VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

01 05. Notarai galės būti ir mediatoriais

Seimui priėmus Notariato įstatymo pataisas, nuo 2016 m. sausio notarai galės teikti daugiau paslaugų. Viena šių naujų paslaugų - taikinamasis tarpininkavimas (mediacija). 
"Lietuvoje yra sudarytos visos teisinės prielaidos taikyti vieną iš alternatyvių ginčų sprendimo būdų - taikinamąjį tarpininkavimą (mediaciją). Būtent tokias taikinamojo tarpininkavimo paslaugas galės teikti ir notarai", - sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis. 
Paprastai tarpininku (mediatoriumi) skiriamas teisininkas profesionalas, kuris turi reikiamų žinių ir gali kvalifikuotai padėti šalims susitaikyti. Šias paslaugas Lietuvoje galės teikti ir notarai. Tarpininkavimo (mediacijos) platesnis pritaikymas sprendžiant ginčytinas situacijas leistų sumažinti teismų darbo krūvį.
Taip pat notarai galės Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtinti dokumentus pažyma (Apostille). Iki šiol Lietuvos institucijų išduotus dokumentus, kuriuos asmenys nori pateikti užsienio valstybėms, pažyma tvirtino tik Užsienio reikalų ministerija. Tikimasi, kad naujas teisinis reguliavimas pagerins paslaugų prieinamumą ir sumažins dokumentų tvirtinimo Apostille kaštus, nes asmuo gaus paslaugą arčiau savo gyvenamosios vietos, kadangi kiekvienoje savivaldybėje dirba mažiausiai vienas notaras.
Notarams taip pat suteikta teisė atlikti vykdomuosius įrašus ne tik užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose ar čekiuose, bet ir pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių kyla piniginės prievolės. Pavyzdžiui, jeigu pagal notaro patvirtintą sandorį pirkėjas neatsiskaitė su pardavėju, notaras galės išduoti pardavėjui vykdomąjį įrašą, kuris teikiamas antstoliams siekiant išieškoti nesumokėtus pinigus. Išplėtus notarų kompetenciją vykdomųjų įrašų srityje, sumažės teismų darbo krūvis, kadangi dalis skolų būtų išieškoma ne ginčo tvarka. 
Įstatyme taip pat išplėstos notarų veiklos kontrolės ribos, t. y. teisingumo ministro paskirtiems asmenims įtvirtinama teisė kontroliuoti, kaip laikomasi ne tik šiuo metu Notariato įstatyme išvardintų reikalavimų ir taisyklių, bet ir kitų teisingumo ministro patvirtintų teisės aktų reikalavimų.

Atgal