VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

03 18. Elektroniniu būdu susirašė 1,04 mln. Lietuvos gyventojų

Vilija Kučinskaitė

Lietuvoje pirmą kartą po Nepriklausomybės atkūrimo visuotinis gyventojų ir būstų surašymas (toliau – surašymas) buvo atliktas 2001 metų balandžio 6-16 dienomis. Jis leido sukaupti itin svarbią informaciją apie šalies gyventojus, būstus ir pastatus. Surašymą organizavo Lietuvos statistikos departamentas.

Surašymo metu Lietuvoje buvo: 10 apskričių, 60 savivaldybių, 106 miestai, 21500 kaimo gyvenviečių (kitais šaltiniais 18461), 464 kaimo seniūnijos.

2001 metų balandžio 6 dieną Lietuvos Respublikoje gyveno 3 483 972 nuolatiniai gyventojai, iš jų mieste – 2 332 098, kaime – 1 151 874 gyventojai; lietuvių lyginamasis svoris pasiekė 83,5 procento; Romos katalikų – 79 procentai Lietuvos Respublikos gyventojų.

Šių metų kovo 1-16 dienomis vykusiame pirmajame gyventojų surašymo etape elektroniniu būdu susirašė 1,04 mln. Lietuvos gyventojų. Internete taip pat buvo pateikti duomenys apie 403,3 tūkst. būstų.

Statistikos departamento duomenimis, aktyviausiai elektroniniame gyventojų ir būstų surašyme dalyvavo didžiųjų miestų gyventojai: susirašė 45 procentai Vilniaus miesto gyventojų, 43 procentai - Kauno, 38 procentai - Šiaulių, po 36 procentus - Panevėžio ir Klaipėdos miestų gyventojų.

Tačiau nuo jų nedaug atsiliko ir kitų miestų bei rajonų savivaldybių gyventojai: Palangos miesto - 38 procentai, po 37 procentus - Alytaus miesto ir Kauno rajono, po 33 procentus - Druskininkų miesto ir Utenos rajono, po 32 procentus - Klaipėdos ir Mažeikių rajonų savivaldybių gyventojų.

Pirmajame surašymo etape susirašė 472 tūkst. vyrų ir 566,7 tūkst. moterų.

E. surašyme dalyvavusių gyventojų aktyvumas buvo gerokai didesnis nei tikėtasi, o vienu metu sistema naudojosi iki 20 tūkst. žmonių, teigia Statistikos departamentas.

Kovo 17-balandžio 4 d. bus formuojami ir tikslinami dalyvavusiųjų e.surašyme sąrašai pagal surašymo apylinkes, kurie bus perduodami surašinėtojams.

Šiuo metu rengiamasi gyventojų apklausai: vyks surašinėtojų atranka, priėmimas į darbą ir mokymas, portfelių su reikalinga dokumentacija komplektavimas ir kiti organizaciniai darbai.

Gyventojus surašinėtojai lankys nuo balandžio 5 iki gegužės 9 d. Bus lankomi tie gyventojai, kurie elektroniniu būdu surašė ne visus savo būsto gyventojus ar išvis nedalyvavo e. surašyme.

Atgal