VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

01 17. Siūloma sudaryti galimybę Lietuvos teismams kreiptis į EŽTT

Teisingumo ministerija siūlo ratifikuoti du Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolus.
Vyriausybės posėdyje pritarta ministerijos siūlymui kreiptis į Prezidentę, kad Seimui būtų pateikti ratifikuoti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolai.
Konvenciją papildantis protokolas Nr. 16 suteikia valstybių aukščiausiems teismams ir tribunolams teisę kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT) su prašymu pateikti patariamąją nuomonę dėl principinio klausimo, susijusio su Konvencijoje ar jos protokoluose įtvirtintų teisių ir laisvių aiškinimu bei taikymu.
"Įsigaliojus šiam protokolui, bus sudarytos teisinės prielaidos Lietuvoje Konstituciniam Teismui, Aukščiausiajam Teismui ir Vyriausiajam administraciniam teismui kreiptis į Strasbūro teismą konsultacijos, kai konkrečioje byloje reikės nustatyti, ar nebuvo pažeistos žmogaus teisės", - sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Įgyvendinant šią nuostatą, Teisingumo ministerija taip pat parengė ir Civilinio proceso, Baudžiamojo proceso kodeksų, Administracinių bylų teisenos įstatymo, Konstitucinio Teismo įstatymo bei Teismų įstatymo pataisų paketą, kuriuo bus sudarytos galimybės trims Lietuvos teismams kreiptis konsultacijos į EŽTT.
Konvenciją papildančio protokolo Nr. 15 nuostatomis siekiama pagerinti ir išlaikyti EŽTT darbo efektyvumą. Į Konvencijos preambulę įrašytas kertinis Konvencijos mechanizmo subsidiarumo principas bei jį atspindinti EŽTT praktikoje suformuota valstybių nuožiūros laisvės doktrina.
Be to, protokole Nr. 15 numatytos kelios svarbios naujovės: nuo 6 iki 4 mėnesių sutrumpėtų terminas, per kurį nuo paskutinio nacionalinio teismo sprendimo priėmimo turi būti paduota peticija EŽTT, atimama galimybė bylos šalims tam tikrais atvejais prieštarauti Strasbūro teismo kolegijos sprendimui perduoti bylą nagrinėti Didžiajai Kolegijai.
Šiuo metu protokolą Nr. 15 yra pasirašiusios 39 valstybės, o protokolą Nr. 16 - 16 valstybių.
Protokolas Nr. 15 įsigalios tik tada, kai visos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos susitariančios šalys išreikš savo sutikimą būti saistomos šio protokolo, o protokolas Nr. 16 įsigalios, kai bent 10 valstybių išreikš savo sutikimą.

Atgal