VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

02.19. Esperantininkų enciklopedija, „Nia diligenta kolegaro“

Povilas Jegorovas

Lietuvos esperantininkų sąjungos Valdybos pirmininkas

Kaliningrado leidykla „Sezonoj“ ir Lietuvos esperantininkų sąjunga ką tik išleido kapitalinį enciklopedinį leidinį Halinos Goreckos ir Aleksandro Korženkovo „Nia diligenta kolegaro“, lietuviškai – Mūsų uolieji kolegos. (Kaliningradas-Kaunas, 320 psl., iliustruota, 2018 m.). Enciklopedijoje yra 200 žymiausių visų laikų ir visų kartų pasaulio esperantininkų išsamios biografijos.  Knyga yra sudaryta ne geografiniu, ne lytiniu , bet išimtinai tik vienu aspektu – tų asmenų indėliu į tos šalies ir pasaulinį esperantininkų judėjimą. Todėl jeigu konkrečioje šalyje nėra tokio rango asmenybių, tai ta šalis ir nėra atstovaujama leidinyje. Iš enciklopedijoje aprašytų 200 asmenybių 148 jau yra mirę, 52 dar darbuojasi šioje srityje ir dabar. Daugiausiai aprašytų asmenų yra iš Prancūzijos ir Vengrijos – po 20. Lenkija taip pat yra gausiai reprezentuota – 15 asmenų. Iš Lietuvos į šį enciklopedinį leidinį pateko trys žymūs esperantininkai – prelatas Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas, 1860- 1938 ) – pirmasis Lietuvos esperantininkas, pirmojo esperanto kalbos vadovėlio lietuviams “Mokintuvė Terptautiškos kalbos daktaro Esperanto”, išleisto 1890 m. Tilžėje, autorius, Lietuvos esperantininkų sąjungos 1919 m. įkūrėjas ir jos pirmasis pirmininkas, žurnalo „Litova stelo“ steigėjas ir pirmasis redaktorius, daugelio knygų, tame tarpe ir matematikos knygų esperanto kalba, sudarytojas ir autorius.

Į leidinį taip pat pateko  daugelio knygų autorius, lietuvių grožinės literatūros į esperanto kalbą vertėjas, ilgametis žurnalo „Litova stelo“ redaktorius, kraštotyrininkas, žodynininkas, pedagogas Petras Čeliauskas (gim. 1929 m.).

Dabartinę kartą atstovauja ilgametis Lietuvos esperantininkų sąjungos Valdybos pirmininkas Povilas Jegorovas ( gim. 1955 m. ).

Iš kaimyninės Latvijos enciklopedijoje nėra nė vieno asmens. Estija yra atstovaujama dviem asmenimis. Taip pat nėra ir baltarusių bei ukrainiečių. Rusija yra atstovaujama 10 asmenų.

Knygos viršelis. Dailininkas Karolis Zovė

Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas )

Petras Čeliauskas

Povilas Jegorovas 

Knygos leidybą parėmė Kanadoje esantis Esperantic Studies Foundation ir Pasaulinės esperantininkų sąjungos Tyrimų ir dokumentavimo centras, esantos Roterdame, Nyderlanduose. Tarptautinį redakcinį knygos komitetą  sudaro atstovai iš Vengrijos, Vokietijos, Lenkijos, Kinijos, Čekijos, Italijos, Rusijos, Kroatijos, Slovėnijos. Knygos viršelio autorius yra Lietuvos dailininkas Karolis Zovė. Knyga atspausdinta Kaune.

Tai pirmas tokio pobūdžio leidinys pasauliniame esperantininkų judėjime. Darbas sudarant knygą tęsėsi 10 metų.

Visi enciklopedijos straipsniai yra sudaryti pagal vienodą schemą preciziškai ir skrupulingai pateikiant tik faktus. Nėra jokių nuomonių ir vertinimų. Prie kiekvienos biografijos yra to asmens portretas.

Enciklopedinis darbas tęsiasi. Po kelerių metų pasirodys antrasis šios knygos leidimas, kuriame bus jau 250 biografijų.

Knygos pabaigoje yra keletas praktiškų ir naudingų lentelių bei sąrašų, tarp jų Tarptautinės Esperanto Akademijos pirmininkų sąrašas, Pasaulinės esperantininkų sąjungos prezidentų sąrašas, Pasaulinės esperantininkų sąjungos centrinės būstinės direktorių sąrašas, kasmet skelbiamas Metų knygų sąrašas, įvairių esperantininkų sąjūdžio premijjų laimėtojų sąrašai, kasmet skelbiamo Metų esperantininko sąrašas ir kiti.

Ši knyga yra jau ketvirtoji bendrai Kaliningrado leidyklos „Sezonoj“ ir Lietuvos esperantininkų sąjungos išleista knyga. Leidinys yra neabejotinas paminklas joje aprašytiems ir didžiają savo gyvenimo dalį paskyrusiems žmonėms Esperanto idėjai platinti.

Lietuvos esperantininkų sąjunga ir Kaliningrado srities esperantininkų organizacija „La Ondo de Esperanto“ bendradarbiauja jau per 15 metų, įgyvendina įvairius bendrus kultūrinius, informacinius ir leidybinius projektus.

 

Atgal