VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

04 10. Paryžiaus bliuzai ir Leono Pivoriūno „Stebinčios kolonos“. Ištraukėlė iš Paryžiaus beprotiško bliuzo

 

Dr. Elina Naujokaitienė

 

Geležinis faktorius. Nėra daugiau daktarų, kurie surinko manų kruopų. Visą gyvenimą žmogus badavo, nes , matyt, suprato, kad valgyti – blogai. Įsidėjus ką nors į burną—malonu. Mažosios skulptūras bienalės kaip Dantės saldumynai. Rovena, Italija. Pasakiški miestai, kuriuos palieka varnos. Ir ten puotauja vienos. Sūnus žaidžia Austrijoje Mozartą, „Svajonių relikvijas‘, mokosi groti bliuzą kanadietiška lūpine armonikėle, kala memorialinę lentą Maironiui. Tokioje doros šviesoje Liucernos naktis. Su dukters galva ant padėklo dar galima įsiteikti ir daugiau taip nebegašlauti. Jokių gašlių kojų. Kelio elgeta kitiems galbūt visa tai net susigalvojo. Bibliotekoje Panevėžyje – taip pat renovacijos ir už šokį projektą – Leono Pivoriūno plastikos kūrinys. Kaip ten estampai, pastatyti ant arlekinados kojų pielavojasi? Šalyje nėra jokių netinkamų lytinių poreikių kaip snieginių ar strateginių. Erotinis katekizmas. Brolis, ti pokoinik. Toks japonų estetas daug ką tiesiog apdorotų, gal duotų seksualinę išmaldą. Jie rašanti katedroje ir tenai redaguojant ne draugė, tai jau kuprius nuo atlikto darbo. Archetipai – išmesti pinigai, arba moralės moneta, išėjusi iš apyvartos. Gal turite žalią žmoną, o lentpjūvėje melų karas? Kaip pakelti žalią varpą. Galima pasistatysi žalią lentpjūvėlę. Iš jų susiklijuoja nedideli šedevrai. Opa Bastille –primena amžinai ugningą negrų bliuzą, tik čia Vilniuje. Kiek kartų kandžiotas rožinis, mėtinis šuo. Austrijos sielų buveinė, iš kurios visi mokomės. Kiek jie tau numezga, tu – išardai. Saulė iš visų tyčiojasi – krikdemų vestuvės su plunksna. Gėlės, vestuvės, velnias, naujagimis, besimokantis kalbėti skulptūros kalba. Vokelyje žolė, mokanti italų kalbą. Jūsų Kristus velniškai nepatrauklus, vienakis. Velniškai patrauklus Korkos klubas. Skulptūriniai barai moralės detektyvui. Ar jūsų parduotuvė turės sprogti, ar ten bus padėta besijuokiančių indų? Ar bus išrinktas senas ar jaunas Jėzus, palaikantis parduotuvę kaip savo pilvą. Žalios žvakės gražiai nuo podiumo ar padėklo nueinančiai kunigijai ar baigiančiai vagių kadenciją. Jus plūstantis akmuo iš dangaus. Ar inkile padėta akademizmo dvėseliena gera? Vanagui ar žvirbliui nabagėliui. Kažkas kažko nemyli ir todėl jam niekas nesiseka. Niekaip nenusitašo rožės, kokie šokiai su kugeliais, Trakų vištide ir pusrūsyje esančiu baru su turkiška kava. Visur Italija, jeigu apie ją kalba. Ar su jumis piešimo dėstytojai griežti. Ar nurodoma, kam griežti. Prekyba, neapleisk manęs. Balandžiai supykdyti, bet vis deda kiaušinius, pirma paprastus, paskui auksinius. Tikyboje pasikaustę. Ledų žiurkei galima ir nelaikyti. Ji karinė. Aš policijos galiu paklausti, kodėl pirma kažkas nutinka kairei kojai, paskui dešinei. Gal ant banko stogo padėti cukraus maišą. Ar jau baigti šią dvasių prekybą? Cafe Savoy, Cafe provincial, operaciniai kabaretai, kurie atspindi koliažo iš nereikalingų daiktų raidą Lietuvoje ES korporacijoje. Tikybos reidas, policijos maišas, iš kurio nieko gero neišeis, pabirs tik klepai kaip seni sklepai nuo stogų tiesiog ant praeivių galvų. Cukrus nėra, bet yra cukraus jėga. Kraft zukker. Universiteto namų jaunieji mokslininkai rinkos sąlygomis neberas, arba patys ten bus užpulti ir iškoneveikti. Nutrinta logikos galva prie naktinio Paryžiaus klubo. Nakties ranka su artistų transseksualų likimu, ar sviestas padėtas ant laikraščio, ar ant jo tik kalkės lipdybai. Ar laikraštis nevedęs laikraščiuko, o riešas kartu su artisto galvele. Malonumo valandos atšauktos, ar nėra ko eiti prieš šunį kaip didį bolševiką ir tėvelį spalį. Mad bluse. Tėvelis de Gaulis kažkodėl kaip rive gauche, rive droite nepasirodo. Matyt, veikia neblogas moralės kabinetas viešajai publikai. Vichy Celino kabinetėlis publikai. Pati publika kaip nedidelė vienuolijos saulė ar nedidelė lituanistė neprisistato. Ar nėra Juozo, pavirtusio į blusą. Akademikas sušalo, tad nusprendė,- tegu kenčia ir kiti. Akmenėli, tau manęs nesurasti. Vaikai, vadovaujantis rusų simbolizmo filosofijai, naktį, remiantis griežta disciplina, turi būti patylomis nuimti. Nežinau, ar parsinešiau smiltelę, ar bliuzo leidykloms—jokių problemų. Tekstas tik padeda nušluoti pėdsakus. O žmogžudystė rimta ar ne? Tiek jų tik ir tematys kaip nakties žiburių (Užgeso žiburiai, Vincas Mykolaitis Putinas). P‘tete crucifie, nukryžiuota skulptoriaus galva. Imigracijos kultūra, kuri visiems skauda, gerai būtų ja atsikratyti. Franko alžyriečiams dance macabra iš Austrijos ir Venecijos. Tačiau Leonas Pivoriūnas sėja aplinkui ne destrukciją, bet liepia kurti, o negriauti. Nes sugriovę – nebeturės nieko. Chinese Paradise, ant lyties organų su erškėtrožių žiedais negroja. New Yroko mafija su sielos žiedais susidoroja. Žiedai iš rojaus – tų, kurie iš tavęs tyčiojasi, geriau nematyti. Egzegezė sieloje su lempa kvepia bažnytine tvarka, kartais gal ir marginalizuota. Linksmybės rožinės su kaulų lietumi. Bordeliai kabaretai –kaip bufetai. Casino bellevue, ksenofobijos, egzilo problemos, karai Alžyre, būstas. Žirgelis ant fobijos, kokie geri arabai – jų nėra. Tokį turime meno dėstytoją ir skulptūrų atlikėją. Tokie nebegrįžto, sūdo sau vištą. Ubagų vakarienė sninga, mixite culturell. Kultūrinė mišrainė. Pamėginkite neišleisti netyčia kūdikio. Albatros, ja v zapadne. Tegul išgerianti ir rūkanti varna eina ir vaidina kokį nors nabagėlį su telefonu. Jeudi noir, tokiems, kaip Sigitas Geda. Mokyklos Vargšas – tvirtas ir budi naktimis, yra budrus. Žiūri, ar jo kūno kas nelaisto pamazgomis. Universiteto rūsys nenumirė, bet katalikai ateis už knygas jo sutrypti moralės kanopomis. Rožinio pasturgalio visuomet gaila, aštri problema ir sumelė. Liuciferis – miesto baubas. Velours rouge, kaukėti daktarai, Sorbonne folle. Parenk aritmetika, paliktas sūnus. Taip mano net arabai. Vakarykštės moralės dainos. Karinis korpusas bejėgis, kai tave užgaulioja visa Kauno biblioteka, tu kentėk. Visoje žemėje, matyt, nėra liūdno kino. Gėlė moralės tarnyboje palaidota, o iš knygos byra nedorybės. Ar drugelio sparnai dideli ir balti ar kokiomis nors dėmėmis aptaškyti ar jis suįžūlėjo pasiėmęs degtuką? Ar meilė neišėjo iš skulptoriaus namų , nešina kalba.

Atgal