VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

10.01. Ką byloja garbingi mūsų prospektų pavadinimai, ar deramai mes juos saugojame?

Vytautas Paliukaitis, menotyrininkas

Savanorių prospektas Vilniuje – gyvybiškai svarbi transporto magistralė. Važiuojantys ja iš miesto centro gėrisi gražiais pastatais, bet nuo sankryžos, esančios prie Gerosios Vilties g., miestiečiai eilę metų mato liūdną, gal net dramatišką vaizdą, praeidami 53 numeriu pažymėtą trijų aukštų namo fasadą.

Dar prieš 12 metų, kuomet aš dirbau Architektūros muziejuje, pamačiau dešinėje pastato pusėje ant žemės nukritusius du masyvius mūrinius kronšteinus. Transporto keliami virpesiai susilpnino dalis, laikiusias antrame aukšte esantį balkoną. Toks pat ir Nr.61 pastato, pastatyto pagal kartotinį projektą, fasadas. Tai pirmojo pokario dešimtmečio, su jo būdinga plastika, kūriniai. Tereikia sustiprinti 53-čio namo yrantį balkoną, o dėl nukritusių kronšteinų, manau, kad patars architektai ir statybininkai. Derėtų pažvelgti ir iš estetikos taško.

Jei sostinėje panašūs sunkumai lengviau yra pašalinami, nes tai tik abejingumo, aplaidumo rezultatai, bet kaip reikėtų vertinti aukštų Kauno valdininkų prieš keletą mėnesių siūlytą mintį – į Vilniaus pusę esančio Savanorių prospekto pavadinimą pakeisti modernesniu?!

Abiejuose didmiesčiuose prospektų pavadinimai primena, pelnytai įprasmina vieną iš garbingiausių kovų už Lietuvos nepriklausomybę periodą, kai atsitraukiant iš Lietuvos vokiečių kariuomenei, paskui ją „plūdo bolševikų kariuomenės masės“ (A.Rukša. Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės. III t.p. 417 – 1982, Cleveland). Plačiau ir drąsiau apie 1918-1920 metų savanorių veiklą ir likimą yra pateikta 27 t. Bostone išleistoje „Lietuvių enciklopedijoje“. Joje yra pažymėta, kad 1927 m. sausio 8-9 d. Kaune įvyko pirmasis savanorių kongresas (p.24). „1940 06 15 bolševikams okupavus Lietuvą, sąjunga buvo uždrausta“ (p.24), vadovaujantys jos asmenys suimti, jų turtas buvo konfiskuotas.

Baigdamas šias aktualijas, norėčiau pasiūlyti atitinkamų abiejų miestų tarnybų vadovams pagerbiant pirmųjų savanorių – karininko K.Škirpos ir kareivio St. Butkaus asmenybių atminimą – deramoj vizualiai vietoje pritvirtinti metalines lenteles su trumpu tekstu. Tegul sužino mūsų augančios kartos ir atvykusieji iš kitų šalių žmonės, ką mūsų istorijai iškovojo patriotai.

 

Atgal