VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

09 25. Įstatymo nuostata, kuria reglamentuojamas šeimos nariams priklausančio NT apmokestinimas, prieštarauja Konstitucijai

Konstitucinis Teismas antradienį pripažino, kad Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostata, pagal kurią šeimos narių nekilnojamasis turtas (NT) apmokestinamas visas kartu, taikant tokią pačią neapmokestinamąją vertę, kaip ir vieno fizinio asmens, pagal šį įstatymą nelaikomo šeimos nariu, turtui, prieštarauja Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui ir 38 straipsnio nuostatoms, kuriomis šeimai, motinystei, tėvystei ir vaikystei užtikrinama valstybės apsauga ir globa.
Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota, kad asmeniui, kuris pagal minėtą įstatymą yra laikomas šeimos nariu, nustatytas mažiau palankus apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu teisinis reguliavimas nei kitiems fiziniams asmenims. Nustatant nekilnojamojo turto mokestį asmeniui, kuris laikomas šeimos nariu, skaičiuojama ne tik jam priklausančio ar jo įsigyjamo turto, bet kartu ir jo šeimos narių nekilnojamojo turto vertė. Tiek fizinio asmens turtui, tiek visam šeimos narių turtui taikoma tokia pati neapmokestinamoji nekilnojamojo turto vertė (šiuo metu - 220 000 eurų). 
Konstitucinio Teismo vertinimu, taip sudaromos prielaidos nekilnojamojo turto mokesčiu apmokestinti šeimos nariais laikomų asmenų mažesnės vertės nekilnojamąjį turtą, palyginti su atitinkamu kitų fizinių asmenų turtu. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad tokiu teisiniu reguliavimu pažeidžiamas konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas, nes NT mokesčio mokėtojai traktuojami skirtingai - atsižvelgiant į tai, ar pagal įstatymą jie yra laikomi šeimos nariais, nors tarp jų nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad tokį nevienodą traktavimą būtų galima objektyviai pateisinti. Pažymėta ir tai, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas šį teisinį reguliavimą, neįgyvendino Konstitucijoje įtvirtinto valstybės įsipareigojimo užtikrinti, kad šeima, motinystė, tėvystė ir vaikystė, kaip konstitucinės vertybės, būtų visokeriopai puoselėjamos ir saugomos.

Atgal