VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

02.14. Neskatinkite emigracijos

dr.Elena Žukaitė

Prieš dešimtį metų, 2007m. kovo 30d. „Lietuvos aido“ Nr. 73(10164) paskelbiau straipsnį „Susimąstykite“. Kopiją išsiunčiau ir TV1.Tiems, kurie šio straipsnio neskaitė pacituosiu keletą pastraipų.

„Kunigas ir poetas Ričardas Mikutavičius savo knygoje „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“, skirtoje Kristijono Donelaičio 275 gimimo metinėms, poetiška kalba piešia sunkias donelaitinio laikmečio problemas lyg ir siedamas jas su šiandienine Lietuva. Su didžiule meile jis kalba apie lietuvių kalbos ir Lietuvos išlikimą. Jau tada (1989) poetas Ričardas Mikutavičius įžvelgė ir lyg ir įspėjo apie galimas išsivaikščiojimo grėsmes.

Visiškai priešingai elgiasi mūsų nacionalinė televizija, demonstruodama per TV1 programą laidą „Emigrantai“. Šią laidą žiūriu su skaudama širdim. Šia laida yra pasipiktinę daugybė mano pažįstamų. Jie sako, kad iš viso nebenori žiūrėti šio kanalo. Skaudu girdėti kada skaičiuojama dešimtimis ir net šimtais tūkstančių emigravusių lietuvių į Airiją, Didžiąją Britaniją, Ispaniją, Vokietiją ir kitas šalis. Tuo tarpu, lyg niekur nieko, „Emigrantų“ laidoje Ieva Kašauskaitė teigiamais pavyzdžiais piešia emigrantų gyvenimą svečiose šalyse. Nacionalinė televizija, mokesčių mokėtojų pinigais finansuoja kuriamą, pilna to žodžio prasme, „emigrantų kalimo kalvę“, kuri be žalos Lietuvai nieko gero neduoda. Priešingai, ji skatina emigruoti. Ji lyg ir kviečia – Žiūrėkite, kaip lengvai ir sėkmingai lietuviai įsikuria svetur! Sekite jų pavyzdžiu!

Ypač papiktino paskutinė laida, kurioje nušviečiamas Venckų šeimos įsikūrimas Vokietijoje. Venckai gyveno Birštone. Pasak Gražinos Venckienės jie turėjo gerus darbus, geriausią visame Birštone 4 kambarių butą ir buvo gerbiami. Jie neturėjo vienintelio – meilės savo Tėvynei Lietuvai! Į Vokietiją Venckai išvyko prieš 14 metų, pasak juos, norėdami sukurti savo vaikams šviesią ateitį. Turėdami tokias sąlygas jie galėjo tai padaryti ir Lietuvoje, bet nuėjo lengviausiu keliu, sukurdami savo vaikams šviesią ateitį ir atimdami iš jų Tėvynę. Pirmiausia išvyko tėvas – Romas Venckus ir įsidarbino sveikatingumo komplekse masažuotoju. Darbdaviui jis įtiko. Pastarasis stengėsi, kad persikeltų ir visa šeima. Pasak Gražinos Venckienės, dideliam jų pačių nustebimui, šalia vyro darbovietės, specialiai Venckų šeimai pastatė didžiulį gyvenamąjį namą, apstatė visais reikiamais baldais. Pradžiai aprūpino net ir maisto produktais. Žodžiu, sudarė palankiausias sąlygas gyventi ir dirbti, o vaikams – mokytis. Po aštuonerių metų Venckų šeima atsisakė lietuviško paso ir priėmė Vokietijos pilietybę. Vyresnysis sūnus vedė vokietę, jų šeima laukiasi kūdikio, statosi namą. Apie grįžimą į Lietuvą net negalvoja. Kitas sūnus studijuoja ir muzikuoja. Jis gal ir grįš, bet tik dėl to, kad jam, kaip muzikantui, įsitvirtinti Vokietijoje neįmanoma, kadangi per didelė konkurencija“.

Per Nepriklausomybės laikotarpį emigracija įgavo geometrinės progresijos pagreitį. Suprantu, kad ne laidos vedėjai kalti dėl šios propagandos. Kuris žurnalistas nenorės pakeliauti po pasaulį už mokesčių mokėtojų pinigus. Kalčiausias yra finansuotojas – LRT. Suprantu, kad ne vien ši laida propaguoja emigraciją, dabar pakanka ir  kitų informacijos šaltinių – kaip internetas, spauda ir tiesioginiai ryšiai. Ten įsitvirtinę lietuviai kviečiasi savo pažįstamus dirbti jų įmonėse. Tokiu keliu jau iškeliavo šimtai tūkstančių lietuvių. Suprantu, kad interneto, spaudos ar tiesioginių ryšių laisvoje šalyje nesustabdysi, bet skaudu, kada prie šių propagandos šaltinių prisideda Nacionalinė televizija. Ironiška, kad tas pats televizijos kanalas rodo laimingą emigrantų gyvenimą svečiose šalyse, o žurnalistas ir laidų vedėjas Edmundas Jakilaitis televizijos forume susikvietęs įtakingus Lietuvos piliečius kelia klausimą kaip sumažinti emigraciją ir grąžinti reemigrantus į Tėvynę. Prašosi išvada, kad „nežino dešinė, ką daro kairė“ arba atvirkščiai. Sovietmečiu vienas iš įtakingiausių Sovietų Sąjungos veikėjų (berods Suslovas) yra pasakęs „Lietuva liks tik be lietuvių“. Per visą okupacijos penkiasdešimtmetį Lietuvos piliečiai buvo tremiami, kalinami, žudomi, kelios dešimtys jaunų vyrų įsitraukė į pasipriešinimo kovą ir žuvo miškuose, bet lietuvių tauta liko nepalaužiama. Laisvės troškimo neįmanoma nužudyti. Tą įrodė į Sąjūdį įsitraukusi visa tauta.

 Lietuvoje nyksta kaimai, kartais net jų vardai ištrinami iš Lietuvos žemėlapio, o su jais nyksta kaimų mokyklos, nes juose nebelieka mokinių. Ne geresnė padėtis ir kai kuriuose miestuose, kurie sumažėjus gyventojų skaičiui praranda miestų statusą. Kyla klausimas ar reikia dabar beišsivaikščiojančiai Lietuvai tokių laidų?! Mano, ir ne vien tik mano nuomone – ne, nereikia!“

Esu įsitikinusi, kad ne visiems pasiseka taip sėkmingai įsikurti, kaip tai nušviečia „Emigrantai“ laida. Yra žinomi ir liūdni pavyzdžiai. Bendraujant su žmonėmis bei su emigrantų šeimomis, matome, kad nemažai jų patiria pažeminimą, apgaulę. Neretai iš nevilties prasigeria arba nueina klystkeliais. Žinomi atvejai kai į Tėvynę grįžta karstuose ar invalidų vežimėliuose. Pastariesiems Tėvynės meilė „atgimsta“ tik tada, kada gydytis užsienyje per brangu. Dažnai iš viso neįkandama. Žinomi atvejai kai tėvų palikti nepilnamečiai vaikai nusižudo. Plačiai nuskambėjo Norvegijoje įvykusi nelaimė, kada net žuvusiųjų palaikai nebuvo surasti ir liko ilsėtis toli nuo gimtųjų namų.

 Dabar iš Lietuvos emigravo arti milijono žmonių. Didelėms valstybėms, turinčioms šimtus milijonų gyventojų tai būtų smulkmena, bet Lietuvai – pavojaus signalas! Skaudu ne tik dėl statistinių skaičių, bet dėl aukščiausią kvalifikaciją turinčių medikų, mokslininkų ir kitų Lietuvai reikšmingų specialistų išvykimo. Žinoma, išvykusių lietuvių vietas dalinai užima iš trečiųjų šalių atvykę žmonės. Bijau, kad gali pasitvirtinti sovietų pranašystė „Lietuva liks, tik be lietuvių“! Skaudžiausia, kad tai vyksta švenčiant atkurtos Lietuvos šimtmetį ir po sovietmečio atkurtos Lietuvos Nepriklausomybei einant 28-tus metus.

 Nacionalinė televizija džiūgauja, kad ji yra  patikimiausia ir objektyviausia kitų televizijų atžvilgiu. Turiu pripažinti, kad aš irgi žiūriu tik LRT, nes ji kuria daug gerų informatyvių laidų. Ypač patinka kultūros kanalas.

 LRT misija rodyti sėkmingą grįžusių į Tėvynę lietuvių įsikūrimą ir skatinti jaunus specialistus darbuotis Lietuvos naudai. Teisingumo dėlei  reikia pasakyti, kad paskutinėje „Emigrantai“ laidoje po dviejų emigraciją skatinančių pavyzdžių buvo parodytas ir grįžusio iš JAV reemigranto Adutiškyje įkurtus, emigrantų paliktiems tėvams globos namus. Tokie pavyzdžiai turi būti  propaguojami ir rodomi pirmame plane!

Gali kilti klausimas, kodėl man taip rūpi emigrantų tema? Man rūpi ir daugiau skaudžių klausimų, pvz., ekologija, bet manau, kad pamažu kylant žmonių sąmoningumui, laikas viską sudėlios į savas vietas.

Emigrantų tema man šiandien pati skaudžiausia, nes nenoriu, kad Lietuvą ištiktų Prūsijos likimas.  Noriu kad ir po manęs išliktų Lietuva, išliktų lietuvių tauta ir lietuvių kalba, nes vienintelė mano partija yra LIETUVA!

Atgal