VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

2015-01-13
Visuomenėje iškelta dvigubos pilietybės suteikimo ar/nesuteikimo dilema, minėtą problemą paliko Tautos referendumu spręsti. Tačiau prieš sprendžiant, būtina išanalizuoti masinės emigracijos esmines priežastis ir nusakyti dvigubos pilietybės suteikimo pagrindinius aspektus. Plačiau
2015-01-03
Nuo sausio 1-osios Lietuvoje veiklą pradeda Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, suformuotas Krašto apsaugos ministerijos padalinio pagrindu. Centro steigimą numatė Seimo priimtas Kibernetinio saugumo įstatymas ir kitų susijusių teisės aktų pakeitimai.   Plačiau
2014-12-30
Su teisingumo ministru Juozu Bernatoniu susitikę Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) atstovai išreiškė palaikymą elektroninio balsavimo ir e.rezidentų idėjai.   Plačiau
2014-12-16
Pretendentai į teisėjus, prokurorus ir advokatus turėtų laikyti bendrą teisės kvalifikacinį egzaminą, o jo organizavimu užsiimtų Teisingumo ministerija.   Plačiau
2014-12-12
Daugiau nei pusė (54 proc.) šalies gyventojų žinotų, kur kreiptis dėl pažeistų žmogaus teisių. Net 42 proc. jų kreiptųsi į Seimo kontrolierius. Plačiau
2014-12-05
Autorius pasakoja banalią istoriją apie savo gyvenimą per teismus ir po jų, kuri gali nutikti mums visiems. Viena kartą, prieš penkerius metus, birželio 29 d., jis važiavęs į Šiaurės miestelį „Pas Senukus“ žoliapjovės pirkti. Atrodo, ši banali (savo tikslu) kelionė apvertė jo gyvenimą. Bylos Nr.A2. 6 – 5417 – 365/2009. Plačiau
2014-11-29
Valstybės kontrolė, tikrinusi, kaip valdomi teisingumo ministro valdymo srityje esantys visai valstybei ypač didelę svarbą turintys informaciniai ištekliai - valstybės registrai ir valstybės informacinės sistemos - pateikė rekomendacijų, kaip tobulinti jų valdymą, tačiau atskirose teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose nustatyta ir gerosios praktikos pavyzdžių.   Plačiau
2014-11-22
Žemėje kasmet žmonių gausėja, vadinasi, ir nedorybių bus daugiau Taip teigia psichologai ir sociologai, kurie vadovaujasi nusikaltimų analize per praėjusį dešimtmetį. Trumpai tariant, teisėjai, regis, niekuomet netaps bedarbiais. Plačiau
2014-11-04
Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos pasiūlytoms Baudžiamojo kodekso pataisoms, kuriomis būtų tikslinamos tam tikros bausmių skyrimo taisyklės ir įvedamos alternatyvios bausmės už kai kurias nusikalstamas veikas, siekiant subalansuoti laisvės atėmimo bausmės taikymo praktiką ir sumažinti laisvės atėmimo bausme nuteistų asmenų skaičių.   Plačiau
2014-10-28
Europos Sąjungos teisingumo teismas (ESTT) pripažino Lietuvos teismo teisę areštuoti Latvijoje esantį "airBaltic" ir Rygos oro uosto turtą, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimą bankrutavusio Lietuvos nacionalinio oro vežėjo "flyLAL - Lithuanian Airlines" byloje prieš latvių aviacines bendroves. Plačiau
2014-08-12
Nuo rugpjūčio 1 d. visoms Europos Sąjungos (ES) valstybėms įsigaliojo Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo, todėl išlaikymą bus paprasčiau, efektyviau, greičiau ir pigiau išieškoti iš asmenų, gyvenančių Ukrainoje, Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Norvegijoje, kur gyvena nemažai lietuvių, teigia Teisingumo ministerija.   Plačiau
2014-08-08
Internete nuolat verda gyvenimas. Naudodamiesi internetu žmonės gali pažinti pasaulį, gauti informacijos daugybe rūpimų klausimų, užsidirbti pinigų, susirasti naujų draugų ir viešai išsakyti savo nuomonę bei lengvai keistis ja su kitais žmonėmis. Plačiau
2014-08-05
Visuomenėje vyksta aktyvios diskusijos, ar jaunimui, sukakus šešiolikos metų, suteikti teisę balsuoti rinkimuose? Manytina, jog būtina tokią teisę suteikti, nes tokio amžiaus jaunimas yra pragmatiškas, žiniomis motyvuotas ir naujai mąstantis būsimas valstybės kūrėjas, o svarbiausia – demokratiškas ir nepriklausomas. Plačiau
2014-08-04
Lietuvos Respublikos Konstitucijos (Žin., 1992, Nr.33-1014, 1992-11-30) 38 straipsnio 7 dalyje išdėstyta nuostata, jog vaikų pareiga gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą, išspręstina protingų, teisingų ir sąžiningų sprendimų priėmime. Plačiau
2014-07-29
Siūloma įteisinti, kad už servituto, kuris buvo nustatytas nuosavybės teisių atkūrimo procese, naudojimąsi mokėtinas atlygis nebūtų didesnis nei Žemės nuomos įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotas valstybinės žemės nuomos mokestis.   Plačiau
2014-07-25
Valstybės kontrolė baigė Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo 2013 metų finansinį (teisėtumo) auditą.   Plačiau
2014-07-11
Tam tikri ir plika akimi matomi dalykai visuomenėje nėra vien tik dvigubi standartai... Šventasis Raštas tai vadina nelygiomis svarstyklėmis! Plačiau
2014-05-12
Teisingumo ministerija parengė įstatymo pataisas, kurios numato, kad valstybė nukentėjusiesiems atlygins žalą iš nuteistųjų asmeninių sąskaitų. Tikimasi, kad tokiu būdu bus užkertamas kelias nuslėpti gautas pajamas ir apgaudinėti savo aukas.   Plačiau
2014-04-28
Siūloma penkias savarankiškai veikiančias valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybas sujungti į vieną, įsteigiant vieną centrinę instituciją.   Plačiau
2014-04-14
Kaip Nepriklausomos, taip ir okupuotos, Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų gyventojai XX-me amžiuje buvo įsitikinę, kad svarbiausi Tautos ir pilietybės klausimai yra grindžiami vienareikšmiškais LR Konstitucijos straipsniais. Plačiau