VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

02 08. Ironiškos abejonės

2011 02 08

Vaidutis Riškus

* Edmundas Jakilaitis žiūrovams pranešė, kad jis viską stengiasi daryti idealiai ir 90 proc. atvejų jam tai pavykstą, o dažnai laidose apdriskusiais džinsais pasirodantis ir neestetiškai besivaipantis Jogaila Morkūnas pasiskelbė esąs vakarėlių liūtas ir žvaigždžių ekspertas.

Kas gali paneigti, kad tiedu didybės manijos ir žvaigždžių ligomis apsirgę TV laidų vedėjai nuo kuklumo nemirs?

* Konservatorių partijos pirmininkas A.Kubilius‚ sekdamas savo pirmtako prof. V. Landsbergio tradicijomis, paskelbė, kad per pastaruosius dvejus metus nepadarė nei vienos klaidos.

Kadangi melas - taip pat politiko klaida‚ tai ar teisingai Lietuvos piliečiai mano, jog tai vienintelė premjero klaida, nepadariusi žalos nei Lietuvos ekonomikai, nei žmonėms ir tik pažeminusi jo kaip politiko reputaciją?

* Iškilmingame Sausio 13-osios minėjimo posėdyje I.Degutienė V.Landsbergį vadino pirmuoju atkurtos valstybės vadovu.

Ar Seimo pirmininkė nežino, kad pirmuoju valstybės vadovu tik po poros metų buvo išrinktas prezidentas A. Brazauskas, ar ji valstybe laiko Aukščiausiąją Tarybą ir 16 asmenų prezidiumą, kuriems vadovavo V.Landsbergis, kartu atlikdamas ir dalį valstybės vadovo, kurio tuo metu dar nebuvo, funkciją. Kaip žinia, kitą tų funkcijų dalį vykdė premjerė K.Prunskienė, kuri, siekdama tarptautinio Lietuvos pripažinimo, su sėkmingais vizitais aplankė daug Vakarų valstybės vadovų, dėl ko buvo vadinama Gintarine ledi ir buvo tapusi populiariausiu Lietuvos politiku, tačiau visa tai sukėlė sėkmės pavydinčio V.Landsbergio didžiulį pavydą ir įniršį.

* Kai Babilius ir Kubilius neprileido „Ivano“ prie vamzdžio, „Ivanas“ nustojo pumpuoti naftą į vamzdį, ir mes netekome šio energijos šaltinio. Pataikaudami Europos Sąjungai, uždarėme Ignalinos AE ir praradome elektros energiją. Liko dujos, bet Sekmokas su Kubiliumi sumąstė nacionalizuoti GAZPROM dukterinei įmonei priklausančius dujotiekio vamzdžius. Ar Kubilius su Sekmoku kaip kokie pirmokai tikisi, kad „Ivanas“ pumpuos dujas į jam nepriklausiančius vamzdžius, ar jie tiesiog mano, kad Lietuvai pakaks saulės energijos, nors ja gali naudotis tik gyventojai ir tai „tik vasaros laike, kai gražu pliaže“.

* Seimo pirmininkė ir kiti konservatoriai aršiai užsipuolė seimo narį B.Bradauską, kai jis, baigiantis vienam posėdžiui, atsistojo ir užgiedojo Lietuvos himną, ar konservatoriai Lietuvos himno giedojimą laiko tik jų privilegija ir norėtų, kad Bradauskas giedotų internacionalą.

Atgal