VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2021-07-19
 Šių metų liepos 13 d. Kaune po ilgos sunkios ligos užgeso advokato, spaudos bendradarbio, aktyvaus visuomenės ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios veikėjo Jono Kairevičiaus gyvybė. Plačiau
2021-07-17
Liepos 16 d. eidamas 63 metus mirė kompozitorius, muzikantas, etnomuzikologas Algirdas Klova. Plačiau
2021-07-13
Vilniaus sąjūdininkai  nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines, artimuosius ir bendražygius Plačiau
2021-07-11
Liepos 11 d. eidamas 85-us metus mirė, teatro režisierius, teatro ir kino aktorius Povilas Gaidys. Plačiau
2021-06-16
Vilniuje birželio 15 dieną mirė ilgametis mėnraščio "Gimtinė" leidėjas ir redaktorius, LŽS ir NŽKA narys Kazimieras Račkauskas. Plačiau
2021-04-30
Balandžio 30 d. mirė ilgametis Seimo narys, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, ekonomistas Kęstutis Glaveckas. Plačiau
2021-04-25
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda savo ir visų Lietuvos žmonių vardu pareiškė užuojautą dėl rašytojo, dramaturgo, aktyvaus Sąjūdžio dalyvio Vytauto Jurgio Bubnio mirties. Plačiau
2021-04-19
Pirmadienio rytą Lietuva neteko garsaus rekonstrukcinės ir plastinės mikrochirurgijos gydytojo, plastinės chirurgijos pradininko Lietuvoje prof. Kęstučio Vitkaus. Profesorius mirė eidamas 69-uosius metus. Plačiau
2021-04-05
Mirus ADOLFUI  GURSKIUI - lituanistinių studijų kurso draugui, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ištikimam bičiuliui Plačiau
2021-03-25
2021-03-20 Mirus Lietuvos patriotei, Pasieniečių klubo garbės narei Aldonai Žagunienei (1929 -2021) sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimos nariams ir artimiesiems. Tegul Aldonos pilietiškumo, patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.  Plačiau
2021-03-18
Mirus veterinarijos gydytojui, žurnalistui, sąjūdiečiui,  Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos korespondentui Šarūnui Valentui VALENTINAVIČIUI (1939-2021), sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems  ir bendražygiams. Plačiau
2021-03-09
Netekome žymios Laisvės kovų dalyvės, partizanų ryšininkės, pedagogės, palikusios ir ateities jaunuomenei keturias istorinę tautos atmintį žadinančias knygas. Plačiau
2021-02-24
Eidamas 63-iuosius metus trečiadienį Vilniuje mirė lietuvių tapytojas Aleksandras Vozbinas. A. Vozbino bičiulis tapytojas Raimondas Savickas LRT.lt atskleidė, kad velionis sirgo COVID-19 ir mirė nuo komplikacijų. Iš pradžių su liga grūmėsi namuose, tačiau sveikata prastėjo, dailininkas atsidūrė reanimacijos skyriuje, kur jam galiausiai buvo sukelta dirbtinė koma. Plačiau
2021-02-16
Mirus Lietuvos kariuomenės kūrėjui-savanoriui, Didžiosios kovos apygardos partizanui, apdovanotam Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Vyčio kryžiaus ordino medaliu Plačiau
2021-02-04
Vasario 2 dieną, nesulaukęs 84-ojo gimtadienio, į Amžinybę išėjo istorikas, visuomenės veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras Romas Batūra. Plačiau
2021-02-02
Vilniuje, 2021 metų vasario 1 dieną, naktį iš sekmadienio į pirmadienį mirė garsus lietuvių kino operatorius Jonas Gricius. Plačiau
2021-02-03
Eidamas 88-uosius pirmadienį Vokietijoje mirė muzikas, choro ir orkestro dirigentas, pedagogas Arvydas Paltinas, pernai iškeliavusios dainininkės Nelly Paltinienės vyras. Apie netektį portalui LRT.lt pranešė kunigas OFM Arūnas Peškaitis. Plačiau
2021-02-02
R.Batūra nuo 1960–1967 metais dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute, 1972–1990 metais dėstė Vilniaus universitete, nuo 1990 buvo tuometinio Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvos istorijos katedros vedėjas, nuo 2006 – Lietuvos karo akademijos docentas.  Plačiau
2021-01-26
2021 m. sausio 20 d. mirus visuomenininkui, Lietuvos žurnalistų draugijos  nariui  Arnoldui Aleksandravičiui (1963-2021) sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems  ir bendražygiams. Plačiau
2021-01-03
Mirus bibliofilui, kolekcininkui ir mecenatui, XXVII knygos mėgėjų draugijos vienam iš atkūrėjų Vidmantui STANIULIUI (1950-2021) Plačiau