VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2022-05-02
Mirė balandžio 25 d., 2022 m. savo namuose Salt Lake City, Jutoje, JAV. Į Viešpaties globą ir pas a. a. mylimą vyrą Bernardą (susituokė- 1959 m. birželio 8 d.) bei a. a. tėvelius Eugeniją (Česnavičiutę) ir Viktorą Firantą, bei kūdikį broliuką Vytą Plačiau
2022-03-28
Mirus aktyviai antisovietinio pasipriešinimo dalyvei, pogrindinės religinės ir tautinės literatūros leidėjai bei platintojai, sąjūdietei Livijai Šidlauskaitei ŠIUGŽDIENEI (1946-2022) Plačiau
2022-03-27
Po sunkios ligos mirus antisovietinio pogrindžio dalyvei, apdovanotai LDK Gedimino ordino Riterio Kryžiumi  - LIVIJAI  ŠIUGŽDIENEI Plačiau
2022-03-13
Eidamas 93-iuosius metus mirė poetas, literatūros kritikas Algimantas Baltakis. Tai LRT.lt patvirtino Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė. Plačiau
2022-02-04
Užgeso Juozas Elekšis (1931-2022) – žurnalistas, kraštotyrininkas, dainų tekstų kūrėjas. Plačiau
2022-01-31
Eidama 85-uosius metus mirė Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos vadovė Grasilda Makaravičienė. Plačiau
2021-12-27
Mirus Lietuvos laisvės kovų dalyviui, atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Vyčio apygardos vadui Plačiau
2021-12-21
Algimantui buvo 87 metai. Algimantas Zolubas dėjo daug pastangų dėl Lazdynų ir Lietuvos Plačiau
2021-12-18
Eidamas 65-uosius metus mirė žurnalistas Valentinas Mitė. Plačiau
2021-12-11
Gruodžio 10-osios rytą Popiežiškojoje šv. Kazimiero kolegijoje Romoje mirė ilgametis kolegijos dvasios tėvas, buvęs Šventojo Sosto Rytų Bažnyčių kongregacijos bendradarbis, žymus dailininkas, apaštališkasis protonotaras Stasys Žilys, pranešė Popiežiškoji šv. Kazimiero lietuvių kolegija ir Telšių vyskupijos kurija. Plačiau
2021-11-23
Mirus Lietuvos laisvės kovų dalyviui, Laisvės premijos ir Partizanų vado A. Ramanausko – Vanago premijos laureatui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui Plačiau
2021-11-23
Eidamas 97-uosius antradienį mirė partizanas Juozas Jakavonis-Tigras.  Plačiau
2021-11-14
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda reiškia nuoširdžią užuojautą mirus garsiai Lietuvos smuikininkei Kornelijai Kalinauskaitei. Plačiau
2021-10-20
Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad š. m. spalio 20 dieną, eidamas aštuoniasdešimt trečiuosius metus, mirė poetas, prozininkas, publicistas Jonas Mačiukevičius. Plačiau
2021-10-02
Rokiškio krašte gimiau, mokiausi, grojau ir dainavau, - svajonę liaudies menui auginau.  Plačiau
2021-09-25
Eidamas 83-iuosius metus naktį į šeštadienį mirė nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, rašytojas, tapytojas Leonardas Gutauskas. Plačiau
2021-09-16
Rugsėjo 15 d. eidamas 81-uosius metus mirė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, fotomenininkas Romualdas Rakauskas. Lietuvos fotografija neteko svarbaus ir savito kūrėjo. Plačiau
2021-08-24
Pirmadienį, Juodojo kaspino dieną Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje visuomenė atsisveikino su pernai JAV mirusia Stefa Juodvalkyte- Gedgaudiene  (1927-2020). Velionės valia buvo grįžti į Lietuvą ir būti palaidotai šeimos kape Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje, šalia vyro, žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo (1912-1999). Velionės urną į Lietuvą parvežė jos brolis ir paskutiniųjų gyvenimo metų globėjas Liudas su žmona. Plačiau
2021-08-21
Mirus Lietuvos laisvės kovų dalyviui , mokytojui,  Laisvės premijos laureatui, Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiaus kavalieriui, atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Prisikėlimo apygardos vadui Plačiau
2021-07-21
Eidamas 86-uosius metus staiga, per alinančius karščius, mirė žymiausias lietuvių enciklopedistas, mokslo ir kultūros darbuotojų gerbiamas Kolega. Plačiau