VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

02.14.VĖLIAVA

Arūnas Skrudupas

Vėliava – griežta, reikli ir įsakmi, laisvės balsu per pūgą, lietų, vėją vedanti paskui save tik į priekį, į priekį, į priekį... neatsisukant ir nesigręžiojant atgal;

Vėliava – net juodžiausią naktį apgaubta šviesos ir spindesio, ir mintyse visada tapoma tik šventumo ir ištikimybės dažais;

Vėliava – nesutepama ir nepasiduodanti, kaskart iš naujo mūsų širdyse atgyjanti ir pakylanti iš kraujo, purvo ir pelenų;

Vėliava – per kurią nebyli, vadovėlių puslapiuose užrakinta istorija gyvu alsavimu prabyla į mus;

Vėliava – į kurią kiekvienas įneša savo dalį ir kiekvienas savo dalį iš jos pasiima;

Vėliava, į kurią, pasibaigus gyvenimo keliui, kiekviena išdidi siela svajoja savo kūną įsupti, lėtai ir iškilmingai aidint gedulingo maršo garsams;

Vėliava, skaisčiai mėlyno dangaus fone išdidžiai sliuogianti į stiebo viršūnę, ką tik nuskambėjus žodžiams:

„VĖLIAVĄ – KELT!”

Su Švente, su atkurtos Lietuvos Šimtmečiu!

Atgal