VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teatras

06 18. Skapiškyje paminėtas tremties septyniasdešimtmetis

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2011 m. birželio 10 – 12 dienomis Skapiškyje (Kupiškio r.) vyko XV-asis Pienių festivalis –  penktoji Senjorų teatrų šventė „Pienių pūkas“. Festiuvalį Skapiškio artistai sutiko su naujais apdovanojimais.

Skapiškio teatriniai laimėjimai

2011 m. gegužės 13 – 14 d. Plungėje vykusioje respublikinėje vaikų ir jaunimo teatrų šventėje „Šimtakojis“ Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku – kū“ tapo laureatu – jiems buvo įteikta šimtakojo skulptūrėlė.

Gegužės 20 d.  Vita Vadoklytė Vilniuje vykusioje Lietuvos mėgėjų teatrų konferencijoje skaitė pranešimą „Teatrai Skapiškyje (tradicijų kūrimas, skirtingų kartų aktorių buvimas kartu)“.

Gegužės 27 – 29 d. Panemunėlyje (Rokiškio r.)  vyko 23-oji Lietuvos klojimų teatrų krivūlė – paminėtos kunigo Jono Katelės 180-osios gimimo metinės ir Panemunėlio bažnyčios 100-metis. Skapiškio kultūros namų mėgėjų teatras „Stebulė“  (vadovė ir režisierė Vita Vadoklytė) už spektaklį „Šiaudinė pastogė“ ir už aktyvų  senojo lietuvių teatro propagavimą  apdovanotas  Panevėžio vyskupo JE Jono Kaunecko premija (2 tūkst. Litų) ir kunigo J. Katelės prizu.

Tad į „Pienių“ festivalį atvyko svečiai ne tik iš Vilniaus, Utenos, bet ir Rėzeknės (Latvija).

Spektakliai, susitikimai su aktoriais

Pirmąją dieną vaikai ir jaunimas pagerbdami senolius rodė spektaklius: Vilniaus teatro studija „Elementorius“ parodė du spektaklius: Jurgos Čekatauskaitės  „Jonas Jablonskis“ (režisierė Eglė Storpirštienė) ir Arvydo Ambraso „Duobė“ (Režisierius Vytautas Rašimas). Šeimininkai – Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku – kū“ parodė Vytauto V. Landsbergio „Pelytės Zitos gyvenimas“ (režisierė Vita Vadoklytė).

Vilniaus kultūros centro senjorų teatras parodė Balio Sruogos spektaklį „Dobilėlis penkialapis“ (režisierius  Vytautas Mikalauskas), Gaigalavos senjorų teatras „Optimistai” (Rėzeknės r., Latvija)pagal pačių sukurtą scenarijų–  „Dvikova“ (režisierė Ilze Vugule). Utenos kultūros centro „Žaliaduonių” teatras E.Druskino pjesė „Susitikimas” (režisierė Alma Eigerdienė).
Skapiškio teatro „Stebulė" kūrybos vakaras buvo skirtas 90-mečio artisto – teatro senolio Jono Uzielos jubiliejui „Ant devyniasdešimtmečio slenksčio...” (režisierė Vita Vadoklytė).

Sekmadienį, Sekminių dieną, po Šv. Mišių Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje, šventės dalyviai žiūrėjo monospektaklį Salomėjos Nėries poezijos ir dienoraščių motyvais „Poetė“. Vaidino Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Birutė Mar (režisierė Regina Garuolytė, kompozitorius Antanas Kučinskas).

Vyko susitikimas su teatro senjorais: kupiškėne aktore Janina Matekonyte bei Skapiškio festivalių nuolatiniu dalyviu aktoriumi Ferdinandu Jakšiu.

Kiti renginiai

Šalia spektaklių renginio dalyviai galėjo pamatyti dokumentinį filmą, apsilankyti atstatytame partizanų bunkeryje, susipažinti su fotografijos paroda.

Dalyvaujant režisieriui, partizanų dainų atlikėjui Vytautui V. Landsbergiui buvo pristatytas dokumentinis filmas „Baladė apie Daumantą“.

Šeštadienį ryte apie Notigalės partizanų bunkerį pasakojo miškininkas Vidmantas Markevičius, šventės dalyviai vyko prie bunkerio Notigalės pelkėje.

Kultūros namuose atidaryta žemiečio fotografo Viliaus Naujiko fotografijos darbų parodos „Kupiškėnų gentis“.

Festivalio dalyvius linksmino rytietiškos muzikos garsai, kaimiškos muzikos ansamblis „Diedokai”   (Panevėžio r.), vadovas Gytautas Gutauskas, ar  Skapiškio kapela „Mituva“.

O paskutiniąją dieną tremtinių dainas dainavo Valstybinio jaunimo teatro aktoriai – Vilniaus šauliai: Saulius Sipaitis, Pranas Zaremba, Vytautas Taukinaitis.

Tremtiniams skirta popietė „Skausmas ant bėgių“

Paskutinę „Pienės pūko“ teatro dieną vyko popietė, skirta tremtiniams „Skausmas ant bėgių“. Išklausyti keturi pranešimai. Apie tremtinius, jų kelią į Sibirą, buitį, darbus kalbėjo buvusi mokytoja Aliūtė Elena Markevičiūtė. Prisiminimai iš tremties ir pabėgimo iš Sibiro dalijosi žemietis rašytojas Jurgis Ustinavičius.

Pranešimą „Jie susitiko Sibire“ skaitė mokytoja Nijolė Greibuvienė. Prelegentė, panaudodama gausią vaizdinę medžiagą, gebėjo detaliai išdėstyti medžiagą apie savo tėvelius Bronislovą Tumonį ir Janiną Balčiūnaitę – 1948 m. gegužės 22 dienos rytą išvežtus į Sibirą ir tik ten, toli nuo Lietuvos, susipažinusius, sukūrusius šeimą.

Apie tremtinį Bronių Bickų pranešimą „Prisiminimų aš išduot negaliu...“ parengė Skapiškio mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė, taipogi tremtinių dukra. Naudojantis nuotraukomis, videoįrašais buvo apžvelgtas ne tik sudėtingas tremtinio Broniaus Bickaus gyvenimo kelias, bet ir jo meno darbai, puošiantys ir gražinantys Skapiškio miestelį, akcentuotas jo būdo bruožas – visada visiems padėti, į kiekvieną kreiptis su gerumu, kalbėti be pykčio.

Popietė, skirta tremtiniams užbaigta videopranešimu „Arkivyskupas Mečislovas Reinys Vladimiro kalėjime” (dr. Aldona Vasiliauskienė). Prelegentė pasakojo apie sudėtingą patekimą į Vladimiro prie Kliazmos archyvą, minėjo asmenis, nuoširdžiai rėmusius ir materialiai, ir moraliai. Rodė vaizdus, užfiksuotus arkivyskupo M. Reinio vardo įamžinimo Vladimire momentais. O arkivyskupas M. Reinys Skapiškiui svarbus jau ir todėl, kad čia pastatytas jam skirtas koplytstulpis, prie kurio apsilanko festivalio bei kitokių švenčių dalyviai.

Režisierė, šventės organizatorė  Vita Vadoklytė dėkojo visiems padėjusiems, prisidėjusiems, įvairiai parėmusiems renginį. Itin džiaugėsi šventės globėju – Lietuvos Respublikos Seimo nariu Valdemaru Valkiūnu. Vadovai bei rėmėjai buvo aprišti simbolinėmis festivalio skarelėmis, dalyviams įteikti  miniatiūriniai duonos kepalėliai. Tai gražus gėrio sklaidos ir dalijimosi turimu žestas. Festivalio dalyviai skirstėsi tikėdamiesi po metų vėl sugrįžti į šį nedidelį, tačiau šiltą miestelį, teatrine veikla jau išgarsėjusį visoje Lietuvoje ir net už jos ribų.

Atgal