VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

I-ame ir II-ame pasauliniuose karuose žuvusių vokiečių pagerbimas

Jonas Duoba

Šių metų lapkričio 14 d. į Vilniaus Vingio parko pakraštyje esančias vokiečių karių kapines susirinko apie 200 žmonių pagerbti abiejų 20 a. žiaurių karų smurto aukų.

Gražiai uniformuotų Lietuvos karių pučiamųjų orkestras sugrojo Vokietijos ir Lietuvos nacionalinius himnus, taip pat senos vokiečių lyrinės dainos, skirtos žuvusiems kariams pagerbti „Mein guter Kamerad“ (mano gerasis draugas) melodiją. Prie centrinio paminklo stovėjo lietuvių karių garbės sargyba, susirinkusieji padėjo gėlių puokštes, vainikus.

Mitingą pradėjęs Vokietijos ambasadorius Lietuvai Hans Peter Anen pažymėjo, jog tose kapinėse ilsisi virš 3000 vokiečių ir virš 1000 kitų tautybių kareivių, žuvusių II-ojo pasaulinio karo metu Vilniuje ir jo apylinkėse, kad dar nemažai vokiečių karių yra palaidota Antakalnio kapinėse, o iš viso jų Lietuvoje palaidota virš 20 000. Jis tvirtai įsitikinęs, kad mažos ir gražios Lietuvėlės daugiau niekad netryps ir neniokos didžiųjų kaimynų kariaunos, kad Lietuva ir Vokietija šiandien niekam negrasina ir pačios, kaip niekad iki šiol, jaučiasi saugiai broliškų Europos tautų Sąjungoje, kad abi mūsų šalys tvirtos taikos sąlygomis su optimizmu gali žvelgti į šviesesnę ateitį. Ambasadorius išreiškė padėką Lietuvos Vyriausybei ir Vilniaus miesto valdžiai už paramą tvarkant ir prižiūrint kapines.

Dar mitinge kalbėję vokiečių ambasados kancleris Friedrich-Wilhelm Neht ir atašė kultūros reikalams Jean Pierre Froehly, taip pat LR Krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas ir kt. reiškė tvirtus įsitikinimus, jog visi praeitų karų baisumai jau yra tik istorija ir daugiau mūsų abiejose šalyse nepasikartos.

Mitinge buvo LR Seimo ir Vyriausybės narių, atsakingų veikėjų iš kitų institucijų, Lenkijos, Prancūzijos ir kitų šalių ambasadų atstovų, Vilniaus vokiečių bendrijos delegacija, eilinių piliečių būrys. Užbaigę čia mitingą, jo dalyviai vyko į Antakalnio kapines, kur pagerbė vokiečių ir kitų tautybių palaidotų karių iš I-ojo pasaulinio karo laikų atminimą, padėjo gėlių ir vainikų prie paminklų 1991 m. žuvusiems Sausio 13-osios didvyriams.

Atgal