VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

Šviesoforas

2011 01 07

 

Bruno Ferrero

Vedina anūku, į bažnyčią užėjo senelė. Akimis susirado raudoną lempelę prie Švenčiausiojo Sakramento tabernakulio, atsiklaupė ir ėmė melstis.

Berniukas žvilgčiojo tai į senelę, tai į raudoną lempelę, tai vėl į senelę. Galų gale neiškentė:

- Ei, senele! Kai užsidegs žalia - išeisime?

***

Toji lempelė niekada netaps žalia. Be perstojo mums bylos: „Sustok!“ Štai uola. Vienintelė tikra uola, į kurią gali atsiremti. Stabtelėjimas, teikiantis tikrą ramybę.

Parengė E.Mažeika

Atgal