VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2021-11-23
Eidamas 97-uosius antradienį mirė partizanas Juozas Jakavonis-Tigras.  Plačiau
2021-11-14
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda reiškia nuoširdžią užuojautą mirus garsiai Lietuvos smuikininkei Kornelijai Kalinauskaitei. Plačiau
2021-10-20
Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad š. m. spalio 20 dieną, eidamas aštuoniasdešimt trečiuosius metus, mirė poetas, prozininkas, publicistas Jonas Mačiukevičius. Plačiau
2021-10-02
Rokiškio krašte gimiau, mokiausi, grojau ir dainavau, - svajonę liaudies menui auginau.  Plačiau
2021-09-25
Eidamas 83-iuosius metus naktį į šeštadienį mirė nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, rašytojas, tapytojas Leonardas Gutauskas. Plačiau
2021-09-16
Rugsėjo 15 d. eidamas 81-uosius metus mirė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, fotomenininkas Romualdas Rakauskas. Lietuvos fotografija neteko svarbaus ir savito kūrėjo. Plačiau
2021-08-24
Pirmadienį, Juodojo kaspino dieną Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje visuomenė atsisveikino su pernai JAV mirusia Stefa Juodvalkyte- Gedgaudiene  (1927-2020). Velionės valia buvo grįžti į Lietuvą ir būti palaidotai šeimos kape Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje, šalia vyro, žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo (1912-1999). Velionės urną į Lietuvą parvežė jos brolis ir paskutiniųjų gyvenimo metų globėjas Liudas su žmona. Plačiau
2021-08-21
Mirus Lietuvos laisvės kovų dalyviui , mokytojui,  Laisvės premijos laureatui, Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiaus kavalieriui, atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Prisikėlimo apygardos vadui Plačiau
2021-07-21
Eidamas 86-uosius metus staiga, per alinančius karščius, mirė žymiausias lietuvių enciklopedistas, mokslo ir kultūros darbuotojų gerbiamas Kolega. Plačiau
2021-07-19
 Šių metų liepos 13 d. Kaune po ilgos sunkios ligos užgeso advokato, spaudos bendradarbio, aktyvaus visuomenės ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios veikėjo Jono Kairevičiaus gyvybė. Plačiau
2021-07-17
Liepos 16 d. eidamas 63 metus mirė kompozitorius, muzikantas, etnomuzikologas Algirdas Klova. Plačiau
2021-07-13
Vilniaus sąjūdininkai  nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines, artimuosius ir bendražygius Plačiau
2021-07-11
Liepos 11 d. eidamas 85-us metus mirė, teatro režisierius, teatro ir kino aktorius Povilas Gaidys. Plačiau
2021-06-16
Vilniuje birželio 15 dieną mirė ilgametis mėnraščio "Gimtinė" leidėjas ir redaktorius, LŽS ir NŽKA narys Kazimieras Račkauskas. Plačiau
2021-04-30
Balandžio 30 d. mirė ilgametis Seimo narys, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, ekonomistas Kęstutis Glaveckas. Plačiau
2021-04-25
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda savo ir visų Lietuvos žmonių vardu pareiškė užuojautą dėl rašytojo, dramaturgo, aktyvaus Sąjūdžio dalyvio Vytauto Jurgio Bubnio mirties. Plačiau
2021-04-19
Pirmadienio rytą Lietuva neteko garsaus rekonstrukcinės ir plastinės mikrochirurgijos gydytojo, plastinės chirurgijos pradininko Lietuvoje prof. Kęstučio Vitkaus. Profesorius mirė eidamas 69-uosius metus. Plačiau
2021-04-05
Mirus ADOLFUI  GURSKIUI - lituanistinių studijų kurso draugui, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ištikimam bičiuliui Plačiau
2021-03-25
2021-03-20 Mirus Lietuvos patriotei, Pasieniečių klubo garbės narei Aldonai Žagunienei (1929 -2021) sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimos nariams ir artimiesiems. Tegul Aldonos pilietiškumo, patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.  Plačiau
2021-03-18
Mirus veterinarijos gydytojui, žurnalistui, sąjūdiečiui,  Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos korespondentui Šarūnui Valentui VALENTINAVIČIUI (1939-2021), sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems  ir bendražygiams. Plačiau