VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

11 14. Pirmieji Teisingumo ministerijos garbės ženklai įteikti Pranui Kūriui ir Juozui Žiliui

Minint 97-ąsias Teisingumo ministerijos įkūrimo metines teisingumo ministras Juozas Bernatonis žinybiniu garbės ženklu „Už nuopelnus teisingumui“ apdovanojo du žinomus Lietuvos teisininkus - pirmąjį atkurtos Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministrą Praną Kūrį bei buvusį Konstitucinio Teismo pirmininką Juozą Žilį.

„Iki šiol jokio žinybinio apdovanojimo neturėjusi Teisingumo ministerija įsteigė garbės ženklą „Už nuopelnus teisingumui“, kuris bus skiriamas asmenims, nusipelniusiems Lietuvos valstybės teisingumo sistemai, teisingumo politikai ir vystantiems teisės mokslą Lietuvos Respublikoje, pagerbti“, - sveikinimo kalboje sakė ministras J. Bernatonis.

Speciali komisija nusprendė šį apdovanojimą skirti dviem žinomiems mokslininkams, kūrusiems atkurtos Nepriklausomos Lietuvos teisinę sistemą bei garsinusiems Lietuvos vardą pasaulio teisininkų bendruomenėje.

Šis apdovanojimas įteiktas pirmajam atkurtos Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministrui, buvusiam Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui, buvusiam Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjui, buvusiam Europos Teisingumo Teismo teisėjui, daugybės mokslinių straipsnių autoriui, akademikui P. Kūriui.

Jis taip pat paskirtas ir buvusiam Konstitucinio Teismo pirmininkui, buvusiam Seimo Juridinio skyriaus vedėjui, buvusiam darbo grupės Lietuvos Konstitucijos projektui rengti vadovui, Mykolo Romerio universiteto profesoriui emeritui J. Žiliui. 

„Po Nepriklausomybės Akto paskelbimo Nepriklausomybė tapo dvasine ir teisine būsena. Tuomet Teisingumo ministerijos darbuotojams reikėjo pasirūpinti, kaip veikiant esant senoms struktūroms, įstatymams ir svetimos valstybės kariuomenei, įtikinti žmones, kad jau atkurta Nepriklausomybė“,- sakė pirmąsias atkurtos Nepriklausomos Lietuvos dienas prisiminė P. Kūris.

J. Žilys pažymėjo, kad diskutuojant dėl Lietuvos Konstitucijos, būta daug jos projektų, vieni siūlė, kad Konstitucijos priežiūrą vykdytų Aukščiausiasis Teismas, kiti – kad Vyriausiasis tribunolas, treti siūlė įkurti Konstitucinį Teismą. Tačiau, anot J. Žilio, didžioji dalis teisininkų palaikė Konstitucinio Teismo idėją.

Atgal