VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

03.04. Šis bei tas

Ugnis sudegina viską, išskyrus atmintį.

Meilėmoko kentėti,o kančia – mylėti.

Nors žvakės ir skirtingos,bet visos pasmerktos sudegti.

Dievas labiau gerbia varguolius, negu turtuolius.

Politikoje durnybė nėra būtinybė.

Nebandyk pakišti kojąvelniui– jis tavyje tūno.

Vertink savąjį AŠ,nes nieko brangesnio neturi.

Sąžiningo darbo vėjai neišsklaidys.

Jei laikas – pinigai, tai šimtamečiai būtų turtingiausi.

Kas žemėje nematė pragaro, tas ir dangaus nematys.

Žodis priklauso žmogui, o tyla amžinybei.

Kvailių pinigai priklauso turtuoliams.

Jei mažus dalykus pro pirštus praleisi, niekad iki didžiųjų neprieisi.

Protas neturi meilės, o meilė proto.

Pakeliui į pragarą – mažiausiai kelrodžių.

Tūkstantis melų vienos tiesos neatstoja.

Nusiminimas mus labiau naikina, nei badas, šaltis ar troškulys.

Trys dalykai auga be lietaus – procentai, vaikai ir skolos.

Kiekvieno pažiūrose yra šiek tiek teisybės.

Šūvio žaizda yra išgydoma, o liežuvio – ne.

Neklausk, ką atneš rytojus, bet priimk kaip dovaną.

Nesivaikyk laimės –ji tavyje.

Gandai –  naujienųuvertiūros.

Nekelk dulkiųgyvenimo kelyje.

Girtavimas – beprotiškumo pratybos.

Mes norime pigiai gyventi,bet nežinome kaip.

 

Parengė Stasys Prakapas, Kanada  

Atgal