VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

07 25. Valstybės kontrolė: nepakankama mokesčių mokėtojų kontrolė skurdina valstybės biudžetą

Valstybės kontrolė baigė Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo 2013 metų finansinį (teisėtumo) auditą.
"Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo finansinių ataskaitų teisingumo trečius metus iš eilės atsisakome pareikšti nuomonę. Tai, ko gero, pirmasis viešojo sektoriaus subjektas, kuriam taip sunkiai sekasi tvarkyti apskaitą kaupimo principu pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus", - kalbėdama apie audito rezultatus sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.
Anot Valstybės kontrolės pranešimo, audito metu nustatyta, kad mokesčių fondo buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai. 2013 metų tarpinių laikotarpių (ketvirčio, pusmečio ir devynių mėnesių) finansinių ataskaitų rinkiniai buvo sudaryti tik metams pasibaigus - 2014 metų kovo mėn., o sudarius metinį finansinių ataskaitų rinkinį, buvo rengiami jį atitinkantys apskaitos registras ir žiniaraščiai. 2012 metų ataskaitinio laikotarpio buhalterinių sąskaitų likučiai buvo matematiškai koreguojami iki norimos sumos.
Nustatyta, kad ne visais atvejais inspekcija kontrolės veiksmus atliko laiku ir ne visi jie buvo efektyvūs, todėl gyventojams buvo sudaromos sąlygos išvengti mokestinių prievolių deklaravimo ir vykdymo, o valstybė negavo visų jai priklausančių mokesčių pajamų. Inspekcija neparenka tokios mokesčių fondo apskaitos politikos, kuri užtikrintų, kad galimos prievolės būtų registruojamos fondo buhalterinėje apskaitoje, o tai padėtų vykdyti efektyvesnę mokestinių prievolių vykdymo kontrolę.
Valstybinė mokesčių inspekcija, net turėdama informacijos apie nedeklaruotas arba klaidingai deklaruotas 2008 metų pajamas, per daugiau nei ketverius metus neužtikrino, kad gyventojai teisingai deklaruotų ir sumokėtų pajamų mokestį.
Valstybės kontrolė kreipėsi į finansų ministrą ir rekomendavo inicijuoti tyrimą, kad būtų nustatyta, ar inspekcija, kaip mokesčių administratorė, tinkamai atliko Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą funkciją kontroliuoti, ar mokesčiai teisingai apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti.
"Žinoma, matome ir pažangą: pernai atsisakėme pareikšti nuomonę ir dėl Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos teisingumo, o šiemet dėl jos teikiame sąlyginę nuomonę, tačiau ir šioje srityje reikia padirbėti", - pažymėjo valstybės kontrolierė.
Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą apyskaitą būtina sudaryti anksčiau, negu Valstybinė mokesčių inspekcija gauna visus šią apyskaitą sudaryti reikalingus duomenis, todėl nėra tikslūs joje teikiami duomenys apie pajamas pagal pajamų rūšis.
Reaguodama į Valstybės kontrolės audito išvadas, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) prie Finansų ministerijos pranešė, kad, įgyvendinusi 2013 metais pateiktas Valstybės kontrolės rekomendacijas ir pritaikiusi technologinius sprendimus, pirmą kartą per trejus metus sulaukė Valstybės kontrolės įvertinimo už pažangą apskaitant mokesčius ir kitas įmokas į biudžetą.
VMI pažymi, kad unikalios Mokesčių apskaitos informacinės sistemos greitaveikos problemos jau sprendžiamos įsigijus ir diegiant "Oracle" serverį "Exadata".
Valstybės kontrolės pastebėjimai dėl gyventojų galimai nedeklaruojamų ir nemokamų mokesčių paskatino VMI inicijuoti teisės aktų pakeitimus, leidžiant pačiam mokesčių administratoriui nedrausmingiems mokesčių mokėtojams suformuoti mokestines prievoles, kurias mokesčių mokėtojai būtų įpareigoti sumokėti.
VMI primena, kad mokesčių sumokėjimo teisingumą galima tikrinti už 5 metų laikotarpį, todėl ir Valstybės kontrolės pastebėtam kazino lošėjui po patikrinimo priskaičiuota beveik 300 tūkst. litų mokėtinų mokesčių. Valstybės biudžetas nuostolių nepatyrė.
VMI savo pranešime teigia ir toliau aktyviai bendradarbiausianti su Valstybės kontrolės auditoriais, siekiant kuo operatyviau įgyvendinti visas pateiktas rekomendacijas.

Atgal