VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

2018-04-23
Tarptautinių sutarčių bei konvencijų ratifikavimas yra didžiulė parlamento narių atsakomybė prieš šalies žmones, nes daugumos jų galiojimas yra neterminuotas. Dėl to kaskart ratifikuojant tokias sutartis būtina įvertinti ne tik jų saugumą žmonėms, bet ir pasekmes daugeliui metų į ateitį. Plačiau
2018-04-22
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos kvietimu 2018 m. balandžio 3 d. į Lietuvos Mokslų Akademijos didžiąją konferencijų salę rinkosi Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Ukmergės, Utenos, Alytaus, Anykščių, Druskininkų sąjūdininkai ir vilniečiai paminėti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30–ąsias metines Plačiau
2018-04-16
Stambulo konvencija – dokumentas, pastaruoju metu sukėlęs bene daugiausiai diskusijų ir prieštaravimų. Balandžio 6 d. liberalų atstovė Seime Viktorija Čmilytė-Nielsen mėgino realias konvencijos ratifikavimo grėsmes sumenkinti vadindama jas mitais.  Plačiau
2018-04-16
Ir sovietinės, ir nacistinės okupacijų metais sunkus man buvo Temidės rūbas. Kiek galėjau gelbėjau lietuvius nuo okupantų smurto. Rašau Istorijai. Jai būtina tiesa – be politikos ir „baltų dėmių“. Turi būti aiški riba tarp gėrio ir blogio. Plačiau
2018-04-11
Atsakydamas į sveikatingumo klubo „Impuls“ anketos klausimą, kaip vertinu trenerius, pažymėjau, kad neturiu nuomonės. Tokį atsakymą pasirinkau vien todėl, kad trenerių paslaugomis pastaruoju metu nesinaudoja Plačiau
2018-04-09
Sudėtinga įsivaizduoti išsivysčiusią valstybę, kurioje skaitymo mastai mažėtų. Skaitymo procesas tyrinėjamas daugelį metų, bet skaitmeniniame amžiuje iškilo poreikis į skaitymą pažvelgti kitaip – per labai sparčios naujųjų technologijų pažangos prizmę. Plačiau
2018-04-09
Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras (LŽTKC), susipažinęs su LR Kultūros ministerijos pateiktu Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo įstatymo projektu (toliau- Projektas), teikia šio Projekto vertinimą ir išvadas Plačiau
2018-04-09
Pščelnike (Lenkija) esanti lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno žūties vieta bus atnaujinta pagal lenkų parengtą projektą. Ant Netonių kalno (Kauno r.) taip pat atsiras ženklų, priminsiančių legendinių lakūnų žygdarbį. Plačiau
2018-04-09
Tik pakelkit galvą, jei kada suklydę, Nusimeskit, broliai nedėkingą Šydą nuo akių. Tik tada suprasit, dorą perkainavę, Ir suradę tik teisingą Kelią Vakarų. Plačiau
2018-04-09
Didis kalbininkas, norminęs literatūrinę lietuvių kalbą Jonas Jablonskis, kadaise yra sakęs, jog kalba yra didis tautos statytas paminklas. Kaip tasai paminklas šiandien laikosi, ar jis stovi kaip uola, ar jis neskeldėja, neeižėja, ar nereikia jam „remonto"? Plačiau
2018-04-09
Pastaruoju metu vis dažniau žmonės klausinėja, kaip vertinu Facebook ar kituose socialiniuose tinkluose žurnalistus (ir ne tik juos), kurie kitus žmones savo komentarais akivaizdžiai įžeidinėja, žemina ar tiesiog suvedinėja sąskaitas vienas su kitu. Atsakyti visada paprasta. Ir sunku. Taip elgtis nedera niekam. Plačiau
2018-03-29
Didis kalbininkas, norminęs literatūrinę lietuvių kalbą Jonas Jablonskis, kadaise yra sakęs, jog kalba yra didis tautos statytas paminklas. Kaip tasai paminklas šiandien laikosi, ar jis stovi kaip uola, ar jis neskeldėja, neeižėja, ar nereikia jam „remonto"? Plačiau
2018-03-29
Pastaruoju metu vis dažniau žmonės klausinėja, kaip vertinu Facebook ar kituose socialiniuose tinkluose žurnalistus (ir ne tik juos), kurie kitus žmones savo komentarais akivaizdžiai įžeidinėja, žemina ar tiesiog suvedinėja sąskaitas vienas su kitu. Atsakyti visada paprasta. Ir sunku. Taip elgtis nedera niekam. Plačiau
2018-03-29
Ne tik gamtos, bet ir žmogaus dvasios... ir sielos. Katalikų bažnyčioje – Šv. Velykos – Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus, pasaulio Atpirkėjo – prisikėlimas iš numirusiųjų. Plačiau
2018-03-25
LIETUVOS TRISPALVEI 100 METŲ Vėliava – vienas svarbiausių valstybingumo simbolių, kuriame spalvos išreiškia mūsų tautos dvasines vertybes.  Plačiau
2018-03-25
Sužinos Apie pagarbą vieni kitiems, apie paritetą bendradarbiaujant ir bendraujant, kalbamės  prie valstybinės sienos su, galima sakyti, savo geriausiu draugu iš tos pusės.   Plačiau
2018-03-24
Pra­deda ju­bi­lie­ji­nius me­tus Lin­ku­vos gim­na­zi­ja 2018-ai­siais švenčia 100 me­tų ju­bi­lie­jų. Šią su­kak­tį mo­kyk­la pa­si­tiks iš­gra­žė­ju­si – čia ne vie­ne­rius me­tus eta­pais vy­ko pro­jek­ti­nė­mis lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­ma mo­kyk­los re­konst­ruk­ci­j Plačiau
03.21. Duobėtas gyvenimo kelias gimtinėje ir ištiesta pagalbos ranka svetur
2018-03-21
Gyvenime būna saulėtų, šiltų, kai kelias, atrodo, toks tiesus net susilieja su horizontu, o kartais ir niūrių, apsiniaukusių dienų, o kelias – toks duobėtas, varginantis.  Plačiau
2018-03-20
Konstitucija reglamentuoja pamatinius valstybės ir visuomenės gyvenimo aspektus. Tai yra pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią, nustatantis valstybės politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Plačiau
2018-03-20
„Jau keletą šimtmečių – dar nuo XVII a., ar vėliausiai  nuo XVIII a. vidurio – politikos ir ekonomikos moksluose tvirtai sutariama, kad šalies gyventojų skaičiaus mažėjimas yra neabejotinas prasto valdymo ir valstybės nuosmukio požymis Plačiau