VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

10.07. Svarbiausi tarptautiniai dokumentai apie miestus – jau ir lietuvių kalba

Aplinkos ministerijos tinklalapyje jau paskelbti ministerijos iniciatyva į lietuvių kalba išversti svarbiausi tarptautiniai dokumentai apie miestus – Europos Sąjungos miestų darbotvarkė (Amsterdamo paktas) ir Jungtinių Tautų naujoji miestų darbotvarkė.

ES yra viena labiausiai urbanizuotų teritorijų pasaulyje. Dabar daugiau nei 70 proc. europiečių gyvena miestuose.

Europos Sąjungos miestų darbotvarkė buvo priimta 2016 m. siekiant visiems suinteresuotiems subjektams sudaryti vienodas sąlygas geriau vystyti Europos miestus, miestelius ir priemiesčius. Stengiamasi sutelkti kuo daugiau galimybių miestams gauti ES finansavimą, keistis gerąja urbanistinės plėtros praktika.

Naująją miestų darbotvarkę 2016 m. spalį priėmė Kite (Ekvadoras) vykusi Jungtinių Tautų konferencija „Būstas ir darnus miestų vystymas“. Ji pateikia gaires, kaip miestus padaryti patrauklesnius, žalesnius, saugesnius, kad jie labiau klestėtų.

Šis dokumentas yra labai reikšmingas siekiant įgyvendinti 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkę ir kitus svarbiausius tarptautinius susitarimus, o pirmiausia – Paryžiaus klimato kaitos susitarimą.

Atgal