VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

09.10. Krašto apsaugos ministerijoje viešėjo NATO Parlamentinės Asamblėjos generalinis sekretorius D. Hobsas

Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis susitikęs su oficialiu vizitu Lietuvoje viešėjusiu NATO Parlamentinės Asamblėjos generaliniu sekretoriumi Davidu Hobsu (David Hobbs) aptarė didėjantį Rusijos karinį pajėgumą ypač prie rytinių Aljanso sienų bei nuolat didėjantį Kaliningrado srities militarizavimą, augančias hibridines grėsmes kibernetinėje ir informacinėje erdvėje bei galimas atgrasymo priemones.

„Išliekant realioms grėsmėms prie rytinių NATO sienų, tinkamas visų Aljanso šalių gynybos finansavimas svarbus veiksnys užtikrinant saugumą,“ – sakė krašto apsaugos ministras R. Karoblis. Susitikime ministras pabrėžė, kad „NATO pajėgų buvimas regione ir oro gynybos užtikrinimas išlieka prioritetiniais NATO darbotvarkės klausimais.“

Susitikimas Krašto apsaugos ministerijoje

Susitikimas Krašto apsaugos ministerijoje. A. Pliadžio, KAM nuotraukos

Taip pat buvo aptarti svarbūs NATO ir tarptautinio saugumo klausimai, tolesnė Aljanso parama Ukrainai.

Susitikime kartu dalyvavo Seimo narė Rasa Juknevičienė, kovo mėn. išrinkta NATO Parlamentinės Asamblėjos prezidente ir šį mėnesį pradėsianti eiti šias pareigas.

NATO Parlamentinė Asamblėja yra tarpparlamentinė organizacija, kurioje NATO valstybių parlamentarai kartu su asocijuotais Asamblėjos nariais bei kitų šalių partneriais aptaria jų šalims ir visam Aljansui rūpimus klausimus politikos, saugumo ir ekonomikos srityje. NATO Parlamentinės Asamblėjos tikslas – būti forumu, kuriame NATO valstybių parlamentarai kartu su savo kolegomis iš kitų valstybių galėtų keistis nuomonėmis ir idėjomis, ieškoti bendrų sprendimų užtikrinant saugumą bei stabilumą.

NATO Parlamentinė Asamblėja į sesijas renkasi du kartus per metus – pavasario ir metinę rudens. Sesijos kasmet vyksta skirtingose šalyse.

Atgal