VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

07 31. Lietuva parengė ataskaitą dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo: kriminalizuotas neteisėtas vaikų atskyrimas

Teisingumo ministerija parengė ataskaitą Jungtinių Tautų Priverstinio dingimo komitetui, kurioje atsiskaitoma apie prisiimtų įsipareigojimų Lietuvai ratifikavus tarptautinę konvenciją dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo vykdymą. 
Lietuva šią konvenciją ratifikavo 2013 m. balandžio 23 d., o ji Lietuvoje įsigaliojo 2013 m. rugsėjo 23-iąją. 
"Lietuva privalo pateikti ataskaitą, kas padaryta įgyvendinant Konvencijos reikalavimus. Galime pasidžiaugti, kad visi įstatymai šiuos reikalavimus atitiko, tereikėjo priimti tik kelias Baudžiamojo kodekso pataisas", - sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis. 
Pagal Konvenciją priverstinis dingimas - tai suėmimas, sulaikymas, pagrobimas ar kitoks laisvės atėmimas, vykdomi valstybės atstovų arba asmenų ar asmenų grupių, veikiančių valstybės leidimu, palaikymu ar pritarimu, kai atsisakoma pripažinti laisvės atėmimą ar slepiamas dingusio asmens likimas ar buvimo vieta, ir dėl to toks asmuo nebeginamas įstatymų. 
Ataskaitoje pažymima, kad mūsų šalyje nebuvo pradėtas nė vienas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už priverstinio dingimo veikas, nurodytas Konvencijoje. 
Priėmus Konvenciją, mūsų šalies Baudžiamasis kodeksas turėjo būti papildytas priverstinio dingimo sudėtimi, pagal kurią baudžiamojon atsakomybėn traukiamas asmuo, kuris veikdamas kaip valstybės atstovas arba asmuo ar asmenų grupė, veikiantys valstybės leidimu, palaikymu ar pritarimu, sulaikė, pagrobė asmenį ar kitaip atėmė jo laisvę, kai atsisakoma pripažinti tokį sulaikymą, pagrobimą ar laisvės atėmimą, arba slėpė dingusio asmens likimą ar buvimo vietą. Už šią nusikalstamą veiką numatoma laisvės atėmimo bausmė nuo 3 iki 15 metų. 
Taip pat kriminalizuotas neteisėtas vaikų atskyrimas, žinant, kad šie vaikai, jų tėvai ar globėjai nukentėjo nuo anksčiau minėtų nusikalstamų veikų. Už tai numatyta laisvės atėmimo bausmė iki 8 metų. 
Lietuvos pateiktą ataskaitą vertins Jungtinių Tautų Priverstinio dingimo komiteto ekspertai, jie pareikš ir savo pastabas.

Atgal