VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teatras

06 27. Apie spektaklio „Smetona“ premjerą kino teatre Romuva Kaune

Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas dr. R. Kaminskas

2013-06-20 Kauno kino studijos kūrybinė grupė pristatė  premjerą ,,Smetona" pagal G. Jankaus pjesę ,,Kybartų aktai" (rež. Vytautas Balsys). Smetoninio kino teatro ,,Romuva'' scena pavirto į dviejų istorinių asmenybių - Lietuvos Prezidento A. Smetonos ir Ministro pirmininko  prof. A. Voldemaro - susitikimo vietą.

Prezidentas A. Smetona. Aktorius Ramūnas Šimukauskas

Spektaklio veiksmas vyksta istoriškai lemtingame laikotarpyje 1940 metų birželio 15 dieną Lietuvos pasienio miestelyje Kybartuose.  Prezidentas Antanas Smetona yra priverstas palikti Kauną, o  buvęs bendražygis, vėliau jo politinis oponentas  Ministras pirmininkas prof. Augustinas Voldemaras  iš Berlyno skubiai grįžta į tėvynę. Scenoje vaizduojamas šių dviejų iškilių asmenybių susitikimas Kybartuose. Pastebėtina, kad minėto istorinio fakto nėra buvę, jis yra sukurtas pjesės autoriaus. Pjesėje pateikiamas menamas įvykis, paremtas menine kalba ir istorinių priežasčių, kas kaltas dėl Lietuvos likimo 1940 metais, ieškojimu. Autorius per personažus kreipiasi į žiūrovą, pateikdamas istorinius faktus, įvykius, klausimus - kodėl Lietuva nepasipriešino sovietų okupacijai, ar buvo nors menkiausia galimybė, ar kitas kelias išgelbėti nepriklausomos Lietuvos valstybės suverenitetą? Ar buvo galima išvengti genocido, masinių trėmimų, naikinimo ir išlikti laisviems?

Prof. Augustinas Voldemaras. Aktorius Saulius Bagaliūnas

Lietuvos viešoje sąmonėje dar iki šios egzistuoja sovietų propagandos suformuoti daugelio Lietuvos istorinių asmenybių stereotipai, tame tarpe ir A. Smetonos bei A. Voldemaro.  Spektaklio „Smetona“ pasirodymas, tikrų istorinių faktų interpretacijos parodo to meto likiminių įvykių tikrovę ir skatina domėtis Lietuvos istoriniais lyderiais. Nors šiame spektaklyje prof. A. Voldemaro įvaizdis pristatomas labiau per negatyvo prizmę, dar pagal sovietmečio sukurtus mitus, esą A. Voldemaras buvo  „vokiečių šalininkas“, „sovietų simpatikas“, „agentas“ ir pan.

Spektaklio akimirka

Spektaklis paremtas prezidento A. Smetonos ir prof. A. Voldemaro ginču, bet yra ir trečiasis personažas - Paternalijus arba likimas. Jis komentuoja spektaklio veiksmą, keičia pasakojimo aplinkybes, persikūnija tai į J. Pilsudskį, tai į A. Hitlerį ar į J. Paleckį.

Spektaklyje keliami klausimai yra aktualūs ir šiandien: ar Lietuvos valstybė gali patirti panašaus masto agresiją, ar pati Lietuva sprendžia savo tautos pasirinkimą ir likimą? O gal mes tik marionetės kitų valstybių politiniame žaidime?

Prezidentą Antaną Smetoną vaidino aktorius Ramūnas Šimukauskas, prof. Augustiną Voldemarą aktorius Saulius Bagaliūnas. Įdomią video projekciją spektakliui sukūrė Aistė Tėvelytė ir Gytis Stučka, apšvietimą – Vladas Šerstobojevas.

Atgal