VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

10 20. Ignalinos AE turto balansinė vertė apie 643 tūkst. litų mažesnė, nustatė valstybės kontrolieriai

Ignalinos atominės elektrinės (AE) eksploatavimo nutraukimo fondas neatliko vertybinių popierių, laikomų iki išpirkimo termino pabaigos, amortizuotos savikainos įvertinimo pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus, todėl nurodyta šio turto balansinė vertė apie 643 tūkst. litų mažesnė, nustatė Valstybės kontrolė.
Tai Seimo plenariniame posėdyje pristatydamas išvadą dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo nurodė valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.
Tačiau, pasak jo, Energetikos ministerija, įgyvendindama audito metu teiktą rekomendaciją 2015 metų trečiąjį ketvirtį atliko koreguojančius buhalterinius įrašus ir užregistravo ilgalaikį finansinį turtą pagal apskaitos reikalavimus.
"Noriu atkreipti dėmesį, kad VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo pagrindinis pajamų šaltinis yra lėšos, gautos už Ignalinos atominės elektrinės parduotą turtą. Valstybės kontrolė, dar 2010 metais atlikusi Ignalinos atominės elektrinės turto valdymo auditą, rekomendavo Energetikos ministerijai, siekiant užtikrinti stabilų valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų papildymą, ieškoti galimybių bei spręsti klausimą dėl papildomų fondo pajamų šaltinių. Fondo įplaukos kasmet mažėja", - kalbėjo paskutinę išvadą pristatęs A. Dulkys.
Kadangi eksploatavimo nutraukimo fondas yra vienas uždarymo proceso finansavimo šaltinių, fondą įsteigusi Vyriausybė kartu su Energetikos ministerija turėtų spręsti dėl šio fondo veiklos tęstinumo galimybių, paragino Valstybės kontrolė. 
Valstybės kontrolės išvada dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo toliau bus svarstoma pagrindiniame Seimo Audito komitete, papildomų komitetų nesiūloma. Seime šis klausimas bus dar kartą svarstomas lapkričio 19 d.
2014-2020 metais Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbams vykdyti buvo skirta 450,8 mln. eurų finansinė parama. Iki 2013 m. Europos Komisija Ignalinos AE uždarymui jau bus skyrusi 870 mln. eurų.
Ignalinos AE uždarymas buvo viena iš Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sąlygų.
Ši Valstybės kontrolės išvada buvo paskutinioji iš aštuonių šią savaitę pristatytų parlamente.
Seimo plenariniuose posėdžiuose antradienį ir ketvirtadienį buvo pristatytos išvados dėl 2014 m. valstybės biudžeto ir nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinių bei šešių fondų - Privatizavimo, Rezervinio, Garantinio, Privalomojo sveikatos draudimo, "Sodros", Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo ataskaitų.
"Jei dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių komitetuose pritrūktų laiko, esame pasiruošę dalyvauti ir komitetų organizuojamuose neformaliuose susitikimuose, jei tokios pagalbos iš aukščiausios audito institucijos reikėtų", - Seime iš tribūnos sakė A. Dulkys. 
Šių auditų tikslas - įvertinti, ar valstybės, visų fondų biudžetų vykdymo ir finansinės, valstybės skolos ataskaitos parengtos pagal teisės aktų reikalavimus, ar jose nėra reikšmingų informacijos iškraipymų, bei pareikšti apie jas nepriklausomą nuomonę bei įvertinti biudžetų vykdymo teisėtumą.

Atgal