VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

AKTUALIJOS

12.07. Sausį–spalį valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai gavo 25,3 procento daugiau pajamų nei pernai tuo pat metu

Finansų ministerijos duomenimis, sausį–spalį valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 25,3 proc. (2 173 mln. eurų) daugiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Prognozuotos bendros minėtų biudžetų š. m. pirmų dešimties mėnesių pajamos – 9 837,5 mln. eurų, faktinės – 10 764,2 mln. eurų, t. y. gauta 9,4 proc. (926,7 mln. eurų) daugiau, nei prognozuota. Į valstybės biudžetą gauta 8 824,2 mln. eurų, tai yra 26,3 proc. (1 838,8 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 8 230,8 mln. eurų. Tai yra 1 746,6 mln. eurų, arba 26,9 proc., daugiau nei 2020 m. sausį–spalį.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) per dešimt šių metų mėnesių gauta 3 948,4 mln. eurų pajamų. Tai yra 1 031,4 mln. eurų (35,4 proc.) daugiau nei 2020 m. sausį–spalį. Tokį pajamų augimą iš PVM lėmė žema praėjusių metų palyginamoji bazė (2020 m. mokesčių mokėtojai naudojosi galimybe atidėti prievolių mokėjimus) ir šiemet grąžinta šio mokesčio atidėjimų, susiformavusių 2020–2021 m., dalis. Taip pat, augant vartojimui, išaugusi mokėtino PVM prievolė.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) buvo 3 244,8 mln. eurų. Tai 494,7 mln. eurų (18 proc.) daugiau nei 2020 m. sausį–spalį dėl darbo užmokesčio fondo augimo, nulemto gerėjančios situacijos darbo rinkoje ir spartaus darbo užmokesčio augimo.

Už visas akcizines prekes gauta 1 382,6 mln. eurų pajamų – 93,6 mln. eurų (7,3 proc.) daugiau nei 2020 m. sausį–spalį. Pajamų iš akcizų augimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2020 m. gruodžio – 2021 m. rugsėjo mėn. augę dalies alkoholio, rūkalų (išskyrus cigarečių) ir degalų pardavimai didmeninėje rinkoje, taip pat nuo 2020 m. kovo 1 d. padidinti akcizų tarifai tabako produktams ir etilo alkoholiui bei nuo 2021 m. kovo 1 d. padidinti akcizų tarifai apdoroto tabako produktams.

Pelno mokesčio gauta 961,8 mln. eurų, t. y. 342,8 mln. eurų (55,4 proc.) daugiau nei 2020 m. sausį–spalį dėl sėkmingų dalies įmonių 2020 m. finansinių rezultatų, nulėmusių ne tik didesnes metinio pelno mokesčio įmokas, bet ir avansinio pelno mokesčio įmokų augimą.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 593,4 mln. eurų, t. y. 18,4 proc. (92,2 mln. eurų) daugiau nei 2020 m. sausį–spalį.

Palyginti su prognoze, parengta pagal 2021 m. birželio 22 d. Seimo priimtą 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymą, 2021 m. sausį–spalį į valstybės ir savivaldybių biudžetus įplaukė 926,7 mln. eurų (9,4 proc.) daugiau.Palyginti su prognoze, PVM sausį–spalį į valstybės biudžetą gauta 262,2 mln. eurų (7,1 proc.), akcizų – 30,1 mln. eurų (2,2 proc.) daugiau. Pajamų iš GPM į valstybės ir savivaldybių biudžetus prognozė viršyta 162,1 mln. eurų (5,3 proc.). Pajamų iš pelno mokesčio gauta 297,2 mln. eurų (44,7 proc.) daugiau, nei prognozuota. Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus ES lėšas, į valstybės biudžetą gauta 63,9 mln. eurų (12,1 proc.) daugiau, nei prognozuota.

Atgal