VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

03.17. TV programa

 

				

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. HD (kart.)

07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai (The Wild Adventures of Blinky Bill)

07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 (Alvinnn!!! and The Chipmunks 2)

07:30 Premjera. Detektyvė Miretė (Mirette Investigates)

07:45 Premjera. Stebuklingoji Boružėlė (Miraculous. Tales of Ladybug and Cat Noir)

08:10 Karinės paslaptys

09:00 Labas rytas, Lietuva

09:30 Žinios

09:35 Labas rytas, Lietuva

10:30 Žinios

10:35 Labas rytas, Lietuva

11:30 Žinios

11:35 Labas rytas, Lietuva

11:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Paslaptingas šunų pasaulis 2 (The Secret Life of Dogs 2)

12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Ypatingi gyvūnų jaunikliai (Extreme Animal Babies)

13:40 Mis Marpl 2 (Agatha Christie's Marple 2)

15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"

15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)

16:00 Sveikinimų koncertas

17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

17:55 Sportas

17:58 Orai

18:00 Teisė žinoti

18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba

19:30 Stilius

20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"

20:30 Panorama

20:52 Sportas

20:57 Orai

21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis"

23:10 Ponas Didsas (Mr. Deeds)

00:45 Pasaulio dokumentika. Paslaptingas šunų pasaulis 2 (The Secret Life of Dogs 2)

01:40 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai (Extreme Animal Babies)

02:25 Pasaulio teisuoliai. Ved. Dominykas Kubilius. (kart.)

03:10 Teisė žinoti. Ved. Rita Miliūtė. HD (kart.)

03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Ved. Valdas Vilūnas. HD (kart.)

04:00 Karinės paslaptys. Ved. Aleksandras Matonis. HD (kart.)

04:45 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. HD (kart.)

 

				

05:30 Panorama. HD (kart.)

05:52 Sportas. (kart.)

05:57 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas

07:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. HD (subtitruota, kart.)

08:05 Misija. Vilnija. Ved. Katažina Zvonkuvienė. HD (kart.)

08:30 Maistas ir aistros

09:00 Pažvelk į profesiją kitaip

09:30 Mokslo sriuba

10:00 Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė 2018". Ved. Raminta Naujanytė (Bjelle) ir Ignas Andriukevičius. HD (kart.)

11:30 Šarlis Guno. Opera „Faustas"

14:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. HD (kart.)

15:05 Atžalos

16:00 Euromaxx

16:30 Lietuvos menininkų portretai

18:00 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai

18:45 Žanas Polis Belmondo. Žvilgsnis į save (Belmondo par Belmondo / Belmondo by Belmondo)

20:30 Stambiu planu

21:15 LRT studija „Kino pavasaryje 2018"

21:45 Kino žvaigždžių alėja. Premjera. Lemtinga pagunda (The Beguiled)

23:30 Jubiliejinis poeto Rimvydo Stankevičiaus kūrybos vakaras. Dalyvauja Domantas Razauskas, Rokas Radzevičius ir Aistė Smilgevičiūtė, Kostas Smoriginas, Olegas Ditkovskis...

01:25 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

01:55 Europos kinas. Svajoti nėra kada (Keine Zeit fur TraumeTraume/No Time for Dreams)

03:25 Prokurorai. TV detektyvinis serialas. 2002 m. Rež. Raimundas Banionis. (kart.)

04:15 Lietuva mūsų lūpose. Ved. Antanas Smetona. HD (kart.)

04:45 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota, kart.)

 

				

06:00 „Pasaulio turgūs. Atėnai“. Kelionių dokumentika. JAV. 2009 m. N-7."

06:30 „Pasaulio turgūs. Barselona“. Kelionių dokumentika. JAV. 2009 m. N-7."

07:00 Programa

07:04 TV parduotuvė

07:20 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2011 m. N-7."

08:25 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Filomena Grincevičiūtė“. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva. 2015 m."

09:00 „Skinsiu raudoną rožę“. Laida sodininkams mėgėjams. Vedėja Rūta Janutienė."

09:30 „Vantos lapas“. Laida apie pirties malonumus."

10:00 „Ant bangos“. Karščiausių naujienų dešimtukas. Ved. K. Krivickas, N. Bunkė."

11:00 „Vincentas“ (1/3)

12:30 „Vera“ (5/1)

14:20 „Pasaulio turgūs. Tailandas“. Kelionių dokumentika. JAV. 2009 m. N-7."

15:00 „MMA „King of the Cage“. Lietuva - Ukraina“ (2)

16:00 Žinios

16:18 Orai

16:20 Mano Europos Parlamentas

16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (44)

18:00 Žinios

18:27 Orai

18:30 „4 kampai“. Laida apie interjerą. Ved. E. Kernagytė. 2018 m."

19:00 Muzikiniai sveikinimai

20:00 Žinios

20:27 Orai

20:30 „Iljušinas ir Babkinas tiria. Svetimų troškimų sūkurys“ (1; 2)

22:30 Žinios

22:57 Orai

23:00 „Vincentas“ (1/3)

00:30 „Pražūtingi smaragdai“ (19; 20)

02:15 „Vera“ (5/1)

03:45 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D. Britanija. 2015 m. N-7."

04:10 „MMA „King of the Cage“. Lietuva - Ukraina“ (2)

04:50 „Vincentas“ (1/3)

 

				

06:00 F. T. Budrioji akis (52)

06:55 F. T. Budrioji akis (53)

07:50 F. T. Budrioji akis (54)

08:45 Sveikatos ABC televitrina

09:00 Brydės

09:30 Apie žūklę

10:00 Pavariau (13)

10:30 Pragaro katytė (10)

11:30 Milžiniški gyvūnai

12:40 Reali mistika (16)

13:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai (5)

14:45 Kas žudikas? (20)

16:00 Detektyvų istorijos (6)

17:00 LKL čempionatas. Lietkabelis – Juventus

19:30 Dainuok mano dainą

21:30 MANO HEROJUS Baltasis dramblys

23:20 AŠTRUS KINAS Bleiro ragana

01:00 Strėlė (2)

01:45 Strėlė (3)

 

				

06:25 Dienos programa

06:30 Muča Luča (15)

06:55 Tomas ir Džeris (51)

07:20 "Nickelodeon" valanda. Ančiukai Duoniukai (17)

07:45 Neramūs ir triukšmingi (24)

08:10 Keista šeimynėlė (6)

08:35 Tomo ir Džerio šou (12)

09:00 Ogis ir tarakonai (43)

09:10 Ogis ir tarakonai (44)

09:20 Ogis ir tarakonai (45)

09:30 Tinginių miestelis (76)

10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Jūros komanda

11:50 Beilio nuotykiai. Naktis Karvamiestyje

13:35 Piteris Penas

15:40 Adamsų šeimynėlės vertybės

17:30 Bus visko

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 SUPERKINAS Alvinas ir burundukai 2

21:15 Tikras vyras

22:55 Superherojus!

00:35 Įkalinti laike

02:35 Programos pabaiga

 

				

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Lemūrų gatvė (11)

07:20 Lemūrų gatvė (12)

07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (89)

08:45 Surikatų namai (12)

09:15 Anapus nežinomybės

10:15 Akloji (54)

10:50 Akloji (55)

11:25 Būrėja (72)

12:00 Nekviesta meilė (85)

12:30 Nekviesta meilė (86)

13:00 Nekviesta meilė (87)

13:30 Nekviesta meilė (88)

14:00 Pasisvėrę ir laimingi (16)

15:00 Širdele mano (132)

16:00 Širdele mano (133)

17:00 Akloji (46)

17:35 Akloji (47)

18:10 Būrėja (73)

18:45 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem (37)

21:00 DETEKTYVO VAKARAS Bekas 2. Paskutinė liudininkė

23:10 Tėvas Motiejus (7)

00:15 Tėvas Motiejus (8)

01:15 Ponas Trumbo

03:15 Komisaras Falkas. Žaidimo taisyklės

 

				

06:15 Televitrina

06:30 Aladinas

07:00 Ančiukų istorijos

07:30 Nenugalimasis žmogus - voras

08:00 Aladinas

08:30 Superekspertai

09:00 Virtuvės istorijos

09:30 Gardu Gardu

10:00 Aplink Lietuvą

11:00 Svajonių ūkis

11:30 Išsirink sau ateitį

12:00 Džiunglių karalius

13:50 Ranka, verta milijono

16:10 Simpsonai

16:40 Ekstrasensų mūšis

18:30 TV3 žinios

19:15 TV3 sportas

19:20 TV3 orai

19:25 Eurojackpot

19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO TEATRAS. Narnijos kronikos. Aušros užkariautojo kelionė

21:50 ŠEŠTADIENIO GERO KINO VAKARAS. Pakeliui

22:55 Robas Rojus

02:30 Kon Tikis

04:35 Paskutinis iš vyrų

05:00 Paskutinis iš vyrų

05:20 Moderni šeima

05:45 Moderni šeima

 

				

06:10 Televitrina

06:25 Ledo kelias

07:25 Didieji senovės statiniai

08:30 Ekstremali žvejyba

09:00 Vienam gale kablys

09:30 Statybų gidas

10:00 Karys lenktynininkas

10:30 Lietuvos mokyklų žaidynės

11:00 Išlikimas

12:00 Beveik neįmanoma misija

13:00 Galapagai

14:00 Didieji senovės statiniai

15:00 Ledo kelias

16:00 Iš peties

17:00 Sandėlių karai

17:30 Sandėlių karai

18:00 Elementaru

19:00 Amerikos talentai

21:00 Žinios

21:45 Sportas

21:55 Orai

22:00 Šnipų tiltas

00:55 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai

01:45 Be stabdžių

02:35 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai

03:20 Programos pabaiga

Atgal