VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

VISUOMENĖ

2024.06.20.Kernavės archeologinės vietovės valdymo plane – baigiamieji darbai

 

Tarptautinė paminklų ir vietovių taryba (ICOMOS) teigiamai įvertino Lietuvos parengtą Kernavės archeologinės vietovės valdymo plano projektą.

Iš Pasaulio paveldo centro gautoje apžvalgoje pažymima, kad Lietuva atliko didelį darbą, parengdama valdymo plano projektą, taip pat pabrėžtas Kernavės valstybinio kultūrinio rezervato priežiūros grupės indėlis.

Ypač gerai įvertinta išsami ir kokybiška esamos UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės būklės bei stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė.

Vertinime ICOMOS pateikė dviejų rūšių pastabas ir patarimus: patarimus valdymo planui gerinti iki jo patvirtinimo ir valdymo plano įgyvendinimo stebėsenai.

Kernavės archeologinės vietovės valdymo plane – baigiamieji darbai | lrkm.lrv.lt nuotr.

Kernavės archeologinės vietovės valdymo plane – baigiamieji darbai | m.atostogoskaime.lt nuotr.

ICOMOS taip pat atkreipė dėmesį į numatomas veiklas veiksmų plane, kurioms patariama numatyti poveikio paveldui vertinimo procedūras.

Pasaulio paveldo centras papildomai atkreipė dėmesį į Lietuvos pateiktas žinias apie naujų atsinaujinančiosios energijos projektų – vėjo jėgainių – plėtrą Kernavės archeologinės vietovės buferinėje zonoje, kas gali pakenkti jos išskirtinei visuotinei vertei.

Pasaulio paveldo centras pritaria, kad perėjimas prie atsinaujinančiosios energijos yra svarbi kovos su klimato kaita priemonė, tačiau mano, kad pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsauga ir atsinaujinančiosios energijos projektai turėtų būti įgyvendinami taip, kad būtų užtikrinta pasaulio paveldo vertybių išskirtinės visuotinės vertės apsauga.Tam reikia kuo anksčiau užmegzti dialogą tarp paveldo ir atsinaujinančiosios energijos sektorių.

Šiuo metu Kernavės archeologinės vietovės valdymo planas keičiamas pagal pateiktas pastabas. Vėliau jis bus pristatytas priežiūros grupei. Jai pritarus, teikiamas kultūros ministrui tvirtinti. Tikimasi, kad planas bus patvirtintas dar šio mėnesio pabaigoje.

Atgal