VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

12 08. Kitų metų kovo 1 d. įsigalios Įmonių bankroto įstatymo pataisos

Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė Įmonių bankroto ir Fizinių asmenų bankroto įstatymų pataisas, kuriomis siekiama pagerinti teisinių santykių reglamentavimą, taikytiną kreditoriams - žemės ūkio veiklos subjektams, pardavusiems žemės ūkio produktus, vykdant įmonių ir fizinių asmenų bankroto procesus.
Priimtomis pataisomis nustatyta institucija, kuriai bankroto administratorius, vykdantis įmonės bankroto ar fizinio asmens bankroto procesą, pateiks dokumentus dėl lėšų skyrimo žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimams sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus tenkinti Vyriausybės nustatyta tvarka. 
Taip pat nustatyta, kad įmonės bankroto atveju kreditorių - žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimai sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus gali būti tenkinami Vyriausybės nustatyta tvarka iki 40 procentų reikalaujamos sumokėti sumos iš Žemės ūkio ministerijos einamaisiais metais šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto lėšų. Darbuotojo patvirtinti reikalavimai mažinami iš nurodytų fondų sumokėtos sumos dydžiu, o žemės ūkio veiklos subjekto patvirtinti reikalavimai sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus - iš Žemės ūkio ministerijos skirtų lėšų sumokėtos sumos dydžiu.
Fizinių asmenų bankroto įstatymas papildytas, nustatant, kad iš Žemės ūkio ministerijos skirtų lėšų tenkinami žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimai sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus. Žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimai sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus gali būti tenkinami Vyriausybės nustatyta tvarka iki 40 procentų reikalaujamos sumokėti sumos iš Žemės ūkio ministerijos einamaisiais metais šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto lėšų. 
Šiuo atveju kreditoriaus patvirtinti reikalavimai, susiję su darbo santykiais, reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe mažinami iš Garantinio fondo sumokėtos sumos dydžiu, o kreditoriaus - žemės ūkio veiklos subjekto - reikalavimai sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus mažinami iš Žemės ūkio ministerijos skirtų lėšų sumokėtos sumos dydžiu. Dėl šios priežasties Garantinio fondo ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atgręžtiniai reikalavimai turi būti tenkinami antrąja eile.
Įmonių bankroto įstatymo pataisos priimtos už balsavus 73 Seimo nariams, nė vienam nebuvus prieš ir vienam susilaikius. Už Fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisas balsavo 74, nė vieno nebuvo prieš, susilaikė vienas Seimo narys. 

Įstatymų pataisos įsigalios 2016 m. kovo 1 d.

Atgal