VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

AKTUALIJOS

12.05. Suklastoti istoriją labai paprasta

Kęstutis Trečiakauskas

 

Daugelį faktų šiandien nėra sunku patikrinti. O tai, kas kelia abejonių neturėtų būti deklaruojama kaip nenuginčijama tiesa. Labai gaila, bet noras "įrodyti" nebūtus dalykus ne tik gajus, bet ir turi tendenciją smarkiai augti. Tik labai kvalifikuotas ekspertas galėtų išgvildenti šio reiškinio priežastis ir tikslus. Bet ir iš pirmo žvilgsnio galima daryti išvadą, jog dažnai siekiama tiesiog nepadoraus tikslo - apšmeižti, suklastoti istoriją, sukelti neapykantą, sukiršinti atsakymo ieškančias puses. Atleistina, kai tai daroma ne sąmoningai. Bet kas galėtų paneigti, jog meluojama ir už atlygį arba tiesiog dėl visiško profaniškumo, gavus suklastotus "įrodymus", pakursčius lyg ir niekuo dėtai esą objektyviai pusei?

   Kai kurie šiomis dienomis viešai diskutuojami praeities įvykiai man priminė prieš daugybę metų pastebėtą ir laiku užkirstą norą paskleisti visiškai tiesos neatitinkantį „faktą". Pradėsiu nuo jo. Įdomu, ką pasakytų garbus istorikas, perskaitęs knygelėje teiginį, jog lietuviai pirmieji pasaulyje dujų kamerą panaudojo žmonių žudymui ? Kai man atnešė vizuoti pakartotinai leidžiamą O. Kaplano knygelę "IX fortas", šis teiginys mane tiesiog pritrenkė. Vėl lietuviai! Kruviniausi pasaulyje! Pasikviečiau redakcijos vedėją Vytautą Visocką ir gana piktai paklausiau: ar skaitei rankraštį?! Jis net įsižeidė. Atseit, pakartotinis tiražas, ne pirmas leidimas. Autorius pataisė, papildė. Viskas gerai. Paaiškinau jam, kad vedėjo pareiga pažiūrėti, kad į knygą nepatektų šmeižtų ir nesąmonių. Parodžiau jam tą teksto vietą, kur juodu ant balto parašyta, kad lietuviai pirmi pasaulyje dujomis pradėjo žudyti žmones. Vedėjas tiesiog pasišiaušė - o ką, jeigu taip buvo. Juk tikrai IX forte žudė žmones. Nubėgo pas direktoriaus pavaduotoją D.Gelperną, buvusį Dachau koncentracijos stovyklos kalinį. Šis į ginčą nenorėjo veltis. Liepė išsiaiškinti, kuo remiamasi. Bet jis taip pat negirdėjęs, kad lietuviai buvo pirmi...

   Esu dėkingas savo Tėveliui, kuris išsaugojo nemaža prieškarinių žurnalų komplektų, pasakodavo apie per radiją išgirstus įvykius. Jis buvo vienintelis kaime, turėjęs radiją. Iš vaikystės laikų liko ir prisiminimas apie žurnale skaitytus įvykius. Taigi kada Lietuvoje iš tiesų pirmą kartą panaudotos dujos žmogaus nužudymui? Šiandien tai sužinoti nėra jokio problemos - 1937 m. liepos 27 dieną, 9 val. 45 min. įvykdyta mirties bausmė pirmam žmogui Lietuvoje. Už itin žiaurų nusikaltimą. Tuometinė spauda rašė, jog "ramus, dievobaimingas stalius Pogužinskas "Smilgių miestelyje išžudė penkių asmenų šeimą. Mirties bausmė, regis, ir buvo įvykdyta IX forte. Labai įspūdingai atrodo ir mirties bausmės įvykdymo metai. Apie Hitlerio „stovyklas" dar negirdėta, nors jos atsirado dar 1933 metais, Stalino gulagų pavyzdžiu. Gal knygelės autorius O.Kaplanas nieko neįtardamas manė atkapstęs itin skandalingą faktą - lietuviai pirmi. Tai labai tiko ir prie skausmingos holokausto temos. IX fortas, Paneriai dažnai suplakami į vieną krūvą, nepaisant istorinių realijų ir datų. Tačiau keisčiausiai atrodo visos istorijos kontekstas. Žudikas buvo lenkų tautybės. O išžudė jis padorią žydų Fogelių šeimą. Pagirtuokliavęs pas Šarmeną tvirto sudėjimo  37 metų žudikas, grįždamas namo nutarė apiplėšti žydų šeimą. Nužudė, apiplėšė. Lietuviai žudiką pagavo, nuteisė mirties bausme ir ją įvykdė ką tik įrengtoje dujų kameroje. Ji buvo įrengta ne žmonėms žudyti, kaip bandoma įpiršti skaitytojui, o siekiant „humanizuoti" mirties bausmę. Atsisakyti korimo ir sušaudymo. Nei Lietuvos teisėsauga, nei Lietuvos valdžia nė sapnuoti negalėjo, kad ši bausmė taps pretekstu apkaltinti visą tautą, pirmąją pasaulyje dujas panaudojusią "žmonių žudymui". IX forto kontekste tai turėjo skambėti kaip kaltinimas žydšaudžiams. Bet Dievas mato, kad Lietuva šia bausme nuteisė ne ką nors kitą, o žydų šeimos žudiką! Gal knygos autorius nežinojo to. Gal jį hipnotizavo tik faktas, kad tai įvyko gana anksti -1937- aisiais. Bet kas link teiginio „pirmą kartą pasaulyje" irgi visiškai prašauta pro šalį. Pasaulyje pirmą kartą dujos mirties bausmės įvykdymui panaudotos Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1924 metais vasario 8 dieną Nevados valstybėje ši "garbė" teko kinų kilmės amerikiečiui žmogžudžiui Gee Jon. Taigi kaip besistengtum, niekaip nepavyktų lietuviams primesti dar vienos nuodėmės.

   Tada akivaizdus šmeižtas iš leidinio buvo pašalintas. Bet kiek tokių istorijos "faktų" liko ne tik knygose, bet ir dokumentuose, prisiminimuose.

   Porą žodžių reikėtų tarti ir apie cheminio ginklo atsiradimo peripetijas. Pirmajame pasauliniame kare Vokietija 1915 metų balandžio 22 dieną chloro dujomis apšaudė apkasuose besislepiančią Prancūzijos kariuomenę. Tai buvo garstyčių dujos. Ipritas. Bet Adolfas Hitleris, davęs komandą Gerhardui Shraderiui sukurti veiksmingus insekticidus ir pesticidus derliui apsaugoti, nemanė, kad netikėtai pasiseks sukurti baisų ginklą. Šis ginklas, atsitiktinai sukurtas nuodas, buvo toks baisus, kad net pats Trečio Reicho vadovas nedrįso jo panaudoti. Tik nereikia manyti, kad visi kiti buvo šventi. Neatsiliko nuo vokiečių nei Rusija, nei Amerika. O Britanijos karališkųjų oro pajėgų inžinierius, dvidešimties metų vaikinas, bandydamas zariną, mirė. Iki 2004 metų jo mirties paslaptis buvo saugoma už devynių užraktų. Iki tų metų jo šeima nežinojo, kas dėjosi slaptame cheminių ginklų centre Viltšyre. Kariškio kūnas šeimai buvo grąžintas visiškai išmėsinėtas. Be smegenų, be vidaus organų, be stuburkaulio. Viso to „centrui" reikėjo tolesniems tyrimams. O ar kas nors bent ką nors žino apie laboratorijas ir institutus, kur gimsta nauji "novičiokai" , šaudantys skėčiai, sproginėjantys žaislai, haliucinacijas sukeliantys saldainiukai, pro langą verčiantys iššokti elektroninių bangų generatoriai ... Žudymo mokslas nuėjęs daug toliau nei mums žinomos "moderniausios" buityje ir darbe naudojamos technologijos. Visa, kas geriausia, pirmiausia skiriama gynybai. Tai yra - karui. Ir nereikia meluoti, kad "viskas žmogui, viskas žmonių gerovei". Viskas gerovei tų žmonių, kurie valdo. O kas valdžios neturi, tie ne žmonės. Jie tik žmoga. Tai jų „gerovei" ir ipritas, ir zarinas, ir visi kiti atradimai. Kai pasaulis vėl atsidurs ant bedugnės krašto, būtinai atsiras koks nors kaplanas, kuris bandys apkaltinti mus tomis nuodėmėmis. Ir šiandien jau susidaro įspūdis, kad nebuvo nei Aušvico, nei Treblinkos, nei Sebiboro, nei Belzeco. Keista, bet naikinimo stovyklos, kurios atsirado vokiečių okupuotose Lenkijoje ir Baltarusijoje, kur dujų kamerose ir masinių egzekucijų metu nužudyta daugiau nei 3 milijonai aukų, ne tokios žinomos kaip, pavyzdžiui, Paneriai. Kodėl iki šiol teršiamas didžios žydų tautos aukų atminimas, siekiant suklastoti istoriją ir tikruosius budelius eliminuoti iš juodžiausios istorijos analų? Ar būtų tiek aukų, jei nebūtų Molotovo - Ribentropo slaptųjų protokolų? Ar rami sąžinė tų, kurie šiandien dedasi Lietuvos draugais, nors dar vakar kaip įmanydami kenkė jai? Tūkstančiai Ar? Tūkstančiai Kodėl? Akivaizdus tik vienas atsakymas - klastoti istoriją labai paprasta. 

Atgal