VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė, aktualijos

06.02. Sveikinimas Antanui BUINEVIČIUI 85-ojo gimtadienio proga

Dr. Raimundas Kaminskas

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojas

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas

Nuoširdžiai sveikiname tremtinį, „Jūros veteraną“  ir sąjūdietį Antaną BUINEVIČIŲ  85-ojo gimtadienio proga ir dėkojame jam už jo  indėlį į Kauno visuomeninio  gyvenimo  puoselėjimą. 

Antanas BUINEVIČIUS

 

Linkime  neblėstančios bendražygių paramos, kuri įkvėptų jėgų ir ryžto siekiant užsibrėžtų tikslų ir toliau dirbant dėl Lietuvos ir Kauno ateities.   Telydi Antaną sveikata, vidinė ramybė ir Dievo palaima!

 

Atgal