padėti bręsti asmenybei. Padėti pažinti ir vertinti save ir kitus, įgyti etinių ir estetinių vertybių, ugdyti vaiko elgesio kultūrą jo aplinkoje, namuose, mokykloje, gatvėje, scenoje, teatre. Mokyti vaikus ir jaunimą savarankiškumo, atsakomybės, dvasinės patirties, stiprybės ir išminties. Teatras, kaip teigia Vita, – bendravimo, savęs pažinimo ir tobulinimosi mokykla.

Po premjeros režisierė V. Vadoklytė dėkojo asmenims ir institucijoms, padedantiems ir palaikantiems teatrinę veiklą.

Artistai džiaugiasi žiūrovų dėmesiu. Dešinėje režisierė Vita Vadoklytė. Nuotraukos iš dr. A. Vasiliauskienės archyvo

Kultūros dienos svarba

Respublikinės Kultūros dienos įprasminimas - premjera Skapiškyje – graži šventė, liudijusi didingą vidinę kultūrą.

Spektaklio „Pelytės Zitos gyvenimas“ pastatymas, atskleidžiantis folkloro svarbą, kelia nykstančių ar specialiai naikinamų nacionalinių vertybių išsaugojimo būtinybę.

Renginys buvo itin prasmingas Kristaus Prisikėlimo laukimo – Gavėnios laikotarpiu: gėrio, grožio ir dvasingumo sklaidai.

Atgal